SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWLANI

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000151066
Numer REGON: 001250182
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-11
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2022-10-07
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/26550/22/558]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-02-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP0012501822003-02-11 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWLANI2003-02-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA -ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY nr w rejestrze S -373/A2003-02-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2003-02-11 do dziś
2. Adresulica BOJKI nr domu 7 nr lokalu 1A kod pocztowy 30-611 poczta KRAKÓW 2003-02-11 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMBKRAK@INTERIA.PL2014-12-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu15.11.1985 R. UCHWALONO STATUT ZMIANA: 18.11.2002 ROK -UCHWALENIE NOWEGO STATUTU2003-02-11 do dziś
229.06.2004 R. PAR. 12 UST. 2 PKT 2-3 SKREŚLONO ROZDZ. IV ZMIANA TYTUŁU OD PAR. 33 - ZMIANA NUMERACJI PAR. 33, PAR. 34, PAR. 81, PAR. 82 -DODANO2004-12-03 do dziś
328.06.2005 -§ 1 UST. 2 PKT A, C, E; § 5 UST. 4; § 6 UST. 1; § 7 UST. 3 PKT 1, 2; § 8 UST. 1 PKT 8; § 13 PKT 4; § 17; § 22 UST. 8, 9, 10; § 25 UST. 3; § 28 UST. 1, 3, 4; ROZDZ. III POD. D § 33, 34 OD § 33 -§ 35; § 51 (53)UST. 3; § 57 (59) UST. 11 28.06.2006 -§ 3 UST. 2 PKT 2-1; § 5 UST. 2, 3; § 7 UST. 3 PKT 2; § 10 UST. 2 PKT 2-4, 2-II; § 11 UST. 6, 7, 16; § 15 UST. 1; § 19 UST. 1-6; § 33 (35) UST. 1 PKT 1-5, UST. 3, 4, 5; § 34 (36) UST. 4, 5; § 78 (80) UST. 12007-05-16 do dziś
429.11.2007 R. -DODANO: § 4 PKT 6, § 4 PKT 7, § 8 UST. 1 PKT 9, § 10 UST. 4, § 10 UST. 2 PKT 2-12, § 11 UST. 17, § 11 UST. 18, § 13 PKT 5, § 14 UST. 5, § 15 UST. 2 PKT 2 -8, § 15 UST. 2 PKT 2-9, § 18 UST. 1 (1), § 18 UST. 3 (1), § 18 UST. 3 (2), § 18 UST. 7, § 18 UST. 8, § 20 UST. 3 (1), § 20 UST. 10, § 22 (1), § 30 UST. 3, § 30 UST. 4, § 45 UST. 4, § 53 UST. 2 (1), § 53 UST. 8, § 70 UST. 3 (1), § 81 UST. 4, § 86 UST. 3, 4, 5, 6, 7, § 88 UST. 1, § 88 UST. 2, ROZDZ. IVC; USUNIĘTO: ROZDZ. IVA, § 35, § 35 UST. 4, § 36, § 39; ZMIENIONO: § 10 UST. 1, § 10 UST. 2 PKT 2 -3, § 10 UST. 2 PKT 2-6, § 11 UST. 13, § 12 UST. 1, § 12 UST. 2 PKT 2-1, § 15 UST. 1, § 15 UST. 2 PKT 2-2, § 16 UST. 2 PKT 2-6, § 18 UST. 2, § 18 UST. 3, § 18 UST. 5, § 20 UST. 1, § 20 UST. 7, § 22 UST. 4, § 25 UST. 5, § 35 UST. 2 PKT 2-1, § 35 UST. 2 PKT 2-2, § 35 UST. 3, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 69, § 83 UST. 3, § 84 UST. 1, ZMIENIONO OZNACZENIE: ROZDZ. IV B NA IV A, ROZDZ. IV C NA ROZDZ. IV B, § 37 NA § 35, § 39 NA § 37, § 38 NA § 36, § 40 NA § 37, § 41 NA § 38 ORAZ § 88 NA § 89.2008-06-19 do dziś
529.06.2016 - ZMIENIONO: § 3, § 5, § 6 UST. 1, 3, § 8 UST. 1, § 10 UST. 2, 4, § 11 PKT 5, 16, § 13 PKT 4, 5, § 15, § 16, § 17, § 25; TYTUŁY CZ. III RDZ. D, CZ. IV RDZ. B, § 37, § 42 UST. 1, § 60, § 62 UST. 1, 3, § 63 UST. 1, 2, § 65, § 67 UST. 3, § 74 UST. 4, § 80, § 84 UST. 12017-08-28 do dziś
627.06.2018 R. - PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU STATUTU 12.06.2019 R. - SKREŚLONO § 23, ZMIANA § 24 UST. 4, § 25 UST. 4, § 58 UST. 7, § 59 UST. 22019-12-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-02-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZEZ SWOJE PODPISY POD PIECZĄTKĄ SPÓŁDZIELNI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU)2003-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOŚCIELSKA WOŚ2022-03-15 do dziś
2. ImionaSYLWIA2022-03-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-03-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-15 do dziś
21. NazwiskoKOLASIŃSKI2020-11-04 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2020-11-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-11-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-04 do dziś
31. NazwiskoKOWALSKI2004-12-03 do dziś
2. ImionaMAREK WIESŁAW2004-12-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-12-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-12-03 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-12-03 do dziś
41. NazwiskoGRZYB2003-02-11 do dziś
2. ImionaELŻBIETA HALINA2003-02-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-02-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-02-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?TAK2003-02-11 do dziś
51. NazwiskoCZEMPIEL2003-02-11 do dziś
2. ImionaANDRZEJ PIOTR2003-02-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-02-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-02-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAPIÓR2022-10-07 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2022-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBANIAK DEC2022-10-07 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA2022-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUMLAŃSKI2022-10-07 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2022-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-07 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYDEL2022-10-07 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2022-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-07 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKA2022-10-07 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2022-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-07 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANTOR2020-01-22 do dziś
2. ImionaMAREK2020-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-22 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaCICHOŃ2020-01-22 do dziś
2. ImionaALINA2020-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-22 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-12-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE INNYMI NIERUCHOMOŚCIAMI NA PODSTAWIE UMÓW ZAWARTYCH Z WŁAŚCICIELAMI TYCH NIERUCHOMOŚCI2019-12-05 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-12-05 do dziś
368 10 Z NABYWANIE POTRZEBNYCH SPÓŁDZIELNI TERENÓW NA WŁASNOŚĆ LUB UŻYTKOWANIE WIECZYSTE2019-12-05 do dziś
468 20 Z WYDZIERŻAWIANIE GRUNTÓW STANOWIĄCYCH JEJ WŁASNOŚĆ LUB BĘDĄCYCH W JEJ UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM2019-12-05 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-12-05 do dziś
690 04 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, OŚWIATOWEJ, KULTURALNEJ NA RZECZ CZŁONKÓW I ICH RODZIN2019-12-05 do dziś
782 11 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ BEZPOŚREDNIO Z REALIZACJĄ CELÓW OKREŚLONYCH W PAR. 3 STATUTU NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH2019-12-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 02.11.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-11-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 11.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-07-15 do dziś
3data złożenia 12.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-28 do dziś
4data złożenia 03.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-20 do dziś
5data złożenia 07.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-21 do dziś
6data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-17 do dziś
7data złożenia 07.07.2010 okres 01 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-30 do dziś
8data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-07 do dziś
9data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-23 do dziś
10data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-12 do dziś
11data złożenia 18.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-09 do dziś
12data złożenia 03.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
13data złożenia 02.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-06 do dziś
14data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
15data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
16data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
17data złożenia 06.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-06 do dziś
18data złożenia 06.05.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-05-06 do dziś
19data złożenia 04.04.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-04 do dziś
20data złożenia 05.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120052006-07-28 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-20 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-21 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-17 do dziś
501 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-30 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-07 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-23 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-05-25 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20212022-08-05 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-08-05 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006-31.12.20062007-07-20 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-07-21 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-07-17 do dziś
401 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-30 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-07 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-08-23 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-08-12 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-09 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-06 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-06 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-05-25 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-04 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-05 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów