„DOKTÓR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000150355
Numer REGON: 092908506
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-04
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2020-07-01
Sygnatura akt[RDF/216057/20/672]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-02-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP0929085062003-02-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOKTÓR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-02-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY nr w rejestrze 49862003-02-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat SĘPOLEŃSKI gmina SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE miejscowość SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE2003-02-04 do dziś
2. Adresulica HALLERA nr domu 8 nr lokalu -kod pocztowy 89-400 poczta SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE kraj POLSKA 2003-02-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.09.2000 R., MAREK JAN BOENIGK, NOTARIUSZ KANCELARII NOTARIALNEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM, UL. ORZESZKOWEJ 8, REPERTORIUM A NR 5332/2000 26.06.2002 R., MAREK JAN BOENIGK, NOTARIUSZ KANCELARII NOTARIALNEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM, UL. ORZESZKOWEJ 8, REPERTORIUM A NR 4188/2002, ZMIANA §§ 6, 7, 10, 11, 12, 17, 24, 25, 28, SKREŚLENIE §§ 18, 19, 20, 21, 26, 272003-02-04 do dziś
208.04.2010 R., REPERTORIUM A NR 1880/2010, KANCELARIA NOTARIALNA W KORONOWIE NOTARIUSZ MAGDALENA FĄS, ZMIENIONO § 6 I § 92010-06-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-02-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOVUM-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0932136632006-03-14 do dziś
4. Numer KRS0000220302 2006-03-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały383 (TRZYSTA OSIEMDZIESIĄT TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 38.300,00 (TRZYDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY TRZYSTA ZŁOTYCH ZERO GROSZY)2006-03-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-03-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W SĄDZIE I POZA SĄDEM REPREZENTACJA SAMOISTNA2003-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAŃSKA2016-11-30 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2016-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-11-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJEDYNAK2018-06-05 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2018-06-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-06-05 do dziś
21. NazwiskoRUTHENDORF PRZEWOSKI2003-02-04 do dziś
2. ImionaPIOTR2003-02-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-02-04 do dziś
31. NazwiskoKNAPIK2003-02-04 do dziś
2. ImionaALINA SYLWIA2003-02-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-02-04 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoRUTHENDORF PRZEWOSKA2016-12-29 do dziś
2. ImionaTERESA2016-12-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-12-29 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2010-06-11 do dziś
286 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2010-06-11 do dziś
386 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-06-11 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-06-11 do dziś
586 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2016-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 04.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-09-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 05.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-11-03 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 06.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-05-17 do dziś
4data złożenia 27.06.2006 okres 2005 R.2006-08-01 do dziś
5data złożenia 12.04.2007 okres ROK 20062007-04-24 do dziś
6data złożenia 04.06.2008 okres ROK 20072008-06-17 do dziś
7data złożenia 29.06.2009 okres ROK 20082009-08-24 do dziś
8data złożenia 14.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-11 do dziś
9data złożenia 09.06.2011 okres ROK 20102011-06-15 do dziś
10data złożenia 25.06.2012 okres ROK 20112012-06-28 do dziś
11data złożenia 10.05.2013 okres 20122013-05-29 do dziś
12data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
13data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
14data złożenia 15.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
15data złożenia 24.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
16data złożenia 28.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-28 do dziś
17data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
18data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-08-01 do dziś
2ROK 20062007-04-24 do dziś
3ROK 20072008-06-17 do dziś
4ROK 20082009-08-24 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-11 do dziś
6ROK 20102011-06-15 do dziś
7ROK 20112012-06-28 do dziś
820122013-05-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 ROK2003-09-15 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-11-03 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-05-17 do dziś
42005 R.2006-08-01 do dziś
5ROK 20062007-04-24 do dziś
6ROK 20072008-06-17 do dziś
7ROK 20082009-08-24 do dziś
82009 R.2010-06-11 do dziś
9ROK 20102011-06-15 do dziś
10ROK 20112012-06-28 do dziś
1120122013-05-29 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-28 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów