SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ŁOMIANKI-RÓWNOLEGŁA” W ŁOMIANKACH

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000149577
Numer REGON: 015339296
Numer NIP: 1181666015
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-31
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2018-06-11
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/14540/18/105]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-01-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015339296 NIP 11816660152007-12-28 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ŁOMIANKI-RÓWNOLEGŁA” W ŁOMIANKACH2012-06-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina ŁOMIANKI miejscowość ŁOMIANKI2003-01-31 do dziś
2. Adresulica RÓWNOLEGŁA nr domu 5 kod pocztowy 05-092 poczta ŁOMIANKI 2003-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu128 PAŹDZIERNIKA 2002 R. I 22 STYCZNIA 2003 R.2003-01-31 do dziś
225.09.2007 R.PAR. 3, 5, 7, 10, 13, 16, ZMIANA NAZWY ROZDZIAŁU: „PRAWO DO LOKALU”, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 40, 41, 42, 45, 48 I 502007-12-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2003-01-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania podmiotuPODMIOT POWSTAŁ W WYNIKU PODZIAŁU ŚRODMIEJSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DOKONANEGO NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 9/2002 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 20 CZERWCA 2002 R. W SPRAWIE PODZIAŁU ŚSM W WARSZAWE POPRZEZ ODŁĄCZENIE OSIEDLA „ŁOMIANKI-RÓWNOLEGŁA” I UTWORZENIE NOWEJ SPÓŁDZIELNI P.N. „SM ŁOMIANKI-RÓWNOLEGŁA”2003-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. NazwaŚRODMIEJSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA2003-01-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000016725 2003-01-31 do dziś
5. Numer REGON0006575102003-01-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2003-01-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO UPOWAŻNIONA PRZEZ ZARZĄD2003-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJAWORSKI2018-06-11 do dziś
2. ImionaJERZY2018-06-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-06-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-06-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-06-11 do dziś
21. NazwiskoKUBICKI2012-11-26 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2012-11-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-11-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-11-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-11-26 do dziś
31. NazwiskoPABISIAK2005-04-18 do dziś
2. ImionaMARIAN2005-04-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-04-18 do dziś
41. NazwiskoŻURKOWSKI2005-04-18 do dziś
2. ImionaRAFAŁ IGNACY2005-04-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-04-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-04-18 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-04-18 do dziś
54. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-09-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-25 do dziś
61. NazwiskoSKÓRKA2003-09-25 do dziś
2. ImionaADAM RAFAŁ2003-09-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-09-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-09-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-25 do dziś
74. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-01-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-31 do dziś
81. NazwiskoKOWALSKA2003-01-31 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA GRAŻYNA2003-01-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-01-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2003-01-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUTMAŃSKI2012-11-26 do dziś
2. ImionaTOMASZ2012-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPYTEK2007-12-28 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2007-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-12-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZCIŃSKI2007-12-28 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2007-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-12-28 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLAK2007-12-28 do dziś
2. ImionaADAM2007-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-12-28 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAKULSKI2010-10-18 do dziś
2. ImionaDARIUSZ MAREK2010-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-18 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIUBIŃSKI2012-11-26 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2012-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2003-01-31 do dziś
270 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-01-31 do dziś
370 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-01-31 do dziś
470 11 Z ZAGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01 -31.12.2003 data złożenia 18.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01 -31.12.20032005-04-18 do dziś
2data złożenia 12.01.2007 okres 01.01.2004-31.12.20042007-01-29 do dziś
3data złożenia 12.01.2007 okres 01.01.2005 DO 31.12.20052007-01-29 do dziś
4data złożenia 18.11.2007 okres OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-12-28 do dziś
5data złożenia 24.11.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-01-14 do dziś
6data złożenia 01.09.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-09-30 do dziś
7data złożenia 05.10.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-10-18 do dziś
8data złożenia 29.03.2012 okres 31.03.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 R.- 31.12.2004 R.2007-01-29 do dziś
201.01.2005 DO 31.12.20052007-01-29 do dziś
3OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-12-28 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072009-01-14 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-09-30 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-10-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2004-31.12.20042007-01-29 do dziś
201.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2007-01-29 do dziś
3OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-12-28 do dziś
401.01.2007-31.12.20072009-09-30 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-09-30 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-10-18 do dziś
731.03.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-05 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA M.ST. WARSZAWY Z DN.31.03.2011 R. XGU 470/10 nr XGU 470/10 data 31.03.20112011-04-18 do dziś
2. Informacja o zakończeniu postępowania upadłościowegosposób POSTANOWIENIEM Z DNIA 12.03.2012 R. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE UMORZYŁ POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE data 12.03.20122012-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów