LABORATORIUM BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000150342
Numer REGON: 970662106
Numer NIP: 9730514259
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-05
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2023-07-07
Sygnatura akt[RDF/526202/23/685]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-02-05 do dziś
2. Numer REGON\NIP9706621062003-02-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIUM BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W ZIELONEJ GÓRZE nr w rejestrze 28112003-02-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2015-06-08 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. DRZONKÓW-CISOWA nr domu 7 kod pocztowy 66-004 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2015-06-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki12.06.1997 R., NOTARIUSZ ALEKSANDRA ROMANTOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A nr 4592/19972003-02-05 do dziś
221.03.2016 R. - NOTARIUSZ JOANNA JAROSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A NUMER 3077/2016 - §2.2016-05-13 do dziś
307.11.2018 R. - NOTARIUSZ MONIKA ZAPILAJ-BAZIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERYTORIUM A NR 4824/2018. ZMIANA: § 7.2018-12-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-02-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUTOWSKI2003-02-05 do dziś
2. ImionaWACŁAW2003-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 127.500,- ZŁOTYCH2016-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-02-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUTOWSKI2016-05-13 do dziś
2. ImionaMACIEJ2016-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 127.500,- ZŁOTYCH2016-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-05-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego255000,00 PLN2003-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1216971,00 PLN2003-02-05 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZŁONKÓW. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI BĘDĄ SKŁADANE JEDNOOSOBOWO PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU WE WSZYSTKICH SPRAWACH SPÓŁKI.2003-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUTOWSKI2003-02-05 do dziś
2. ImionaWACŁAW2003-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-02-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUTOWSKI2003-02-05 do dziś
2. ImionaMACIEJ2003-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2003-02-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2019-04-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy123 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2019-04-25 do dziś
268 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2018-12-04 do dziś
371 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2018-12-04 do dziś
477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2018-12-04 do dziś
541 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-12-04 do dziś
642 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ2018-12-04 do dziś
743 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2018-12-04 do dziś
846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2018-12-04 do dziś
947 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2018-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 17.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-06-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 25.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-03-26 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 23.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-23 do dziś
4data złożenia 31.03.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-07 do dziś
5data złożenia 14.03.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-03-15 do dziś
6data złożenia 07.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-17 do dziś
7data złożenia 30.03.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-04-01 do dziś
8data złożenia 09.03.2010 okres 01.01.2009 R., -31.12.2009 R.,2010-03-15 do dziś
9data złożenia 30.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-07 do dziś
10data złożenia 14.03.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-15 do dziś
11data złożenia 27.03.2013 okres 01.01.2012 R., - 31.12.2012 R.,2013-04-04 do dziś
12data złożenia 28.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-01 do dziś
13data złożenia 26.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-08 do dziś
14data złożenia 06.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-13 do dziś
15data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
16data złożenia 15.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
17data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
18data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
19data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
20data złożenia 10.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-10 do dziś
21data złożenia 07.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-07 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-03-15 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-17 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-04-01 do dziś
501.01.2009 R., -31.12.2009 R.,2010-03-15 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-07 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-15 do dziś
801.01.2012 R., - 31.12.2012 R.,2013-04-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-10 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-03-26 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-23 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-07 do dziś
401.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-03-15 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-17 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-04-01 do dziś
701.01.2009 R., -31.12.2009 R.,2010-03-15 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-04-07 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-15 do dziś
1001.01.2012 R., - 31.12.2012 R.,2013-04-04 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-01 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-08 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-13 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów