„BUMAR - ZEMAK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000150968
Numer REGON: 001360516
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-12
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2014-06-12
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/20107/14/935]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-02-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001360516 NIP 52602518592008-09-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUMAR -ZEMAK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-02-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY nr w rejestrze 179682003-02-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. ST. WARSZAWA gmina M. ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-02-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica - nr domu - nr lokalu - kod pocztowy - poczta - kraj POLSKA 2014-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.03.1989 R. NOTARIUSZ EWA ARENDT, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W WARSZAWIE, REP. A-3630/89; ZMIANY UCHWALONE W DNIU 23.01.2003 R. NOTARIUSZ WALDEMAR GŁADKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. SIENNA 63 LOK. A, REP. A-230/2003, ZMIANA PAR. 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, SKREŚLONO PAR. 32-51 UMOWY SPÓŁKI;2003-02-12 do dziś
206.03.2006 R., REP. A NR 475/2006 MARZENA DMOCHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. FILTROWA 73 LOKAL 9 ZMIENIONE § § UMOWY SPÓŁKI: § 7, DO § 8 DODANO UST. 4, § 10, § 12, § 14, § 16, § 19 ORAZ § 25 DODANE NOWE § § UMOWY SPÓŁKI: § 27 ORAZ § 282006-03-28 do dziś
305.07.2006 R., REP. A NR 2332/2006 MARZENA DMOCHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. FILTROWA 73 LOKAL 9 ZMIENIONY § 8 ORAZ § 9 UMOWY SPÓŁKI2006-07-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-02-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODCZASKI2003-02-12 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MARIA2003-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały267 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.025 ZŁOTYCH2006-07-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-02-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAJOWE BIURO NIERUCHOMOŚCI-ADV JAROSŁAW MACIEJ WOJDAL, ZBIGNIEW ŻURAWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA2008-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0156710562006-07-27 do dziś
4. Numer KRS0000297223 2008-09-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 ZŁOTYCH2006-07-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-07-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50025,00 ZŁ2006-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIAA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJDAL2008-07-30 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW MACIEJ2008-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-07-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-07-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2006-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPRZYBYŁ2006-03-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF FRANCISZEK2006-03-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-03-28 do dziś
21. NazwiskoPODCZASKI2006-03-28 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MARIA2006-03-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-03-28 do dziś
31. NazwiskoŻMIJEWSKI2006-03-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ BOGDAN2006-03-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 41 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2006-03-28 do dziś
214 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA2006-03-28 do dziś
314 2 WYDOBYWANIE ŻWIRU, PIASKU I GLINY2006-03-28 do dziś
420 10 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA2006-03-28 do dziś
520 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2006-03-28 do dziś
620 51 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA2006-03-28 do dziś
726 6 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH I GIPSOWYCH2006-03-28 do dziś
826 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKOŃCZANIE KAMIENIA OZDOBNEGO I KAMIENI DLA BUDOWNICTWA2006-03-28 do dziś
928 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH2006-03-28 do dziś
1029 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-03-28 do dziś
1129 52 PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I BUDOWNICTWA2006-03-28 do dziś
1229 56 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-03-28 do dziś
1331 10 PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW2006-03-28 do dziś
1431 20 PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2006-03-28 do dziś
1531 62 PRODUKCJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-03-28 do dziś
1640 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2006-03-28 do dziś
1740 13 Z DYSTRYBUCJA I SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2006-03-28 do dziś
1845 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2006-03-28 do dziś
1945 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2006-03-28 do dziś
2045 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2006-03-28 do dziś
2145 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2006-03-28 do dziś
2245 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2006-03-28 do dziś
2351 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2006-03-28 do dziś
2451 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2006-03-28 do dziś
2551 33 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO.2006-03-28 do dziś
2651 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2006-03-28 do dziś
2751 82 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE I INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2006-03-28 do dziś
2860 24 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2006-03-28 do dziś
2963 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2006-03-28 do dziś
3063 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2006-03-28 do dziś
3163 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY, POZOSTAŁA2006-03-28 do dziś
3263 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH.2006-03-28 do dziś
3365 22 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2006-03-28 do dziś
3465 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2006-03-28 do dziś
3567 12 DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA I ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI2006-03-28 do dziś
3667 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-03-28 do dziś
3770 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-03-28 do dziś
3870 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-03-28 do dziś
3970 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONA NA ZLECENIE2006-03-28 do dziś
4071 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2006-03-28 do dziś
4171 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2006-03-28 do dziś
4273 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH2006-03-28 do dziś
4374 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2006-03-28 do dziś
4474 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2006-03-28 do dziś
4574 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2006-03-28 do dziś
4674 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2006-03-28 do dziś
4774 40 Z REKLAMA2006-03-28 do dziś
4874 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2006-03-28 do dziś
4974 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2006-03-28 do dziś
5074 87 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA2006-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 23.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-04 do dziś
2data złożenia 07.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-26 do dziś
3data złożenia 09.07.2007 okres OD 01.01.2006R. DO 31.12.2006R.2007-09-10 do dziś
4data złożenia okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-26 do dziś
2OD 01.01.2006R. DO 31.12.2006R.2007-09-10 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-26 do dziś
2OD 01.01.2006R. DO 31.12.2006R.2007-09-10 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów