„BUSINESS TRADING GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08
Numer KRS: 0000150705
Numer REGON: 015220715
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-10
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2012-08-29
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/33194/12/835]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-02-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUSINESS TRADING GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-02-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-02-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica SREBRNA nr domu 16 kod pocztowy 00-810 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.08.2002 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA EDYTĘ CZARTORYSKĄ-GANCZEWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. KRUCZEJ 51/103 REP. A NR 6146/20022003-02-10 do dziś
225.09.2003 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TERESĘ DĘBSKĄ-GRELUS W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE REPERTORIUM A NR 6166/2003 ZMIANA ZAPISÓW UMOWY SPÓŁKI: 1) § 8 2) § 9 3) § 15 PKT 2 I 3 4) § 16 PKT 42003-10-24 do dziś
324.07.2006 R., AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TERESĘ DĘBSKĄ-GRELUS W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE REPERTORIUM A NR 6357/2006 ZMIANA § 15 PKT 2, § 15 PKT 3, § 16 PKT 1 -TEKST JEDNOLITY2006-09-22 do dziś
404.01.2008 R., AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ TERESĘ DĘBSKĄ-GRELUS W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE REPERTORIUM A NR 130/2008 ZMIANA ZAPISÓW UMOWY SPÓŁKI: § 8 PKT 1, § 8 PKT 5, § 10 PKT 1, § 10 PKT 3, § 13, § 14 PKT 8, § 15 PKT 1 A, § 15 PKT 1 B, § 15 PKT 2, § 15 PKT 5, § 15 A, § 16, § 16 A2008-02-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-02-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHABORA2003-02-10 do dziś
2. ImionaPIOTR ERYK2003-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000 ZŁOTYCH2012-08-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-02-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARBOWIECKI2012-08-29 do dziś
2. ImionaDOMINIK2012-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁOTYCH2012-08-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-08-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-02-10 do dziś
160000,00 ZŁ2008-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuA) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM2008-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHABORA2003-02-10 do dziś
2. ImionaPIOTR ERYK2003-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-02-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOPŁAWSKI2003-02-10 do dziś
2. ImionaKAMIL MAREK2003-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-10 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-02-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 30 Z WYKOŃCZANIE MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH2003-02-10 do dziś
222 23 Z INTROLIGATORSTWO2003-02-10 do dziś
322 24 Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH2003-02-10 do dziś
422 25 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA2003-02-10 do dziś
522 31 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2003-02-10 do dziś
622 32 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO2003-02-10 do dziś
722 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2003-02-10 do dziś
850 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2003-02-10 do dziś
950 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2003-02-10 do dziś
1051 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2003-02-10 do dziś
1151 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO2003-02-10 do dziś
1221 25 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW Z PAPIERU I TEKTURY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-02-10 do dziś
1351 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2003-02-10 do dziś
1451 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2003-02-10 do dziś
1552 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2003-02-10 do dziś
1652 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2003-02-10 do dziś
1752 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2003-02-10 do dziś
1852 48 B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO2003-02-10 do dziś
1952 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ2003-02-10 do dziś
2052 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2003-02-10 do dziś
2164 12 A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA2003-02-10 do dziś
2264 20 C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA2003-02-10 do dziś
2322 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2003-02-10 do dziś
2465 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-02-10 do dziś
2567 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI2003-02-10 do dziś
2671 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2003-02-10 do dziś
2771 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2003-02-10 do dziś
2872 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2003-02-10 do dziś
2972 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2003-02-10 do dziś
3072 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2003-02-10 do dziś
3172 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2003-02-10 do dziś
3272 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH2003-02-10 do dziś
3372 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2003-02-10 do dziś
3422 12 Z WYDAWANIE GAZET2003-02-10 do dziś
3574 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2003-02-10 do dziś
3674 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-02-10 do dziś
3774 40 Z REKLAMA2003-02-10 do dziś
3874 83 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2003-02-10 do dziś
3974 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2003-02-10 do dziś
4074 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-02-10 do dziś
4122 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2003-02-10 do dziś
4222 14 Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2003-02-10 do dziś
4322 15 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2003-02-10 do dziś
4422 21 Z DRUKOWANIE GAZET2003-02-10 do dziś
4522 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 08.07.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 08.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-15 do dziś
2data złożenia 29.08.2006 okres 01.01.2005 DO 31.12.20052006-09-22 do dziś
3data złożenia 11.02.2008 okres 01.01.2006 DO 31.12.20062008-02-14 do dziś
4data złożenia 02.08.2012 okres 01.01.2007 - 31.12.20072012-08-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 DO 31.12.20052006-09-22 do dziś
201.01.2006 DO 31.12.20062008-02-14 do dziś
301.01.2007 - 31.12.20072012-08-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 DO 31.12.20052006-09-22 do dziś
201.01.2006 DO 31.12.20062008-02-14 do dziś
301.01.2007 - 31.12.20072012-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów