„A INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000150046
Numer REGON: 192877270
Numer NIP: 5832823074
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-13
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2020-12-08
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/19620/20/896]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-02-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 192877270 NIP 58328230742007-02-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-02-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2003-02-13 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica ŚWIĘTOJAŃSKA nr domu 47/48 nr lokalu 21-22 kod pocztowy 80-840 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2011-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.01.2003 R. NOT.ADAM WASAK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, REP. A NR 131/2003.2003-02-13 do dziś
217.04.2003 R. -REP. A 1833/2003 NOTARIUSZ ADAM WASAK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, UL. WAJDELOTY 18/1 -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PAR. 6, PAR. 7 UST. 1 I PAR. 82003-05-16 do dziś
326.05.2006 R. REPERTORIUM GRAŻYNA WOJTOWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ ZBIGNIEW KUNDO, GRAŻYNA WOJTOWICZ SPÓŁKA CYWILNA W GDAŃSKU PRZY UL.GRUNWALDZKIEJ 102; ZMIANA PAR. 6, DODANIE DO PAR. 7 USTEPU.72006-06-07 do dziś
408.02.2011, GRAŻYNA WOJTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA ZBIGNIEW KUNDO I GRAŻYNA WOJTOWICZ SPÓŁKA CYWILNA GDAŃSK, ZMIANA § 6 UMOWY.2011-06-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-02-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGABRYEL2003-02-13 do dziś
2. ImionaMARIAN2003-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000 ZŁ2008-01-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-11-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGABRYEL2009-02-18 do dziś
2. ImionaIWONA KATARZYNA2009-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000,00 ZŁOTYCH2009-02-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-02-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1200000,00 ZŁ2008-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2003-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIELGOSZ2013-02-14 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2013-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-02-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoJARZYŃSKI2013-02-14 do dziś
2. ImionaIZYDOR2013-02-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-02-14 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-02-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-06-13 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-06-13 do dziś
364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2011-06-13 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-12-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-12-08 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 04.04.2003 -31.12.2003 data złożenia 07.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 04.04.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2003 R.2004-08-02 do dziś
2data złożenia 20.03.2006 okres 01.01.2004 -31.12.20042006-05-04 do dziś
3data złożenia 14.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052007-03-28 do dziś
4data złożenia 25.09.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-10-09 do dziś
5data złożenia 10.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-09-24 do dziś
6data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-10 do dziś
7data złożenia okres 01.01.2008 -31.12.20082011-06-13 do dziś
8data złożenia 17.01.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-02-14 do dziś
9data złożenia 17.01.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-02-14 do dziś
10data złożenia 07.10.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-28 do dziś
11data złożenia 31.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
12data złożenia 21.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
13data złożenia 22.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-04 do dziś
14data złożenia 17.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
15data złożenia 16.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-16 do dziś
16data złożenia 08.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 -31.12.20042006-05-04 do dziś
201.01.2005-31.12.20052007-03-28 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-10-09 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-09-24 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-10 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082011-06-13 do dziś
701.01.2010 - 31.12.20102013-02-14 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112013-02-14 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-11-28 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-04 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-16 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2004 -31.12.20042006-05-04 do dziś
201.01.2005-31.12.20052007-03-28 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-10-09 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-09-24 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-10 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082011-06-13 do dziś
701.01.2010 - 31.12.20102013-02-14 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112013-02-14 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-11-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów