„BUZA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000151482
Numer REGON: 639852100
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-21
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2021-03-17
Sygnatura akt[RDF/280764/21/560]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-02-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 639852100 NIP 78221883702008-03-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUZA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-02-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 143572003-02-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat TCZEWSKI gmina TCZEW miejscowość TCZEW2008-03-25 do dziś
2. Adresmiejscowość TCZEW ulica JAGIELLOŃSKA nr domu 55 A kod pocztowy 83-110 poczta TCZEW kraj POLSKA 2008-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 20.11.2002 R. W KN PRZY ULICY ŚW. MARCIN 45 W POZNANIU PRZED NOTARIUSZEM MACIEJEM CELICHOWSKIM REP. A NR 9014/2000; AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 6.11.2002 R. PRZED NOTARIUSZEM MACIEJEM CELICHOWSKIM W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY ULICY SZKOLNA 5/16 W POZNANIU, ZMIENIONO § 1 I § 8, PRZED § 2 WPROWADZA SIĘ „POSTANOWIENIA OGÓLNE”, UCHYLA SIĘ §§ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 I WPROWADZA SIĘ W ICH MIEJSCE §§ W NOWYM BRZMIENIU, REP. A NR 8630/2002.2003-02-21 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 26 LUTEGO 2008 R., REP. A NR 3616/2008 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MACIEJA CELICHOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU UL. SZKOLNA 5/16. ZMIENIONO AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI: ZMIENIONO OZNACZENIE Z § 6 NA § 3 ZMIENIONO OZNACZENIE Z § 8 NA § 5 ORAZ DODANO PO USTĘPIE II. USTĘP III. ZMIENIONO OZNACZENIE §§ 17, 18, 19 ODPOWIEDNIO NA §§ 23, 24, 25 UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ §§ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 I WPROWADZONO W ICH MIEJSCE -Z ZASTRZEŻENIEM PODANEJ POWYŻEJ ZAMIANY OZNACZENIA NUMERACJI §§ -NOWE §§ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2008-03-25 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z 11.12.2009 R., REPERTORIUM A NUMER 22797/2009, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA DOROTA CELICHOWSKA, MACIEJ CELICHOWSKI, WIOLETTA MAJCHRZAK NOTARIUSZE, PARAGRAF 3.I. -ZMIANA PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.2010-01-11 do dziś
411.12.2020 R., REPERTORIUM A NR 5693/2020, KANCELARIA NOTARIALNA KAROLINA TOMASZEWSKA - STACHECKA NOTARIUSZ EDYTA KAMIŃSKA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA 61-706 POZNAŃ, UL. LIBELTA 14/3, ZMIENIONO §3, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2021-03-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-02-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„ITM” POLSKA SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON6322395072003-02-21 do dziś
4. Numer KRS0000052836 2003-02-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały78 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 39.000,00 ZŁ2008-11-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-02-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFREITAG2008-03-25 do dziś
2. ImionaJOLANTA MARIA2008-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 350 000, -ZŁ2014-12-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-03-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego389000,00 ZŁ2008-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE JEDNEJ OSOBY.2003-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFREITAG2008-03-25 do dziś
2. ImionaJOLANTA MARIA2008-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-03-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoFREITAG SIŁKOWSKA2021-03-15 do dziś
2. ImionaAGATA PAULINA2014-12-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-12-08 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2014-12-08 do dziś
21. NazwiskoFREITAG2018-09-11 do dziś
2. ImionaJACEK PAWEŁ2018-09-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-09-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-09-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-03-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2021-03-15 do dziś
264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2021-03-15 do dziś
366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2021-03-15 do dziś
453 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2021-03-15 do dziś
547 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-03-15 do dziś
647 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-03-15 do dziś
747 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-03-15 do dziś
847 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-03-15 do dziś
947 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 25.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 16.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-13 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 07.11.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-11-10 do dziś
4data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-07 do dziś
5data złożenia 29.01.2008 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-02-18 do dziś
6data złożenia 10.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-09-24 do dziś
7data złożenia 09.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-19 do dziś
8data złożenia 25.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-09 do dziś
9data złożenia 21.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-06-30 do dziś
10data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-10 do dziś
11data złożenia 24.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-08 do dziś
12data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
13data złożenia 13.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
14data złożenia 27.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-13 do dziś
15data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
16data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
17data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
18data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
19data złożenia 17.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-17 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2007-31.12.20072008-09-24 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-06-19 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-08-09 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-06-30 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-08-08 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-13 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-07 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-02-18 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-09-24 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-19 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-08-09 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-06-30 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-10 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-30 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-11-10 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-07 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-02-18 do dziś
501.01.2007-31.12.20072008-09-24 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-06-19 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-08-09 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-06-30 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-07-10 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-08-08 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-13 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2020-07-31 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE SPÓŁKI BUZA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W TCZEWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZE SPÓŁKĄ NERJA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W TCZEWIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ DOKONANE W TRYBIE ART. 492 PAR. 1 PKT 1 KSH BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, UCHWALONE UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 02 LIPCA 2020 ROKU, ZAPROTOKOŁOWANĄ PRZEZ NOTARIUSZ EDYTĘ KAMIŃSKĄ KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. LIBELTA 14/3, REP. A NR 2983/2020 (DLA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ) ORAZ UCHWALONE UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 02 LIPCA 2020 ROKU, ZAPROTOKOŁOWANĄ PRZEZ NOTARIUSZ EDYTĘ KAMIŃSKĄ KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. LIBELTA 14/3, REP. A NR 2979/2020 (DLA SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ).2020-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów