SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOM” W KLUCZBORKU

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000149540
Numer REGON: 004507032
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-31
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-06-20
Sygnatura akt[RDF/390941/22/904]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-01-31 do dziś
2. Numer REGON\NIP0045070322003-01-31 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOM” W KLUCZBORKU2003-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OPOLU nr w rejestrze RSA 11382003-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat KLUCZBORSKI gmina KLUCZBORK miejscowość KLUCZBORK2003-01-31 do dziś
2. Adresulica NORWIDA nr domu 14A kod pocztowy 46-203 poczta KLUCZBORK 2003-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu118.06.1990 R. UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 25.11.2002 R. ZMIENIONO PAR. 38 STATUTU.2003-01-31 do dziś
230.06.2003 R. ZMIANA WG. ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO UCHWAŁY NR 13 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SM DOTYCZY PAR. 1 DO 63 STATUTU.2004-11-18 do dziś
39.06.2006 - ZMIANA PARAGRAFÓW: 2; 7 UST. 2; 9 UST. 6; 11 UST. 2, UST. 10, UST. 11, DODANO UST. 16, 17, 18, ZMIANA PAR. 12 UST. 4; 13 UST. 1, DODANO UST. 4 W PAR. 23; ZMIANA PAR. 30 UST. OD 1 DO 8; 31 UST. 1 I UST. 5; 32 UST. 1; 33 UST. 1; 34 UST. 7 I UST. 13; PAR. : 36; 42 UST. 4; 43 UST. 2; 45; 46; 47 UST. 1; 49; 61 UST. 3; W PAR. 62 DODANO UST. 10 I 11; ZMIANA PAR. 62 UST. 3 I 4; 67; DODANO UST. 11 W PAR 69; ZMIANA PAR. 69 UST. 6 I UST. 10; PAR. : 71; 72; 75 UST. 3; 78 UST. 4; 83 UST. 2; 84 UST. 1; 85; W PAR. 89 DODANO UST. 8 I 9; W PAR. 91 DODANO UST. 5; ZMIANA PAR. 94; W PAR. 99 DODANO UST. 15, ZMIANA PAR. 107 UST. 2; W PAR. 108 DODANO UST. 4; ZMIANA PAR. 109 UST. 2; W PAR. 109 DODANO UST. 6 I 7; ZMIANA PAR. 110 STATUTU. W PAR. 35 UST. 3 SKREŚLONO PKT 1; W PAR. 51 SKREŚLONO UST. 1, 2 I 4, DOTYCHCZASOWE PARAGRAFY 110 - 112 OZNACZONO JAKO 111-113.2007-01-23 do dziś
423.11.2007 R. ZMIENIONO PARAGRAFY: 3, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 38, 41, 42, 43, 45, 52, 54, 62, 64, 67, 69, 70, 71, 78, 89, 92, 93, 96, 98, 100, 107, 108, 110 STATUTU, SKREŚLONO PARAGRAFY: 26, 30, 44.2007-12-19 do dziś
514.06.2018R., 30.08.2019R. ZMIANA § 12, § 17 PKT 1, § 27 PKT 1, § 38 PKT 2, § 47 PKT 2 STATUTU2020-03-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-01-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. W SPÓŁDZIELNIACH O ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM, OŚWIADCZENIE WOLI MOGĄ SKŁADAĆ RÓWNIEŻ DWAJ PEŁNOMOCNICY. OŚWIADCZENIA SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.2003-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJAKIMOWICZ2020-03-04 do dziś
2. ImionaANNA MONIKA2020-03-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-03-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2020-03-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-03-04 do dziś
21. NazwiskoCHOCZAJ2003-01-31 do dziś
2. ImionaHELENA FRANCISZKA2003-01-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-01-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-01-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-31 do dziś
31. NazwiskoKACZMARSKI2003-01-31 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2003-01-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-01-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2003-01-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYBEK2019-09-17 do dziś
2. ImionaDARIUSZ PIOTR2019-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZUBIN2019-09-17 do dziś
2. ImionaZOFIA HALINA2019-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMCZAK2019-09-17 do dziś
2. ImionaMARZANNA ELŻBIETA2019-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-17 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOWIŃSKA2019-09-17 do dziś
2. ImionaBOŻENA MARIA2019-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-17 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁONKIEWICZ2019-09-17 do dziś
2. ImionaPIOTR JÓZEF2019-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-17 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALIK2019-09-17 do dziś
2. ImionaJOANNA ELŻBIETA2019-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-17 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADŁOWSKA2019-09-17 do dziś
2. ImionaANNA WIOLETA2019-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 03.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.20022003-11-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 31.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-06-22 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 04.10.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-10-27 do dziś
4data złożenia 16.08.2006 okres 01.01.2005 - 31.12.20052007-01-23 do dziś
5data złożenia 03.08.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-08-30 do dziś
6data złożenia 05.08.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-14 do dziś
7data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-27 do dziś
8data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
9data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-25 do dziś
10data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-31 do dziś
11data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-27 do dziś
12data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
13data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
14data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
15data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
16data złożenia 03.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-03 do dziś
17data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
18data złożenia 11.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-11 do dziś
19data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
20data złożenia 20.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 - 31.12.20052007-01-23 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-08-30 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-14 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-27 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-08-25 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-08-31 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-03 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-11 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 - 31.12.20052007-01-23 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-08-30 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-14 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-27 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-08-25 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-08-31 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-03 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów