FIRMA HANDLOWO - PRODUKCYJNO - USŁUGOWA „GAZOWNIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000150875
Numer REGON: 290497352
Numer NIP: 6561001431
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-10
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2023-06-29
Sygnatura akt[RDF/512429/23/777]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-02-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP2904973522003-02-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO - PRODUKCYJNO - USŁUGOWA „GAZOWNIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KIELCACH WYDZIAŁ V GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze 21152003-02-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat JĘDRZEJOWSKI gmina JĘDRZEJÓW miejscowość JĘDRZEJÓW2003-02-10 do dziś
2. Adresulica RAKOWSKA nr domu 31 kod pocztowy 28-300 poczta JĘDRZEJÓW kraj POLSKA 2003-02-10 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejFHPUGAZOWNIA@O2.PL2015-12-23 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.GAZ-JEDRZEJOW.PL2017-08-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.11.1994 ROK, REP. A 3611/94 NOTARIUSZ STANISŁAWA KONIECZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W JĘDRZEJOWIE, UL. 11-GO LISTOPADA 72; 10.09.2002 ROK, REP. A 2954/2002 -NOTARIUSZ JANUSZ ŚWIDER, KANCELARIA NOTARIALNA W JĘDRZEJOWIE, UL. PARTYZANTÓW 6: ZMIENIONO § 7, § 9, § 17; 06.01.2003 ROK, REP. A 38/2003 -NOTARIUSZ JANUSZ ŚWIDER, KANCELARIA NOTARIALNA W JĘDRZEJOWIE, UL. PARTYZANTÓW 6: ZMIENIONO § 8.2003-02-10 do dziś
228.10.2015 R., REP. A 3675/2015, NOTARIUSZ JANUSZ ŚWIDER, KANCELARIA NOTARIALNA W JĘDRZEJOWIE, UL. PARTYZANTÓW 6 - ZMIENIONO: § 7, § 9, § 14.2015-12-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-02-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAPCIA2011-10-25 do dziś
2. ImionaLESZEK EUGENIUSZ2011-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16 250,00 ZŁ2012-08-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-10-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAPCIA2011-10-25 do dziś
2. ImionaADRIAN GERARD2011-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16 250,00 ZŁ2012-08-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-10-25 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAPCIA CIOSK2011-10-25 do dziś
2. ImionaANGELINA LILIANNA2011-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16 250,00 ZŁ2012-08-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-10-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI.2003-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAPCIA2017-08-02 do dziś
2. ImionaADRIAN GERARD2017-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2017-08-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-12-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2015-12-23 do dziś
245 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-12-23 do dziś
345 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-12-23 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2015-12-23 do dziś
547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-12-23 do dziś
647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-12-23 do dziś
746 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2015-12-23 do dziś
895 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2015-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2003 R. DO DNIA 31.12.2003 R. data złożenia 11.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2003 R. DO DNIA 31.12.2003 R.2004-08-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R. data złożenia 12.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R.2005-10-04 do dziś
3data złożenia 22.06.2006 okres OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2006-08-31 do dziś
4data złożenia 11.10.2007 okres OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-11-30 do dziś
5data złożenia 02.07.2008 okres OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-10-30 do dziś
6data złożenia 06.11.2009 okres OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-12-03 do dziś
7data złożenia 12.07.2010 okres OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-07-27 do dziś
8data złożenia 29.06.2011 okres OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-08-23 do dziś
9data złożenia 26.06.2012 okres OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-08-17 do dziś
10data złożenia 14.06.2013 okres OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-07-01 do dziś
11data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
12data złożenia 19.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-23 do dziś
13data złożenia 16.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
14data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
15data złożenia 18.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-18 do dziś
16data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
17data złożenia 26.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
18data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
19data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
20data złożenia 29.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-18 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 01.01.2005 R. -DO DNIA 31.12.2005 R.2006-08-31 do dziś
2OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-11-30 do dziś
3OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-10-30 do dziś
4OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-12-03 do dziś
5OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-07-27 do dziś
6OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-08-23 do dziś
7OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-08-17 do dziś
8OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-07-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-18 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD DNIA 01.01.2003 R. DO DNIA 31.12.2003 R.2004-08-27 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R.2005-10-04 do dziś
3OD DNIA 01.01.2005 R. -DO DNIA 31.12.2005 R.2006-08-31 do dziś
4OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-11-30 do dziś
5OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-10-30 do dziś
6OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-12-03 do dziś
7OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-07-27 do dziś
8OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-08-23 do dziś
9OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-08-17 do dziś
10OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-07-01 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-23 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-18 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów