SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MIESZKO”

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000150360
Numer REGON: 092571099
Numer NIP: 5611427351
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-05
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2023-08-24
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/7436/23/281]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-02-05 do dziś
2. Numer REGON\NIP0925710992003-02-05 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MIESZKO”2003-02-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY nr w rejestrze RSA -9212003-02-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat SĘPOLEŃSKI gmina KAMIEŃ KRAJEŃSKI miejscowość DĄBRÓWKA2003-02-05 do dziś
2. Adresulica -nr domu -nr lokalu -kod pocztowy 89-430 poczta KAMIEŃ KRAJEŃSKI 2003-02-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu120 LIPIEC 2000 ROK2003-02-05 do dziś
218.07.2012 R. ZMIANA: § 2 UST. 1, § 2 UST. 2, § 3 UST. 2 PKT 3, § 3 UST. 3, § 4 UST. 1, § 5 UST. 3, § 5 UST. 4, § 5 UST. 5, § 5 UST. 6, § 12 UST. 1, § 27 UST. 3, § 31, § 37, § 39, § 41, § 49, § 52; DODANO: § 4 UST. 3, § 4 UST. 4, § 5 UST. 7, § 5 UST. 8, § 12 UST. 4, § 26 UST. 3 ; UCHYLONO § 3 UST. 2 PKT 6, § 3 UST. 2 PKT 7, § 35 UST. 1 PKT 10, § 40, § 42, § 43,2012-10-15 do dziś
319.06.2018R. UCHYLONO DOTYCHCZASOWY STATUT, PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ STATUTU; 15.11.2018R. - WYKREŚLONO : § 5, § 11, - ZMIENIONO: § 452019-11-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-02-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK) W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY. OŚWIADCZENIE SKIEROWANE DO SPÓŁDZIELNI, A ZŁOŻONE W JEJ LOKALU ALBO PISEMNIE JEDNEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, MAJĄ SKUTEK PRAWNY WZGLĘDEM SPÓŁDZIELNI.2003-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKABACINSKA GRABEK2012-10-15 do dziś
2. ImionaIRENA EWA2012-10-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-10-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2012-10-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWEŁEK2023-08-24 do dziś
2. ImionaMACIEJ2023-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWKOWSKI2023-08-24 do dziś
2. ImionaOSKAR2023-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIESE2019-11-05 do dziś
2. ImionaEWA2019-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoGRABEK2012-12-06 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MAKSYMILIAN2012-12-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-12-06 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE2012-12-06 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2023-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 22.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-12-02 do dziś
2data złożenia 08.03.2006 okres 01.01.2004 -31.12.2004 R.2006-06-02 do dziś
3data złożenia 04.09.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-08 do dziś
4data złożenia 24.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-10 do dziś
5data złożenia 01.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 ROK2008-08-14 do dziś
6data złożenia 28.07.2009 okres 01.01.2008 DO 31.12.2008 ROK2009-08-12 do dziś
7data złożenia 20.07.2010 okres 01.01.2009 ROK -31.12.2009 ROK2010-08-20 do dziś
8data złożenia 24.10.2011 okres 01.01.2010 DO 31.12.20102011-11-04 do dziś
9data złożenia 27.08.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-15 do dziś
10data złożenia 05.06.2013 okres OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-06-26 do dziś
11data złożenia 05.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-20 do dziś
12data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
13data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
14data złożenia 29.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-05 do dziś
15data złożenia 01.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-01 do dziś
16data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
17data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
18data złożenia 15.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
19data złożenia 24.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-24 do dziś
20data złożenia 05.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 -31.12.2004 R.2006-06-02 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-08 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-10 do dziś
401.01.2007 -31.12.2007 ROK2008-08-14 do dziś
501.01.2008 DO 31.12.2008 ROK2009-08-12 do dziś
601.01.2009 ROK -31.12.2009 ROK2010-08-20 do dziś
701.01.2010 DO 31.12.20102011-11-04 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-15 do dziś
9OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-06-26 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-20 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-05 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-01 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-24 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2004 -31.12.2004 R.2006-06-02 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-08 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-10 do dziś
401.01.2007 -31.12.2007 ROK2008-08-14 do dziś
501.01.2008 DO 31.12.2008 ROK2009-08-12 do dziś
601.01.2009 ROK -31.12.2009 ROK2010-08-20 do dziś
701.01.2010 DO 31.12.20102011-11-04 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-15 do dziś
9OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-06-26 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-20 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-05 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów