SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA „MOSTOSTALOWIEC” W SŁUPCY

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000149758
Numer REGON: 310181409
Numer NIP: 6671000668
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-31
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2022-04-06
Sygnatura akt[RDF/375196/22/148]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-01-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 310181409 NIP 66710006682007-07-26 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO -WŁASNOŚCIOWA „MOSTOSTALOWIEC” W SŁUPCY2003-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KONINIE nr w rejestrze ARS 3222003-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat SŁUPECKI gmina SŁUPCA miejscowość SŁUPCA2003-01-31 do dziś
2. Adresulica KOPERNIKA nr domu 9 kod pocztowy 62-400 poczta SŁUPCA 2003-01-31 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMLW.MOSTOSTALOWIEC@WP.PL2019-10-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu11) STATUT Z DNIA 19.10.1994 R. 2) NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI UCHWALONY DNIA 21.06.2002 R.2003-01-31 do dziś
227 CZERWCA 2003 R. UCHWALONO NOWY STATUT2003-11-26 do dziś
329.07.2004 R. -ZMIENIONO: § § 3, 4, 5, 6, 16, 18, 19, 24, 25, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 81 ORAZ 90 STATUTU.2004-12-17 do dziś
430.06.2005 R. -ZMIENIONO: §5 UST. 8 PKT B) I D), §5 UST. 12, §9 UST. 2 PKT 4, §15, §19 UST. 2 ZD. 1, §23 UST. 1, §38 UST. 1 ZD. 1, §40 UST. 2; -DODANO: §13 UST. 6 I 7; -SKREŚLONO: §16 UST. 5.2005-09-29 do dziś
528.06.2006 R. ZMIENIONO: § 5 UST. 8D, § 5 UST. 11, § 32 UST. 3, § 23 UST. 1 -SKREŚLONO: W § 23 UST. 4, § 1032006-10-13 do dziś
630.06.2008 R. -UCHWALONO NOWY STATUT2008-09-08 do dziś
7UCHWAŁA NR 5/18 Z DNIA 29.05.2018R. - UCHWALONO NOWY TEKST JEDNOLITY STATUTU.2018-08-03 do dziś
817.09.2020R. - ZMIENIONO §36.2021-01-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-01-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁDZIELNIĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKACZMAREK2021-05-06 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ JERZY2021-05-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZ-CA PREZESA ZARZĄDU2021-05-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-06 do dziś
21. NazwiskoKWITOWSKI2021-01-26 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2021-01-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU - DELEGOWANY Z RADY NADZORCZEJ2021-01-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-26 do dziś
31. NazwiskoMORACZEWSKA2021-01-26 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2021-01-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2021-01-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-26 do dziś
41. NazwiskoGMACHOWSKI2021-01-26 do dziś
2. ImionaARTUR2021-01-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-01-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-26 do dziś
51. NazwiskoBEDNAROWICZ2004-12-17 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2004-12-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-12-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-12-17 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-12-17 do dziś
61. NazwiskoOSTROWICKI2004-05-19 do dziś
2. ImionaWALDEMAR JAN2004-05-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-05-19 do dziś
71. NazwiskoCUKIERSKA2004-05-19 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2004-05-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-05-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2004-05-19 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-05-19 do dziś
81. NazwiskoGRAJEK2003-01-31 do dziś
2. ImionaLEON MIECZYSŁAW2003-01-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-01-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-01-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-31 do dziś
91. NazwiskoKOŁODZIEJSKI2003-01-31 do dziś
2. ImionaHENRYK2003-01-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-01-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2003-01-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-31 do dziś
104. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2003-01-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMĘTKOWSKA2021-05-06 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2021-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAGODZIŃSKA2003-01-31 do dziś
2. ImionaZOFIA KRYSTYNA2003-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAWICKA2019-10-18 do dziś
2. ImionaHALINA2019-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-18 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2008-09-08 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 17.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 03.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-12-17 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 15.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-29 do dziś
4data złożenia 07.08.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-13 do dziś
5data złożenia 18.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-26 do dziś
6data złożenia 25.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-08 do dziś
7data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-25 do dziś
8data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-03 do dziś
9data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-01 do dziś
10data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-30 do dziś
11data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-25 do dziś
12data złożenia 05.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
13data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
14data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
15data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
16data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
17data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
18data złożenia 08.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-08 do dziś
19data złożenia 06.04.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-13 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-26 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-08 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-25 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-03 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-01 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-30 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-02 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-12-17 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-29 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-13 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-26 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-08 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-25 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-03 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-01 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-30 do dziś
1101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-25 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-06 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
15. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU SYGN. AKT PO.IX. NS-REJ KRS 9019/20/571 Z DNIA 18.05.202 ROKU . , KURATOR Z ART. 42 K.C. POWOŁANY DO 1. NIEZWŁOCZNEGO PODJĘCIA CZYNNOŚCI W CELU ZWOŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ORAZ DO POWOŁANIA ALBO UZUPEŁNIENIA SKŁADU RADY NADZORCZEJ , GDYŻ SPÓŁDZIELNIA Z UWAGI NA BRAKI W ZARZĄDZIE ORAZ BRAKI W RADZIE NADZORCZEJ NIE MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA LUB PROWADZIĆ SWOICH SPRAW , NADTO NIE MA MOŻLIWOŚCI PODJĘCIA UCHWAŁY PRZEZ RADĘ NADZORCZA O WYBORZE ZARZĄDU 2. REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI W OKRESIE POWOŁANIA DO CZASU WYBORU ZARZĄDU ORAZ PROWADZENIA JEJ SPRAW W GRANICACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU , W SZCZEGÓLNOŚCI DO : A) PROWADZENIA BIEŻĄCEJ GOSPODARKI SPÓŁDZIELNI , W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH POTRZEB MIESZKANIOWYCH CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI B) ŚCIĄGANIA WIERZYTELNOŚCI SPÓŁDZIELNI C) ZAWIERANIA UMÓW O PRACĘ Z PRACOWNIKAMI D) REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI W SPRAWACH SĄDOWYCH , ADMINISTRACYJNYCH I SĄDOWO- ADMINISTRACYJNYCH E) PROWADZENIA WSZYSTKICH SPRAW ZWIĄZANYCH Z LOKALEM MIESZKALNYM STANOWIĄCYM WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI PRZY UL. KOPERNIKA 3 LOKAL 47 W SŁUPCY , W TYM DO ODBIORU I OPRÓŻNIENIA LOKALU ORAZ PRZYGOTOWANIA LOKALU DO SPRZEDAŻY 6. 21.05.20202020-05-26 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów