SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BOŻEPOLE”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000150876
Numer REGON: 190543919
Numer NIP: 5880008202
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-27
Ostatni wpis Nr wpisu47Data dokonania wpisu2023-02-13
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/2329/23/707]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-02-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP1905439192003-02-27 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BOŻEPOLE”2003-02-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU nr w rejestrze 8792003-02-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat WEJHEROWSKI gmina ŁĘCZYCE miejscowość BOŻEPOLE WIELKIE2003-02-27 do dziś
2. Adresulica OSIEDLOWA nr domu 28 kod pocztowy 84-214 poczta BOŻEPOLE WIELKIE 2003-02-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu109.08.1991 R.2003-02-27 do dziś
221.11.2003 R. -ZMIANA STATUTU, UCHWALONO JEDNOLITY TEKST STATUTU;2004-03-01 do dziś
3DN. 30.06.2006 R. -ZMIENIONO PAR. 12 UST. 6, PAR. 15 UST. 1 PKT 1, PAR. 17 UST. 8, DODAJE SIĘ PAR. 17 UST. 4, PAR. 15 UST. 3, ZMIANA PAR. 21 UST. 1, PAR. 21 UST. 2 PKT 6, PAR. 22 UST. 2 DODAJE SIĘ PKT 4, PAR. 23, PAR. 25 UST. 5, PAR. 30 UST. 1, PAR. 31 UST. 1, DODAJE SIE PAR. 39 INDEKS 1, ZMIANA PAR. 40 UST. 6, SKREŚLA SIĘ PAR. 41 UST, 1 PKT 1, 2, 3, ZMIANA PAR. 45 UST. 4, SKREŚLA SIĘ PAR. 47 UST. 1, 2, 3, PAR. 48 UST. 1, 2, ZMIANA PAR. 57, PAR. 74 UST. 1 PKT 3, PAR. 88 UST. 5, DODAJE SIĘ PAR. 99 UST. 3, ZMIANA PAR. 107, DODAJE SIĘ PAR. 108 UST. 3.2006-09-25 do dziś
4ZMIANA TREŚCI: PAR. 15 UST. 1, PKT 3, PAR. 15 UST. 1 PKT 6, 7, PAR. 28 UST. 3, PAR. 32 UST 1, 2, PAR. 33 UST. 1 I UST. 2 PKT 3, 4, PAR. 34 UST. 1, 2, PAR. 50, PAR. 51 UST. 1 PKT 1, PAR. 53 UST. 1, 2, PAR. 81 UST. 1, 2, 3, 4, 5, 6, PAR. 88 UST. 1, 2, PAR. 95 UST. 1, PAR. 110 UST. 1, 2 DODANO: PAR. 34.1 UST. 1, 2, 3, PAR. 86 UST. 4 PKT 1, 2, PAR. 87 UST. 5, PAR. 96.1 UST. 1, 2, 3, 4, PAR. 98 UST. 4, 5 SKREŚLONO: PAR. 3 UST. 2 PKT B), PAR. 9 UST. 1, 2, 3, PAR. 15 UST. 1 PKT 5, PAR. 36, PAR. 38 UST. 1, PAR. 39 UST. 12, PAR. 40 UST. 1 PKT 1, 2, 3, 4, 5, I UST. 2, PAR. 41 UST. 1, 2, 36, PAR. 42, PAR. 43 UST. 1, 2, 3, PAR. 44 UST. 1, 2, 3, PAR. 45, PAR. 46 UST. 2, 6, PAR. 54 UST. 3, PAR. 73 UST. 1 PKT 3 I UST. 2, PAR. 74 UST. 1, 2, PAR. 84, PAR. 90 USTUST. 1 PKT 4, PAR. 92 UST. 1, 2, 3, PAR. 94 UST. 3 PKT 1, 2 I UST. 6, 7, PAR. 95 UST. 2, PAR. 100 UST. 3 PKT 12, PAR. 108 UST. 1, 2, 3, 4, 5, PAR. 109 UST. 1, 2, 3, 4, 5 ZMIENIONO TYTUŁ: PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH, KTÓRE BYŁY MIESZKANIAMI ZAKŁADOWYMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWOYCH, PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH LUB PAŃSTWOWOYCH ORGANIZACJI SKREŚLONO TYTUŁ: ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH SKREŚLONO SŁOWA: „ZEBRANIE PZREDSTAWICIELI CZŁONKÓW”: PAR. 5 UST. 1, PAR. 6 UST. 1, PAR. 51 UST. 2, PAR. 90 UST. 1, PAR. 100 UST. 192008-03-19 do dziś
5ZMIANA STATUTU 15.06.2012R.: PAR. 4, PAR. 77 UST. 4, PAR. 88 UST. 1, PAR. 93 UST. 4 SKREŚLONO: PAR. 26 UST. 5, PAR. 26 UST. 7, PAR. 49, PAR. 50 UST. 5, PAR. 64, PAR. 80 UST. 1 PKT 4, PAR. 90 UST. 3 PKT 15, 16, 17, 18, PAR. 98, PAR. 99, PAR. 100, PAR. 101, ZMIANA NUMERACJI PARAGRAFÓW, TEKST JEDNOLITY2014-01-14 do dziś
622.06.2018R., ZMIENIONO: § 11 UST 1, § 12, § 13, § 18, § 19 UST 1, UST 2, § 24 UST 1, UST 4, § 26 UST 1, UST 2, UST 3, UST 4, § 28, § 29, § 31, § 32, § 33, § 37, § 38, § 40 UST 1, § 43, § 44 UST 1, § 49, § 50 UST 1, UST 2, § 51, § 52, § 53, § 54 UST 2, § 55, § 56, § 57 UST 1 I 3, § 58, § 60, § 61, § 62, § 79 UST 2 I 3 , § 90, § 96 UST 1, § 98 UST 1, SKREŚLONO: § 11 UST 2 (USTĘPY 3-6 OZNACZONO JAKO 2-5), § 14 UST 2 (USTĘP 3 OZNACZONO JAKO 2), § 15 UST 1 PKT 3 (PKT 4-7 OZNACZONO JAKO 3-6) § 15 UST 2, § 17, § 19 UST 3, § 20, § 21, § 22, § 23, § 25, § 27, § 30 UST 1 ZD. 2 I 3, § 30 UST 2, UST 3, § 35, § 36, § 41, § 59, DODANO: § 24 UST 6 ZD.2, § 33 UST 3, § 34 UST 4-7, § 46 UST 1 ZD.22018-11-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-02-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2003-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoDUBICKA WASZKINEL2023-01-25 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2023-01-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-01-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-01-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-01-25 do dziś
21. NazwiskoZIELENIEWSKI2023-01-25 do dziś
2. ImionaBORYS2023-01-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-01-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-01-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-01-25 do dziś
31. NazwiskoGRZEGORZEWICZ2022-11-02 do dziś
2. ImionaLESZEK2022-11-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-11-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2023-01-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUBEK2022-11-02 do dziś
2. ImionaBEATA WIOLETTA2022-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIAŁKOWSKA2022-11-02 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2022-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBACH2022-11-02 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2022-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-02 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWIŚLAK2022-11-02 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA EWA2022-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-02 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaOKROJ2022-11-02 do dziś
2. ImionaPIOTR2022-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-02 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIEŁPIŃSKA2022-11-02 do dziś
2. ImionaREGINA CECYLIA2022-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-02 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIELEWCZYK2018-11-08 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW TADEUSZ2018-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-08 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-12-07 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-12-07 do dziś
360 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2011-12-07 do dziś
443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-12-07 do dziś
537 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2011-12-07 do dziś
636 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2011-12-07 do dziś
735 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2011-12-07 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2002 data złożenia 04.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20022003-08-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2004 data złożenia 16.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20042005-07-06 do dziś
4data złożenia 10.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-10-04 do dziś
5data złożenia 16.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-05-31 do dziś
6data złożenia 07.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-25 do dziś
7data złożenia 02.07.2009 okres ZA ROK 20082009-07-14 do dziś
8data złożenia 23.06.2010 okres ZA ROK 20092010-07-06 do dziś
9data złożenia 03.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-09 do dziś
10data złożenia 27.06.2012 okres 2011 ROK2012-07-05 do dziś
11data złożenia 21.06.2013 okres ZA ROK 20122013-08-27 do dziś
12data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-23 do dziś
13data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
14data złożenia 17.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
15data złożenia 16.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
16data złożenia 17.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-17 do dziś
17data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
18data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
19data złożenia 04.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
20data złożenia 12.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-10-04 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-31 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-25 do dziś
4ZA ROK 20082009-07-14 do dziś
5ZA ROK 20092010-07-06 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-09 do dziś
72011 ROK2012-07-05 do dziś
8ZA ROK 20122013-08-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-17 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-12 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-10-04 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-31 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-25 do dziś
4ZA ROK 20082009-07-14 do dziś
5ZA ROK 20092010-07-06 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-09 do dziś
72011 ROK2012-07-05 do dziś
8ZA ROK 20122013-08-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-17 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów