„KPD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000149386
Numer REGON: 016375621
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-30
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2021-10-03
Sygnatura akt[RDF/341054/21/582]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-01-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP0163756212003-01-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„KPD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-04-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 610662003-01-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-05-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PUŁAWSKA nr domu 61 kod pocztowy 02-595 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-04-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11) AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, PRZED NOTARIUSZEM ADAMEM PALUCHEM, AKT ZAŁOŻYCIELSKI -15.05.2000, REP. A-2097/2000. 2) AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, PRZED ASESOREM NOTARIALNYM MAŁGORZATĄ KĘDZIERSKĄ ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA JAKUBA SZYMCZAKA, ZMIANA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO -PAR. 1, PAR. 3, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 11, PAR. 12, PAR. 16, REP. A -17030/2002, 10.10.2002. 3) AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZED ASESOREM NOTARIALNYM SŁAWOMIREM OGONKIEM ZASTEPCĄ NOTARIUSZA MIROSŁAWA KUPISA, ZMIANA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO -PAR. 3, PAR. 14, REP. A -762/2003.2003-01-30 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 18.03.2003 R. PRZED ASESOREM NOTARIALNYM SŁAWOMIREM OGONKIEM ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA MIROSŁAWA KUPISA W JEGO KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, ZMIANA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO -PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA -REP. A-2546/2003; AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 25.04.2003 R. PRZED ASESOREM NOTARIALNYM SŁAWOMIREM OGONKIEM ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA MIROSŁAWA KUPISA W JEGO KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, ZMIANA PAR. 1, 7, 10, REP. A-4072/2003;2003-05-09 do dziś
323.11.2006, REP. A NR 6437/2006, NOTARIUSZ SŁAWOMIR OGONEK, KANCELARIA NOTARIALNA UL. JANA PAWŁA II 61/232 W WARSZAWIE, ZMIANA § 72006-11-28 do dziś
413.04.2010, REP A NR 3473/2010, NOTARIUSZ SŁAWOMIR OGONEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA UMOWY SPÓŁKI2010-04-22 do dziś
513.08.2014 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF LESZCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, REP. A NR 3691/2014, ZMIANA § 5 UST. 1.2014-11-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-01-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOLEWSKI2003-05-09 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ PIOTR2003-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.750,00 ZŁ2010-04-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-04-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-01-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.2003-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOLEWSKI2003-05-09 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ PIOTR2003-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-05-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2010-04-22 do dziś
258 13 Z WYDAWANIE GAZET2010-04-22 do dziś
358 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2010-04-22 do dziś
459 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2010-04-22 do dziś
558 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-04-22 do dziś
617 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2010-04-22 do dziś
718 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2010-04-22 do dziś
818 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2010-04-22 do dziś
918 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2010-04-22 do dziś
1026 80 Z PRODUKCJA MAGNETYCZNYCH I OPTYCZNYCH NIEZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2010-04-22 do dziś
1126 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2010-04-22 do dziś
1233 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-04-22 do dziś
1395 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2010-04-22 do dziś
1426 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2010-04-22 do dziś
1526 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2010-04-22 do dziś
1626 40 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2010-04-22 do dziś
1728 23 Z PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2010-04-22 do dziś
1833 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ OPTYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH2010-04-22 do dziś
1946 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2010-04-22 do dziś
2046 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2010-04-22 do dziś
2146 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-04-22 do dziś
2246 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-04-22 do dziś
2346 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2010-04-22 do dziś
2446 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2010-04-22 do dziś
2546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-04-22 do dziś
2647 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-04-22 do dziś
2747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-22 do dziś
2847 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-22 do dziś
2947 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-22 do dziś
3047 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-22 do dziś
3147 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-22 do dziś
3247 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-22 do dziś
3347 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-22 do dziś
3447 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-22 do dziś
3547 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-22 do dziś
3647 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-22 do dziś
3747 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-04-22 do dziś
3847 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-22 do dziś
3947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-04-22 do dziś
4096 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-04-22 do dziś
4143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2014-11-13 do dziś
4258 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2014-11-13 do dziś
4359 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2014-11-13 do dziś
4459 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2014-11-13 do dziś
4559 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2014-11-13 do dziś
4659 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2014-11-13 do dziś
4762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2014-11-13 do dziś
4862 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2014-11-13 do dziś
4962 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2014-11-13 do dziś
5062 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2014-11-13 do dziś
5163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2014-11-13 do dziś
5243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2014-11-13 do dziś
5363 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2014-11-13 do dziś
5470 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2014-11-13 do dziś
5570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-11-13 do dziś
5671 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2014-11-13 do dziś
5773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2014-11-13 do dziś
5873 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2014-11-13 do dziś
5973 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2014-11-13 do dziś
6073 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2014-11-13 do dziś
6173 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2014-11-13 do dziś
6274 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2014-11-13 do dziś
6343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2014-11-13 do dziś
6474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-11-13 do dziś
6577 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2014-11-13 do dziś
6677 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-11-13 do dziś
6777 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2014-11-13 do dziś
6882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-11-13 do dziś
6990 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2014-11-13 do dziś
7043 31 Z TYNKOWANIE2014-11-13 do dziś
7143 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2014-11-13 do dziś
7243 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2014-11-13 do dziś
7343 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2014-11-13 do dziś
7443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2014-11-13 do dziś
7543 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2014-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.06.2003-31.12.2003 data złożenia 12.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.06.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.06.2003-31.12.20032004-07-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 14.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-09 do dziś
3data złożenia 12.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-21 do dziś
4data złożenia 05.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-17 do dziś
5data złożenia 04.09.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-09 do dziś
6data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-17 do dziś
7data złożenia 25.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-21 do dziś
8data złożenia 28.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
9data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
10data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-20 do dziś
11data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
12data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
13data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
14data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
15data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
16data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
17data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
18data złożenia 03.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-21 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-17 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-09 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-17 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-21 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 -31.12.20062007-07-17 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-09-09 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-09-17 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-07-21 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-08-20 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów