„BPW POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000151258
Numer REGON: 012158513
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-12
Ostatni wpis Nr wpisu48Data dokonania wpisu2022-05-05
Sygnatura akt[RDF/379470/22/58]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-02-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 012158513 NIP 11805513042007-06-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BPW POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-02-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY nr w rejestrze 480072003-02-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina ŁOMIANKI miejscowość ŁOMIANKI2003-02-12 do dziś
2. Adresulica WARSZAWSKA nr domu 205/219 kod pocztowy 05-092 poczta ŁOMIANKI kraj POLSKA 2003-02-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 25.07.1996 R. PRZED NOTARIUSZEM ZOFIĄ KRYSIK DZIAŁAJĄCĄ W RAMACH KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, PL.DĄBROWSKIEGO 7, REPERTORIUM A NR 1656/962003-02-12 do dziś
229.10.2004 R. REP. A NR 1437/2004, NOTARIUSZ ZOFIA KRYSIK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. OPACZEWSKIEJ 43 LOK.7; ZMIANA: PAR. 7, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 23.2004-11-18 do dziś
3AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 09-06-2009 R., REPERTORIUM A NR 33590/2009 KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ CYGAN NOTARIUSZ, EWA MROCZEK-NOTARIUSZ, SPÓŁKA CYWILNA, AL. JEROZOLIMSKIE 133/43, 02-304 WARSZAWA. ZMIANA § 7 UST. 1 ORAZ § 16 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2009-07-07 do dziś
4DNIA 18.12.2012 R. REP. A NR 35894/2012 R. REP. A NR 35894/2012 NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA 02-304 WARSZAWA, AL.JEROZOLIMSKIE 133/43, WARSZAWA, ZMIANA PAR. 1, PAR. 8, SKREŚLENIE PAR. 14 UMOWY SPÓŁKI. USTANOWIONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2013-01-17 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.02.2015 R., REP. A NR 3739/2015, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ CYGAN - NOTARIUSZ, EWA MROCZEK - NOTARIUSZ, MAGDALENA NOWAK - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, 02-304 WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 133/43 - ZMIANA PAR. 11 UMOWY SPÓŁKI2015-02-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-02-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBPW FINANS A/S2007-02-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000.000 ZŁ (PIĘTNAŚCIE MILIONÓW ZŁOTYCH)2015-12-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-06-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego15000000,00 ZŁ2015-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport13000000,00 PLN2003-02-12 do dziś
21120000,00 ZŁ2013-01-17 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO2003-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIENKIEWICZ2009-02-18 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2009-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-02-18 do dziś
PREZES ZARZĄDU2009-08-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-02-18 do dziś
24. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-02-12 do dziś
34. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-11-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSHELL2022-02-03 do dziś
2. ImionaMARKUS2022-02-03 do dziś
21. NazwiskoWIEDEKING2022-02-03 do dziś
2. ImionaTOBIAS2022-02-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy129 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP2009-07-07 do dziś
230 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2009-07-07 do dziś
345 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2009-07-07 do dziś
446 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2009-07-07 do dziś
546 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2009-07-07 do dziś
649 TRANSPORT LĄDOWY2009-07-07 do dziś
752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2009-07-07 do dziś
868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2009-07-07 do dziś
970 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2009-07-07 do dziś
1046 74 Z POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2015-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 19.08.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-08-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 09.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 2003 R.2004-07-29 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 15.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-26 do dziś
4data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-06 do dziś
5data złożenia 15.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-26 do dziś
6data złożenia 23.06.2008 okres 2007 R.2008-06-30 do dziś
7data złożenia 18.08.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-10-07 do dziś
8data złożenia 24.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-06 do dziś
9data złożenia 15.05.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-05-27 do dziś
10data złożenia 23.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
11data złożenia 24.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-05 do dziś
12data złożenia 03.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-28 do dziś
13data złożenia 08.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-22 do dziś
14data złożenia 23.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-18 do dziś
15data złożenia 25.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-17 do dziś
16data złożenia 21.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-23 do dziś
17data złożenia 01.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-01 do dziś
18data złożenia 05.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
19data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
20data złożenia 05.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-05 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-07-06 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-26 do dziś
32007 R.2008-06-30 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-10-07 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-06 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-05-27 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-28 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-18 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-17 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-23 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-07-29 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-07-06 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-26 do dziś
42007 R.2008-06-30 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-10-07 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-06 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-05-27 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-05 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-28 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-22 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-18 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-17 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-23 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-07-29 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-07-06 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-26 do dziś
42007 R.2008-06-30 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-10-07 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-06 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-05-27 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-05 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-28 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-22 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-18 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-17 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-23 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-01 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów