SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „ZWAREK” W PRZASNYSZU

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000149614
Numer REGON: 001296020
Numer NIP: 7611010876
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-31
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2023-03-10
Sygnatura akt[RDF/471838/23/554]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-01-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001296020 NIP 76110108762008-03-31 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „ZWAREK” W PRZASNYSZU2003-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W OSTROŁĘCE nr w rejestrze „NS-REJ-S” 3142003-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRZASNYSKI gmina PRZASNYSZ miejscowość PRZASNYSZ2003-01-31 do dziś
2. Adresulica SADOWA nr domu 7 kod pocztowy 06-300 poczta PRZASNYSZ 2003-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu120 CZERWCA 2002 R. USTALENIE NOWEGO TEKSTU STATUTU UCHWAŁA ZEBRANIA CZŁONKÓW Z DN. 20 CZERWCA 2002 R.2003-01-31 do dziś
229.11.2007 R. PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE STATUTU2008-03-31 do dziś
37 WRZEŚNIA 2018 R. UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO STATUTU I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI STATUTU.2019-04-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-01-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJASTER2021-10-29 do dziś
2. ImionaANNA2021-10-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-10-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-10-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-29 do dziś
21. NazwiskoĆWIEK2019-06-10 do dziś
2. ImionaJOLANTA2019-06-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-06-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2019-06-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-10 do dziś
31. NazwiskoKRAWCZYK2010-09-02 do dziś
2. ImionaIRENA BARBARA2010-09-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-09-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2010-09-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-09-02 do dziś
41. NazwiskoPIETRZAK2008-03-31 do dziś
2. ImionaPIOTR2008-03-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-03-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2013-09-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-03-31 do dziś
51. NazwiskoWYLOT2003-01-31 do dziś
2. ImionaBOŻENA ELŻBIETA2003-01-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-01-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-03-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYSKOWSKI2021-10-29 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW DAWID2021-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASILEWSKA ZYSKOWSKA2020-04-10 do dziś
2. ImionaANNA2020-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYLOT2020-04-10 do dziś
2. ImionaBOŻENA ELŻBIETA2020-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-03-31 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-09-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2018-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01 STYCZNIA 2001 R. -31 GRUDNIA 2001 R. data złożenia 23.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 R. -31.12.2001 R.2003-01-31 do dziś
2data złożenia 10.03.2008 okres 01.01.2006-31.12.20062008-03-31 do dziś
3data złożenia 16.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-02 do dziś
4data złożenia 01.09.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-10 do dziś
5data złożenia 20.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-31 do dziś
6data złożenia 11.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-23 do dziś
7data złożenia 04.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
8data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
9data złożenia 11.03.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-11 do dziś
10data złożenia 17.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-17 do dziś
11data złożenia 17.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-17 do dziś
12data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
13data złożenia 25.02.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-25 do dziś
14data złożenia 10.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006-31.12.20062008-03-31 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-02 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-09-10 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-05-31 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-23 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-11 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-17 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-17 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-25 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01 STYCZNIA 2001 R. -31 GRUDNIA 2001 R.2003-01-31 do dziś
201.01.2006-31.12.20062008-03-31 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-02 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-09-10 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-05-31 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-23 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-11 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-17 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-17 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-25 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-10 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów