GRZEŚMLECZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000149636
Numer REGON: 072850975
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-11
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2022-06-30
Sygnatura akt[RDF/397436/22/706]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-02-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 072850975 NIP 54719741582008-07-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRZEŚMLECZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ2014-07-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKI gmina WILKOWICE miejscowość BYSTRA2007-04-27 do dziś
2. Adresmiejscowość BYSTRA ulica SZCZYRKOWSKA nr domu 169 kod pocztowy 43-360 poczta BYSTRA kraj POLSKA 2007-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.12.2002 R. KANCELARIA NOTARIALNA -S.C. NOTARIUSZE MGR ROZALIA GOŁBA-DORAK, MGR BEATA FIRYN, REP. A NR 4176/20022003-02-11 do dziś
203.06.2003 R. REP. A NR 1720/2003 KANCELARIA NOTARIALNA ROZALIA GOŁBA-DORAK I BEATA FIRYN S.C. -ZMIANA PAR. 5.2004-04-15 do dziś
327.04.2006 R. REPERTORIUM A NR 2999/2006, NOTARIUSZ MIRELA RADWAN, KANCELARIA NOTARIALNA MIRELA RADWAN NOTARIUSZ PSZCZYNA, UL. KS.BP.BOGEDAINA 16, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY I USTALONO NOWĄ.2006-06-05 do dziś
424.09.2008 R., REPERTORIUM A NUMER 5564/2008, NOTARIUSZ JAN GROCHOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. BARLICKIEGO 13; ZMIENIONO § 7, § 9, § 10, § 12, § 13, § 14, § 15; DODANO § 6 UST. 4.2008-11-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-02-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2003-12-22 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MAREK2003-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały404 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 404.000,00 ZŁ2019-02-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-12-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2019-02-21 do dziś
2. ImionaTOMASZ2019-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały411 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 411.000,00 ZŁ2019-02-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-02-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego815000,00 ZŁ2007-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport175000,00 PLN2003-10-13 do dziś
2404000,00 PLN2003-12-22 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2003-02-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: PREZES ZARZĄDU -JEDNOOSOBOWO, DWOCH CZŁONKÓW ZARZĄDU -ŁĄCZNIE, PROKURENT -JEDNOOSOBOWO.2003-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2014-08-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ2014-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-08-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-08-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2005-12-16 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MAREK2005-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-10-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2008-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMAZUR2008-11-04 do dziś
2. ImionaMACIEJ2008-11-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-11-04 do dziś
21. NazwiskoMAZUR2008-11-04 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2008-11-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-11-04 do dziś
31. NazwiskoMAZUR2008-11-04 do dziś
2. ImionaTOMASZ2008-11-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-11-04 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-03-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2022-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 13.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 12.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-10-11 do dziś
3data złożenia 06.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-10-17 do dziś
4data złożenia 21.09.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-10-05 do dziś
5data złożenia 07.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
6data złożenia 13.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-31 do dziś
7data złożenia 04.08.2010 okres 01.01.2009.-31.12.2009.2010-09-10 do dziś
8data złożenia 24.09.2013 okres 1.01.2010 - 31.12.20102013-11-22 do dziś
9data złożenia 24.09.2013 okres 1.01.2011 - 31.12.20112013-11-22 do dziś
10data złożenia 10.02.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-02-29 do dziś
11data złożenia 10.02.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-02-29 do dziś
12data złożenia 10.02.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-29 do dziś
13data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
14data złożenia 31.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
15data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
16data złożenia 30.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
17data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
18data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
19data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-10-17 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-10-05 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-31 do dziś
501.01.2009.-31.12.2009.2010-09-10 do dziś
61.01.2010 - 31.12.20102013-11-22 do dziś
71.01.2011 - 31.12.20112013-11-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-22 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-10-11 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-10-17 do dziś
401.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-10-05 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-07-31 do dziś
701.01.2009.-31.12.2009.2010-09-10 do dziś
81.01.2010 - 31.12.20102013-11-22 do dziś
91.01.2011 - 31.12.20112013-11-22 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-02-29 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-02-29 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-29 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ nr VI GUU 4/13 data 12.03.20142014-07-10 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA2014-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
01. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBICA2014-07-10 do dziś
2. ImionaMARIA2014-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-10 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów