SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „METRO”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000150321
Numer REGON: 511328222
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-06
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2022-06-23
Sygnatura akt[RDF/392484/22/529]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-02-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP5113282222003-02-06 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „METRO”2003-02-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SUWAŁKACH nr w rejestrze 4272003-02-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat EŁCKI gmina EŁK miejscowość EŁK2003-02-06 do dziś
2. Adresulica KILIŃSKIEGO nr domu 23 kod pocztowy 19-300 poczta EŁK 2003-02-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu121.05.2000 R. UCHWAŁĄ Z DNIA 15.12.2002 R. ZMIENIONO PAR. 3-PAR. 72, DODANO PAR. 73-PAR. 111 STATUTU2003-02-06 do dziś
2UCHWAŁĄ NR 6 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI Z DNIA 25.11.2007 R. ZMIENIONO: § 4, § 6, § 7, § 9 UST. 4, § 9 UST. 6, § 11, § 12 PKT 5, § 26, § 27, § 28 UST. 1, § 29, § 32, § 44, § 47, § 49, § 50, § 54, § 65, § 70 UST. 1, § 70 UST. 2 PKT 4, § 71 UST. 2 PKT 5, § 73, § 75 UST. 2 I 3, § 77, § 78 UST. 1, § 83 UST 4, § 85 PKT 2, § 86 UST. 5, § 87, § 88 UST. 3 I 4, § 90, § 93 UST. 1, § 93 UST. 5, § 95 UST. 1 PKT 5, § 96 PKT 10, § 108 UST. 1 I 2, § 109 DODANO: § 73 (1), § 78 (1), § 78 (2), § 86 (1), § 88 UST. 5, § 90 (1), § 90 (2), § 90 (3), § 91 (1), § 91 (2), § 91 (3), § 109 (1), § 109 (2), § 109 (3), § 109 (4), § 109 (5), § 109 (6), § 109 (7), § 109 (8) USUNIĘTO: § 5, § 9 UST. 5, § 10 UST. 5 PKT 2, § 12 PKT 6 I 9, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 30, § 31, § 33, § 34 UST. 1 I 3, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42, § 46 UST. 1-3, § 48, § 51, § 52, § 53, § 55, § 56, § 57, § 58, § 59, § 60, § 61 UST. 1, § 62, § 63, § 64, § 66, § 67, § 70 UST. 3, § 71 UST. 2 PKT 2 I 3, § 72, § 78 UST. 3, § 84 UST. 5, § 86 UST. 6, § 91 UST. 2, § 96 UST. 1 PKT 4 I 72008-03-20 do dziś
324.06.2018R. UCHWAŁĄ NR 7 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI ZMIENIONO §§: 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 45, 47, 54, 61, 65, 68, 69, 74, 75, 76 UST.1, 77 UST.3 I 4, 78 UST.1, 78(1), 79 UST.3, 84, 86 UST.1, 2 I 5, 88 UST.3, 97 UST.1, 98, 100 UST.3, 107, 108, 109, 109(3), 113; ZMIENIONO TYTUŁ ROZDZIAŁU VI; DODANO §§: 77 UST.1(1) I 2(1), 85 PKT 6 I 7, 86 UST.6 I 7, 96 UST.2; UCHYLONO §§: 26, 27, 28, 29, 32, 34, 43, 44 UST.5, 46 UST.4, 70, 71, 73, 73(1), 79 UST.2 I 4, 83 UST.3, 90, 96 UST.1 PKT 3, 9 I 15, 105, 109(4) UST.3, 109(5), 109(6), 109(8); ZMIENIONO OZNACZENIE §§: 90(1) NA 90, 90(2) I 90(3) NA 90(1) I 90(2), 96 UST. 2 I 3 NA 3 I 4 STATUTU.2018-12-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-02-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2003-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoDĄBROWSKI2019-08-07 do dziś
2. ImionaMAREK2019-08-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-08-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2019-08-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-07 do dziś
21. NazwiskoKOŁAKOWSKI2019-06-15 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ2019-06-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-06-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-06-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-15 do dziś
31. NazwiskoROSZKOWSKA2014-07-31 do dziś
2. ImionaALICJA2014-07-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-07-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-07-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-07-31 do dziś
41. NazwiskoRZODKIEWICZ2005-07-22 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2005-07-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-07-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2005-07-22 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-07-22 do dziś
51. NazwiskoSURYNT2004-09-24 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2004-09-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-09-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-07-22 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-09-24 do dziś
61. NazwiskoRADYWONIUK2003-02-06 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2003-02-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-02-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-02-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-06 do dziś
71. NazwiskoNOWICKI2003-02-06 do dziś
2. ImionaCZESŁAW2003-02-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-02-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2003-02-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDANOWSKA2017-05-26 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2017-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZŁOWSKI2017-05-26 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2017-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAWIDOWSKI2017-05-26 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2017-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-26 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaRESKA2017-05-26 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2017-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-26 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaRÓŻAK2017-05-26 do dziś
2. ImionaBOŻENA2017-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-12-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WŁASNĄ2018-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R. data złożenia 02.01.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.2003-02-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 R. data złożenia 15.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 R.2004-09-24 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 06.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-06 do dziś
4data złożenia 20.10.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-31 do dziś
5data złożenia 14.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-04 do dziś
6data złożenia 13.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-18 do dziś
7data złożenia 10.03.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-03-16 do dziś
8data złożenia 14.04.2010 okres 01.01.2009-31.12.2009 R.2010-04-27 do dziś
9data złożenia 06.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-02 do dziś
10data złożenia 04.04.2012 okres 2011 R.2012-04-06 do dziś
11data złożenia 19.04.2013 okres 2012 R.2013-06-05 do dziś
12data złożenia 16.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
13data złożenia 29.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-20 do dziś
14data złożenia 01.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-26 do dziś
15data złożenia 08.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-26 do dziś
16data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
17data złożenia 29.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
18data złożenia 11.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
19data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
20data złożenia 23.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-31 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-04 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-18 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-03-16 do dziś
501.01.2009-31.12.2009 R.2010-04-27 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-02 do dziś
72011 R.2012-04-06 do dziś
82012 R.2013-06-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-20 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-26 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.2003-02-06 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.2003 R.2004-09-24 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-06 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-31 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-04 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-18 do dziś
701.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-03-16 do dziś
801.01.2009-31.12.2009 R.2010-04-27 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-02 do dziś
102011 R.2012-04-06 do dziś
112012 R.2013-06-05 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-20 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-26 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-26 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów