SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. BOLESŁAWA CHROBREGO

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000149635
Numer REGON: 470526710
Numer NIP: 7240001899
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-03
Ostatni wpis Nr wpisu49Data dokonania wpisu2022-11-14
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/30916/22/665]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-02-03 do dziś
2. Numer REGON\NIP4705267102003-02-03 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. BOLESŁAWA CHROBREGO2003-02-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ŁODZI nr w rejestrze RS 22422003-02-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2003-02-03 do dziś
2. Adresulica ĆWIKLIŃSKIEJ nr domu 22 kod pocztowy 92-508 poczta ŁÓDŹ 2003-02-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu124.03.1995 R.2003-02-03 do dziś
2UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 17.12.2003 R UCHWALONO STATUT SPÓŁDZIELNI W NOWYM BRZMIENIU2004-08-03 do dziś
312.06.2006 R. -UCHWALONO NOWY STATUT.2006-10-30 do dziś
428.11.2007 R. -UCHWALONO NOWY STATUT2008-03-11 do dziś
517.06.2011 R. -UCHWALONY PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM.BOLESŁAWA CHROBREGO2011-09-21 do dziś
6UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 24.05.2013 R. ZMIENIONO: § 7 UST. 4 PKT. 3, § 21 UST. 2, § 25 UST. 5, § 25 UST. 8, § 25 UST. 9, § 25 UST. 15, § 25 UST. 16, § 26 UST. 2, § 30, § 31 UST. 5, 6, 7 I 8, § 32 UST. 1, § 33 UST. 2 I 5, § 40 UST. 1, § 55 UST. 1 I 2, § 57 OSTATNIE ZDANIE W UST. 3, § 72 UST. 2 I 4, § 80, DODAJE SIĘ W § 25 UST. 17 STATUTU.2014-05-14 do dziś
730.05.2014 ROKU ZMIENIONO: § 25 UST. 9, § 25 UST. 15, § 33 UST. 2 I § 80.2014-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-02-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWIESZCZEK MAŻEWSKA2018-07-30 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ELŻBIETA2018-07-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-07-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-07-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-30 do dziś
24. Funkcja w organie reprezentującymZ-CA PREZESA ZARZĄDU2003-02-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
14. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNIK UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁDZIELNI WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DO KWOTY NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 300.000 ZŁ2007-07-10 do dziś
21. NazwiskoPIESTRZYNKIEWICZ2009-11-18 do dziś
2. ImionaEWA2009-11-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-11-18 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁDZIELNI WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU POD NIEOBECNOŚĆ DRUGIEGO CZŁONKA ZARZĄDU2009-11-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2015-10-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-10-02 do dziś
241 ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 01.08.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-12-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 02.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 01.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-01 do dziś
4data złożenia 29.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-30 do dziś
5data złożenia 11.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-10 do dziś
6data złożenia 09.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-01 do dziś
7data złożenia 22.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-06-07 do dziś
8data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-20 do dziś
9data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-21 do dziś
10data złożenia 20.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
11data złożenia 10.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-10-31 do dziś
12data złożenia 11.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
13data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
14data złożenia 11.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
15data złożenia 08.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
16data złożenia 31.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
17data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-30 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-10 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-01 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082010-06-07 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-20 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-21 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-10-31 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-12-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-01 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-30 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-10 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082010-06-07 do dziś
701.01.2009-31.12.20092010-07-20 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-21 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
1001.01.2012-31.12.20122013-10-31 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
1501.01.2007 R-31.12.2007 R.2010-06-25 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-12-02 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-15 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-01 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-30 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-10 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-01 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082010-06-07 do dziś
801.01.2009-31.12.20092010-07-20 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-21 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
1101.01.2012-31.12.20122013-10-31 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKA2022-11-14 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAWA LIDIA2022-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-14 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Z DNIA 2 LISTOPADA 2022R, W SPRAWIE LD XX NS-REJ KRS 16059/22/655 . KURATOR UPOWAŻNIONY I ZOBOWIĄZANY : A/ DO PODJĘCIA NIEZWŁOCZNYCH CZYNNOŚCI ZMIERZAJĄCYCH DO POWOŁANIA SKŁADU ORGANU UPRAWNIONEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI, A RAZIE POTRZEBY DO JEJ LIKWIDACJI, B/ DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁDZIELNI Z ZAKRESU ZWYKŁEGO ZARZĄDU WYNIKAJĄCYCH Z JEJ BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA W TYCH SPRAWACH W STOSUNKACH WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH, C/ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI WE WSZYSTKICH SĄDOWYCH SPRAWACH CYWILNYCH, EGZEKUCYJNYCH I ADMINISTRACYJNYCH TOCZĄCYCH SIĘ Z UDZIAŁEM TEJ SPÓŁDZIELNI LUB JEJ DOTYCZĄCYCH DO MOMENTU POWOŁANIA ORGANU UPRAWNIONEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI ALBO DO CHWILI USTANOWIENIA LIKWIDATORA SPÓŁDZIELNI; D/ DO ZAWIADAMIANIA SĄDU REJESTROWEGO O KAŻDEJ SPRAWIE SĄDOWEJ, EGZEKUCYJNEJ I ADMINISTRACYJNEJ TOCZĄCEJ SIĘ Z UDZIAŁEM SPÓŁDZIELNI LUB JEJ DOTYCZĄCEJ W TERMINIE 21 DNI OD DATY UZYSKANIA PRZEZ KURATORA INFORMACJI W TAKIEJ SPRAWIE; E/ DO SKŁADNIA SPRAWOZDAŃ Z PODEJMOWANYCH I DOKONANYCH CZYNNOŚCI W OKRESACH TRZYMIESIĘCZNYCH LICZONYCH OD DATY WYDANIA NINIEJSZEGO POSTANOWIENIA, A PONADTO DO ZŁOŻENIA SPRAWOZDANIA KOŃCOWEGO W MOMENCIE USTANIA OBOWIĄZKÓW KURATORA; F/ DO UZYSKANIA POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI ZEZWOLENIA SĄDU REJESTROWEGO: NA NABYCIE LUB ZBYCIE PRZEDSIĘBIORSTWA LUB JEGO ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI ORAZ NA DOKONANIE CZYNNOŚCI PRAWNEJ, NA PODSTAWIE KTÓREJ MA NASTĄPIĆ ODDANIE PRZEDSIĘBIORSTWA LUB JEGO ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI DO CZASOWEGO KORZYSTANIA; NA NABYCIE, ZBYCIE ORAZ OBCIĄŻANIE NIERUCHOMOŚCI, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO LUB UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI; NA DOKONANIA INNYCH CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD SPÓŁDZIELNIĄ.2022-11-14 do dziś
6. Data powołania kuratora02.11.20222022-11-14 do dziś
7. Data, do której kurator ma działać02.08.20232022-11-14 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów