INSUR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000151191
Numer REGON: 093116782
Numer NIP: 5571605957
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-11
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2023-06-30
Sygnatura akt[RDF/514535/23/75]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-02-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSUR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-03-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat MOGILEŃSKI gmina MOGILNO miejscowość MOGILNO2003-02-11 do dziś
2. Adresmiejscowość MOGILNO ulica UL. KOŚCIUSZKI nr domu 18 kod pocztowy 88-300 poczta MOGILNO kraj POLSKA 2020-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 23 SIERPNIA 2002 ROKU ZAWARTY PRZED NOTARIUSZEM MGR BOGUMIŁĄ WESOŁOWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W INOWROCŁAWIU PRZY UL. STUDZIENNEJ NR 12/14 REPERTORIUM A 4588 Z 2002 ROKU AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.12.2002 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BOGUMIŁĄ WESOŁOWSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W INOWROCŁAWIU PRZY UL. STUDZIENNEJ NR 12/14 (REP. A NR 7626/2002) ZMIENIONO § § 2, 6 PKT 4 I 112003-02-11 do dziś
213.10.2006 R. -REPERTORIUM A 6618 Z ROKU 2006 KANCELARIA NOTARIALNA BOGUMIŁY WESOŁOWSKIEJ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW DOKONAŁO ZMIAN W UMOWIE SPÓŁKI W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: ZMIANA §§ 5, 7, 11 UMOWY SPÓŁKI -AKT NOTARIALNY -13.10.2006 R., REPERTORIUM A, NR 6618/2006 NOTARIUSZ BOGUMIŁA WESOŁOWSKA2006-11-21 do dziś
303.03.2008 R., REP. A NR 1624/2008, NOTARIUSZ IZABELA KUJAWSKA-GĘSIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA UL. POZNAŃSKA 16, KRUSZWICA, ZMIANA PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI2008-03-20 do dziś
417.04.2013R. REPERTORIUM A NUMER 1055/2013 PAULINA GACEK NOTARIUSZ, ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW DOKONAŁO ZMIAN W UMOWIE SPÓŁKI W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: - ZMIENIONO TREŚĆ §5 UMOWY SPÓŁKI2013-10-16 do dziś
502.10.2014 R. REPERTORIUM A NR: 2731/2014 PAULINA GACEK NOTARIUSZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW DOKONAŁO ZMIAN W UMOWIE SPÓŁKI W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: ZMIENIONO TREŚĆ § 5 UMOWY SPÓŁKI.2014-10-20 do dziś
611.096.2018 R. REP. A NR 1610 Z 2018 R., NOTARIUSZ ANNA NAUMANN, NOTARIUSZ W MOGILNIE KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. RYNEK 12, 88-300 MOGILNO. ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI2018-09-18 do dziś
722.11.2021R., REP. A NR 4910/2021, NOTARIUSZ ANNA NAUMAN - DOBRZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W MOGILNIE - ZMIENIONO § 5 I §11 UMOWY SPÓŁKI .2022-03-03 do dziś
88.02.2022 R., REP A 618/2022, NOTARIUSZ ANNA NAUMAN-DOBRZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W MOGILNIE, DODANIE USTĘPU 6 ORAZ 7 W § 62022-06-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-02-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKOWSKA2006-11-21 do dziś
2. ImionaMARTYNA MARIA2006-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-11-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały146 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 73.000 ZŁ2022-03-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-11-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKOWSKA2014-09-30 do dziś
2. ImionaIZABELA AGATA2014-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały437 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 218.500,00 ZŁ2022-03-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKOWSKI2022-03-03 do dziś
2. ImionaWACŁAW2022-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały875 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 437.500,00 ZŁ2022-03-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego729000,00 ZŁ2018-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport146000,00 PLN2003-02-11 do dziś
2529000,00 ZŁ2018-09-18 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMOISTNIE, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB PROKURENTEM LUB PROKURENT SAMOISTNIE2006-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKOWSKA2014-09-30 do dziś
2. ImionaIZABELA AGATA2014-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-09-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKOWSKA2003-02-11 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA TERESA2003-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES SPÓŁKI2003-02-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoBUKOWSKI2022-03-03 do dziś
2. ImionaWACŁAW2022-03-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-03 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2022-03-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2014-10-20 do dziś
266 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-10-20 do dziś
364 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2014-10-20 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-10-20 do dziś
566 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI2014-10-20 do dziś
666 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2014-10-20 do dziś
782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-10-20 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-10-20 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-10-20 do dziś
1069 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2019-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 21.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 28.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-25 do dziś
3data złożenia 27.04.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-06 do dziś
4data złożenia 05.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-21 do dziś
5data złożenia 07.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-16 do dziś
6data złożenia 27.05.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-17 do dziś
7data złożenia 18.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-09 do dziś
8data złożenia 15.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-20 do dziś
9data złożenia 27.04.2012 okres 01.01.2011 R.- 31.12.2011 R.2012-05-08 do dziś
10data złożenia okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-16 do dziś
11data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 01.01.20132014-09-30 do dziś
12data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
13data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
14data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
15data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
16data złożenia 29.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-29 do dziś
17data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
18data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
19data złożenia 13.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
20data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-06 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-21 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-17 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-09 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-20 do dziś
601.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-05-08 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-10-16 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 01.01.20132014-09-30 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-30 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-25 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-06 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-21 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-16 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-17 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-09 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-20 do dziś
801.01.2011 R.- 31.12.2011 R.2012-05-08 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-10-16 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 01.01.20132014-09-30 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-30 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów