„BUWAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08
Numer KRS: 0000150687
Numer REGON: 391026083
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-07
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2020-07-15
Sygnatura akt[RDF/225061/20/108]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-02-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP3910260832004-06-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUWAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-02-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. LEGNICA gmina M. LEGNICA miejscowość LEGNICA2003-02-07 do dziś
2. Adresulica NOWODWORSKA nr domu 41 kod pocztowy 59-220 poczta LEGNICA kraj POLSKA 2003-02-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131 STYCZNIA 2003 ROKU, REP. A NR 541/2003 MGR TERESA ELŻBIETA WOŁYNIEC Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LEGNICY UL. WOJSKA POLSKIEGO 42003-02-07 do dziś
230.05.2006 R. REPERTORIUM A NUMER 4066/2006 KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY UL. WOJSKA POLSKIEGO NR 4, NOTARIUSZ TERESA ELŻBIETA WOŁYNIEC ZMIENIONO BRZMIENIE § 7 UST. 1, § 8, § 11 UST. 2 I NUMERACJĘ § 26 UMOWY SPÓŁKI.2006-08-29 do dziś
304.06.2008 R., REP. A NUMER 8881/2008, ASESOR NOTARIALNY KAMILA KOŁODZIEJ ZASTĘPCA NOTARIUSZ TERESY ELŻBIETY WOŁYNIEC Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LEGNICY UL. WOJSKA POLSKIEGO 4 -ZMIENIONO § 8, § 19 UST. 3, § 20, § 21, § 25 UST. 2 PKT 2, § 30 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI.2008-12-12 do dziś
421.12.2011 R. REP A NR 14562/2011, NOTARIUSZ ELŻBIETA RĄCZKOWSKA-MARTYN, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY, UL. T. KOŚCIUSZKI 11, ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI.2012-01-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-02-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaREWAK2003-02-07 do dziś
2. ImionaBARBARA URSZULA2003-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały394 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 394.000,00 (TRZYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH2008-12-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-02-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaREWAK2008-07-28 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2008-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-07-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały405 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 405.000,00 (CZTERYSTA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2008-12-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-07-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego850000,00 ZŁ2008-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: -PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2008-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaREWAK2008-07-28 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2008-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-07-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-07-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-07-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKI2008-07-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ2008-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-07-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2008-07-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoREWAK2003-02-07 do dziś
2. ImionaBARBARA URSZULA2003-02-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-02-07 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2003-02-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2012-01-13 do dziś
220 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH2012-01-13 do dziś
320 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH2012-01-13 do dziś
422 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2012-01-13 do dziś
522 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2012-01-13 do dziś
622 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2012-01-13 do dziś
745 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-01-13 do dziś
845 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-01-13 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-01-13 do dziś
1046 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2020-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 07.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-06-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 01.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-04-07 do dziś
3data złożenia 01.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-29 do dziś
4data złożenia 14.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-28 do dziś
5data złożenia 30.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-28 do dziś
6data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-27 do dziś
7data złożenia 25.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-08 do dziś
8data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
9data złożenia 29.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-11 do dziś
10data złożenia 14.06.2013 okres 01.01.2012 R. -31.12.2012 R.2013-09-06 do dziś
11data złożenia 17.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
12data złożenia 19.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
13data złożenia 17.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
14data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
15data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
16data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
17data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
18data złożenia 15.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-27 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-06-11 do dziś
401.01.2012 R. -31.12.2012 R.2013-09-06 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-29 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-28 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-28 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-27 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-08 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-11 do dziś
801.01.2012 R. -31.12.2012 R.2013-09-06 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-06-30 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-29 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-28 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-28 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-27 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-08 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-06-11 do dziś
901.01.2012 R. -31.12.2012 R.2013-09-06 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2008-10-23 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „BUWAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LEGNICY Z DNIA 4 CZERWCA 2008 R. O POŁĄCZENIU SPÓŁEK „BUWAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LEGNICY (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ PETRO-OIL DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM SPRZEDAŻY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LEGNICY (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO KAMILĘ KOŁODZIEJ ZASTĘPCE NOTARIUSZ TERESY ELŻBIETY WOŁYNIEC Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LEGNICY PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO NR 4, REP. A NR 8881/2008.2008-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
2
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2008-12-12 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaW TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 W ZW. Z ART. 517 § 7 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH POŁĄCZENIE SPÓŁEK BUWAR SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LEGNICY (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ PETRO OIL DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM SPRZEDAŻY SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LEGNICY (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW BUWAR SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LEGNICY Z DNIA 4 CZERWCA 2008 R. ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO KAMILĘ KOŁODZIEJ ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA TERESY ELŻBIETY WOŁYNIEC Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LEGNICY UL. WOJSKA POLSKIEGO NR 4 REP. A NR 8881/2008 ORAZ UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PETRO OIL DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM SPRZEDAŻY SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LEGNICY Z DNIA 4 CZERWCA 2008 R. ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO KAMILĘ KOŁODZIEJ ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA TERESY ELŻBIETY WOŁYNIEC Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LEGNICY UL. WOJSKA POLSKIEGO NR 4 REP. A NR 8886/20082008-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów