SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BESKID” W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000150949
Numer REGON: 000486304
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-26
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-03-29
Sygnatura akt[RDF/373589/22/879]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-02-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000486304 NIP 55201011292007-07-26 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BESKID” W SUCHEJ BESKIDZKIEJ2003-02-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO nr w rejestrze 12003-02-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat SUSKI gmina SUCHA BESKIDZKA miejscowość SUCHA BESKIDZKA2003-02-26 do dziś
2. Adresulica MICKIEWICZA nr domu 44 kod pocztowy 34-200 poczta SUCHA BESKIDZKA 2003-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu104.12.1966 R. UCHWAŁĄ nr4/2002 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI SPÓŁDZIELNI Z DNIA 27.06.2002 R. PRZYJĘTO STATUT W NOWYM BRZMIENIU.2003-02-26 do dziś
226.06.2003 R. -DODANO §47 (1) W PODROZDZIALE C (1) -„PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU.”2003-08-12 do dziś
328.06.2006 R. -UCHWALONO STATUT SPÓŁDZIELNI W NOWYM BRZMIENIU 21.09.2006 R. ZMIANA § 1 I § 52006-10-25 do dziś
429.11.2007 R. -PRZYJĘTO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI.2008-01-11 do dziś
506.06.2018R. - PRZYJĘTO NOWY STATUT2018-09-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-02-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK WRAZ Z PEŁNOMOCNIKIEM2003-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKUDZIA2020-01-14 do dziś
2. ImionaHALINA JÓZEFA2020-01-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES ZARZĄDU2020-01-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-14 do dziś
21. NazwiskoKRÓL2009-07-24 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF WIESŁAW2009-07-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-07-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2009-07-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-07-24 do dziś
31. NazwiskoSTANEK2003-02-26 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2003-02-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-02-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK2003-02-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANIA2018-09-05 do dziś
2. ImionaROBERT2018-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIECKULA2018-09-05 do dziś
2. ImionaJÓZEF2018-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaREJOWSKA2015-09-18 do dziś
2. ImionaANNA2015-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-18 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANASZEK2018-09-05 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2018-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-05 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJTOWICZ2018-09-05 do dziś
2. ImionaANNA2018-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-05 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaJELONEK2018-09-05 do dziś
2. ImionaJERZY2018-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-05 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaWESOŁOWSKI2018-09-05 do dziś
2. ImionaRYSZARD2018-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-05 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIERZKOWSKA2018-09-05 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2018-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-05 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOCHOPIEŃ2017-09-28 do dziś
2. ImionaFRANCISZEK2017-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-28 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaRĄCZKA2015-09-18 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2015-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-18 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMOLIK2015-09-18 do dziś
2. ImionaMARIA2015-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-09-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-09-05 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-09-05 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-09-05 do dziś
460 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2018-09-05 do dziś
535 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2018-09-05 do dziś
693 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2018-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 17.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 05.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-07-26 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 11.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-09-22 do dziś
4data złożenia 14.08.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R.2006-10-25 do dziś
5data złożenia 16.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-26 do dziś
6data złożenia 09.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
7data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.2008 ROK2009-07-24 do dziś
8data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-26 do dziś
9data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-01 do dziś
10data złożenia 23.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
11data złożenia 28.05.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-11 do dziś
12data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
13data złożenia 28.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
14data złożenia 21.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
15data złożenia 24.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
16data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
17data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
18data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192003-02-26 do dziś
19data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
20data złożenia 30.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
21data złożenia 29.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.2005 R.2006-10-25 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-26 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
401.01.2008-31.12.2008 ROK2009-07-24 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-26 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-08-01 do dziś
701.01.2011 -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-07-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-12 do dziś
201.01.2005 -31.12.2005 R.2006-10-25 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-07-26 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
501.01.2008-31.12.2008 ROK2009-07-24 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-26 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-08-01 do dziś
801.01.2011 -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-07-11 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów