„APTEKA WRATISLAVIA DOROTA MARCINKOWSKA, JACEK MACIKOWSKI” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000151196
Numer REGON: 931950703
Numer NIP: 8992233070
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-17
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2024-05-10
Sygnatura akt[RDF/601672/24/402]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-02-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 931950703 NIP 89922330702008-09-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEKA WRATISLAVIA DOROTA MARCINKOWSKA, JACEK MACIKOWSKI” SPÓŁKA JAWNA2003-02-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2003-02-17 do dziś
2. Adresulica SZTABOWA nr domu 76 kod pocztowy 53-310 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2003-02-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„APTEKA WRATISLAVIA II DOROTA MARCINKOWSKA, JACEK MACIKOWSKI” SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU2003-02-17 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2003-02-17 do dziś
3. Adresulica CIEPŁA nr domu 9-11 kod pocztowy 50-524 poczta WROCŁAW 2003-02-17 do dziś
21. Firma oddziału„APTEKA WRATISLAVIA III DOROTA MARCINKOWSKA, JACEK MACIKOWSKI” SPÓŁKA JAWNA2008-10-21 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2006-12-04 do dziś
3. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica TRZEBNICKA nr domu 88 kod pocztowy 50-231 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2006-12-04 do dziś
31. Firma oddziału„APTEKA WRATISLAVIA IV DOROTA MARCINKOWSKA, JACEK MACIKOWSKI” SPÓŁKA JAWNA2009-08-17 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat TRZEBNICKI gmina OBORNIKI ŚLĄSKIE miejscowość OBORNIKI ŚLĄSKIE2009-08-17 do dziś
3. Adresmiejscowość OBORNIKI ŚLĄSKIE ulica MARII SKŁODOWSKIEJ -CURIE nr domu 1 kod pocztowy 55-120 poczta OBORNIKI ŚLĄSKIE kraj POLSKA 2009-08-17 do dziś
41. Firma oddziału„APTEKA WRATISLAVIA V DOROTA MARCINKOWSKA, JACEK MACIKOWSKI” SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH2012-07-31 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat TRZEBNICKI gmina OBORNIKI ŚLĄSKIE miejscowość OBORNIKI ŚLĄSKIE2012-07-31 do dziś
3. Adresmiejscowość OBORNIKI ŚLĄSKIE ulica TRZEBNICKA nr domu 36 kod pocztowy 55-120 poczta OBORNIKI ŚLĄSKIE kraj POLSKA 2012-07-31 do dziś
51. Firma oddziału„APTEKA WRATISLAVIA DOROTA MARCINKOWSKA, JACEK MACIKOWSKI” SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W JELCZU-LASKOWICACH2015-06-12 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat OŁAWSKI gmina JELCZ-LASKOWICE miejscowość JELCZ-LASKOWICE2015-06-12 do dziś
3. Adresmiejscowość JELCZ-LASKOWICE ulica UL. ALEJA WOLNOŚCI nr domu 1D nr lokalu 2 kod pocztowy 55-220 poczta JELCZ-LASKOWICE kraj POLSKA 2015-06-12 do dziś
61. Firma oddziałuAPTEKA WRATISLAVIA VII DOROTA MARCINKOWSKA, JACEK MACIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W DOBRZYKOWICACH2017-06-22 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina CZERNICA miejscowość CZERNICA2017-06-22 do dziś
3. Adresmiejscowość CZERNICA ulica UL. KOLEJOWA nr domu 19 kod pocztowy 55-022 poczta DOBRZYKOWICE kraj POLSKA 2017-06-22 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki117.12.2002 R. 17.12.2002 R. PAR. 32003-02-17 do dziś
222.05.2003 R. ZMIENIONO PKT 9, 10, 11, 12 UMOWY SPÓŁKI2003-05-30 do dziś
325.10.2005 R. -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W §82005-11-09 do dziś
414.07.2008 R. -ZMIANA § 8 UMOWY SPÓŁKI2008-09-10 do dziś
509.07.2013 R. ZMIENIONO § 8 UMOWY SPÓŁKI2013-09-12 do dziś
620.02.2015 R. ZMIANA § 82015-06-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-17 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-02-17 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA Z DNIA 17.12.2002 R. O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 § 4 KSH. PODJĘTA PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ APTEKA WRATISLAVIA MDEM O NR REGON 931950703 DOROTĘ MARCINKOWSKĄ I JACKA MACIKOWSKIEGO ZAREJESTROWANYCH W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 147307, 147308.2003-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINKOWSKA2003-02-17 do dziś
2. ImionaDOROTA2003-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-02-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-02-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIKOWSKI2003-02-17 do dziś
2. ImionaJACEK JÓZEF2003-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-02-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-02-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-02-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIKOWSKA2003-05-30 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA AURELIA2003-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-05-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-05-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-05-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-05-30 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINKOWSKI2003-05-30 do dziś
2. ImionaADAM STANISŁAW2003-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-05-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-05-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-05-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-05-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-02-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2003-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINKOWSKA2003-02-17 do dziś
2. ImionaDOROTA2003-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIKOWSKI2003-02-17 do dziś
2. ImionaJACEK JÓZEF2003-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-09-10 do dziś
247 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-09-10 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-09-10 do dziś
477 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2008-09-10 do dziś
573 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-09-10 do dziś
671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-09-10 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-09-12 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-09-12 do dziś
947 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-06-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2015-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 13.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.20032004-04-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 06.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.20042005-05-20 do dziś
3data złożenia 28.04.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-05-15 do dziś
4data złożenia 16.04.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-05-16 do dziś
5data złożenia 07.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-06 do dziś
6data złożenia 15.04.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-04-23 do dziś
7data złożenia 30.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 R.2010-05-12 do dziś
8data złożenia 20.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-04 do dziś
9data złożenia 20.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-25 do dziś
10data złożenia 15.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-24 do dziś
11data złożenia 04.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-25 do dziś
12data złożenia 08.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-22 do dziś
13data złożenia 18.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-29 do dziś
14data złożenia 14.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-05 do dziś
15data złożenia 14.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-14 do dziś
16data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
17data złożenia 21.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-21 do dziś
18data złożenia 21.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-21 do dziś
19data złożenia 06.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-06 do dziś
20data złożenia 22.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-22 do dziś
21data złożenia 10.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-05-15 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-05-16 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-06 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-04-23 do dziś
501.01.2009 -31.12.2009 R.2010-05-12 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-04 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-25 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-05 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-18 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-05-21 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-21 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-05-21 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-06 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-22 do dziś
19OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów