FLYHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000151188
Numer REGON: 932891210
Numer NIP: 8951786837
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-12
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2023-06-23
Sygnatura akt[RDF/504693/23/238]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-02-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP9328912102004-10-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFLYHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-07-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat LESKI gmina OLSZANICA miejscowość ZWIERZYŃ2021-07-12 do dziś
2. Adresmiejscowość ZWIERZYŃ nr domu 95 kod pocztowy 38-623 poczta UHERCE MINERALNE kraj POLSKA 2021-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.01.2003, NOTARIUSZ CZESŁAW KAZIMIERZ PAUTER, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 30, REPERTORIUM A NR 222/20032003-02-12 do dziś
205.09.2011 R., NOTARIUSZ CZESŁAW KAZIMIERZ PAUTER, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. WITA STWOSZA 15, REPERTORIUM A NR 2138/2011 -ZMIENIONO: § 7 UST. 4, § 8, § 10, § 15.2011-09-26 do dziś
327.01.2020 R., REP. A NR 2271/2020, NOTARIUSZ KAMILA KAMIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO § 5.2020-02-13 do dziś
408.04.2021 R., REPERTORIUM A NR 6689/2021, NOTARIUSZ AGATA ROMANOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL.RYNEK 60; - ZMIANA § 2, § 3 I § 5 UMOWY SPÓŁKI; 02.07.2021 R., NOTARIUSZ KAMILA KAMIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK NR 60, REP. A NR 12646/2021, SPROSTOWANO OMYŁKĘ W §3.2021-07-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-02-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPROWSKI2003-02-12 do dziś
2. ImionaTOMASZ ANDRZEJ2003-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2003-02-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-02-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTALMA2003-02-12 do dziś
2. ImionaPIOTR MICHAŁ2003-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2003-02-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-02-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2003-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPROWSKI2003-02-12 do dziś
2. ImionaTOMASZ ANDRZEJ2003-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-12 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-02-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTALMA2003-02-12 do dziś
2. ImionaPIOTR MICHAŁ2003-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-12 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-02-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-07-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2021-07-12 do dziś
256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2021-07-12 do dziś
368 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2021-07-12 do dziś
446 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2021-07-12 do dziś
546 7 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2021-07-12 do dziś
666 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2021-07-12 do dziś
723 1 PRODUKCJA WYROBÓW ZE SZKŁA2021-07-12 do dziś
823 4 PRODUKCJA CERAMIKI SZLACHETNEJ, MATERIAŁÓW I WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH2021-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.04.2003 -31.12.2003 data złożenia 29.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.04.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.04.2003 -31.12.20032004-10-01 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 27.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-09-05 do dziś
3data złożenia 08.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-21 do dziś
4data złożenia 11.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-18 do dziś
5data złożenia 11.04.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-04-14 do dziś
6data złożenia 20.03.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-15 do dziś
7data złożenia 27.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-28 do dziś
8data złożenia 09.08.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-01-09 do dziś
9data złożenia 28.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-03-30 do dziś
10data złożenia 28.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-03 do dziś
11data złożenia 09.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-06 do dziś
12data złożenia 27.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-10 do dziś
13data złożenia 08.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-27 do dziś
14data złożenia 13.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-13 do dziś
15data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
16data złożenia 27.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
17data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
18data złożenia 23.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-21 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-18 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-04-14 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-15 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-28 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-01-09 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-03-30 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-03 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-06 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-10 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-27 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-13 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-21 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-18 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-04-14 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-15 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-28 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-01-09 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-03-30 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-03 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-06 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-10 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów