GOSTYNIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000149320
Numer REGON: 000491914
Numer NIP: 7750010839
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-04
Ostatni wpis Nr wpisu84Data dokonania wpisu2024-01-08
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/30762/23/467]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-04-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000491914 NIP 77500108392014-10-14 do dziś
3. NazwaGOSTYNIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA2008-01-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PŁOCKU WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze RS VIII 5412003-04-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GOSTYNIŃSKI gmina GOSTYNIN miejscowość GOSTYNIN2003-04-04 do dziś
2. Adresmiejscowość GOSTYNIN ulica SPÓŁDZIELCZA nr domu 5 kod pocztowy 09-500 poczta GOSTYNIN kraj POLSKA 2008-02-06 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSEKRETARIAT@GSMGOST.PL2014-10-14 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.GSMGOST.PL2014-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu110.09.1996 UCHWALONO STATUT2003-04-04 do dziś
226.09.2003 R.-PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA STATUTU2003-12-31 do dziś
330.06.2006 R. -UCHWALENIE NOWEGO TEKSTU STATUTU.2006-09-20 do dziś
429.11.2007 R. UCHWALENIE NOWEGO TEKSTU STATUTU.2008-02-06 do dziś
5DATA ZMIANY STATUTU 25.06.2016R., UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW GOSTYNIŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NR 14/2016 Z DNIA 25.06.2016R., UCHYLONO STATUT PRZYJĘTY UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA NR 4/2007 Z DNIA 29.11.2007R. I PRZYJĘTO NOWY STATUT - NOWE BRZMIENIE CAŁEGO STATUTU.2016-10-10 do dziś
609.06.2018 R. - ZMIANA §6; §7; §8; §10; §11UST.3;§12 PKT4, §13; §14; §15; §16; §17; §18; §20; §24; §27 UST.6 I UST.8; §29 UST.3; §33 UST.2;§34 UST. 3 LIT. F I UST.5; §36 PKT.5; §37 UST.1 PKT11,PKT18, PKT20 PKT26; §44 UST.2 PKT14; §45 UST.2; §52 UST. 2, §55 UST.1, UST.4, UST.7; §56 UST.1, UST.2, UST.3; §57; §58; §59; §60; §61; §62 UST.2; §63 UST.2, UST.3; §64 UST.1, UST.3; §65; §69; §73 UST.1 PKT 1; §77; §79 UST.2; §81 UST.2, UST.7, UST. 12; §83 UST.1 UST.3; §85; §86; §89 UST.1; §91 UST.2; §92 UST.2; §93; §95 UST.1, UST.2; §97; §98; §99; §100 UST.3; §101; §102 UST.4, §103 UST.3; §104; §105; §106; §107; §109; §110; §112; §113 UST.4; §115. UCHYLONO: § 9, W § 12 PKT 3, 8, W § 56 UST. 5, 6, 7, 8, 9, 10, § 67, § 68, W § 73 UST. 3, § 88 UST. 3, W § 102 UST. 6.2018-11-27 do dziś
726.01.2019 R. UCHWAŁA. WALNEGO ZGROMADZENIA GOSTYNIŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NR 12/2019 Z DNIA 26.01.2019 F WPROWADZONO ZMIANY W STATUCIE GOSTYNIŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WYKAZ PARAGRAFÓW STATUTU GOSTYNIŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. W KTÓRYCH DOKONANO ZMIAN: § 83 UST.1.2019-03-25 do dziś
817.06.2023 R. - ZMIENIONO: § 4 UST. 7, § 7 UST. 1,2,3,4,5,6, § 8 UST. 3, § 11 UST. 1 PKT 7, § 11 UST. 3, § 12 PKT 13 I 18, § 13 UST. 3, § 14 UST. 3, § 19, § 21 UST. 2,3 I 4, § 22 UST. 1, 4 I 6, §24 UST. 1, § 25 PKT 18, § 26 UST. 2, § 27 UST, 1,2,4,5,6,7 I 8, § 28, § 29 UST. 3, § 33 UST. 2 I 3, § 41, § 44 UST. 2, § 46 UST. 2, § 48 UST. 2,3 I 4, § 49, § 52 UST. 1, § 53, § 83 UST. 5, § 96 UST. 2 PKT 3, § 111, § 112, § 116; DODANO: § 21 UST. 3 (1), § 26 UST. 6 I 7, § 33 UST. 2(1), § 33A, § 55 UST. 6(1)- 6(3); USUNIĘTO: § 10 UST. 2, § 15, § 16, § 21 UST. 7, § 25 PKT 16.2023-09-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-04-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-04-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPOŚPIESZYŃSKI2021-12-31 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2021-12-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-12-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-12-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-31 do dziś
24. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-04-12 do dziś
31. NazwiskoJANISZEWSKA2021-12-31 do dziś
2. ImionaALICJA2021-12-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-12-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-12-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-31 do dziś
41. NazwiskoSZYMAŃSKI2014-11-26 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW MAREK2014-11-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-11-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-05-11 do dziś
51. NazwiskoFRYDRYSIAK2015-07-13 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2015-07-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-07-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-07-13 do dziś
64. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-05-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-23 do dziś
71. NazwiskoKOWACZ2021-04-09 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2021-04-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-04-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYSZKOWSKI2023-09-18 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2023-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNICKA2023-09-18 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2023-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYKOWSKA2023-09-18 do dziś
2. ImionaKLAUDIA2023-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-18 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁKOWSKI2021-12-31 do dziś
2. ImionaMAREK2021-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-31 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPILICHOWICZ KUŹMIŃSKA2024-01-08 do dziś
2. ImionaANETA2021-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-31 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPNIAK2021-12-31 do dziś
2. ImionaIWONA DORA2021-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-31 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZULWACH2021-12-31 do dziś
2. ImionaARTUR2021-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-31 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaMODRZEJEWSKI2021-12-31 do dziś
2. ImionaWITOLD JERZY2021-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-31 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZELAK2021-12-31 do dziś
2. ImionaMAREK2021-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-31 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSIŃSKI2017-07-20 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2017-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2015-03-04 do dziś
268 32 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2015-03-04 do dziś
368 32 BUDOWANIE LUB NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW2015-03-04 do dziś
468 32 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2015-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 25.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 R.2003-09-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 07.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-08-27 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ZA 2004 data złożenia 15.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2004 R.2005-08-30 do dziś
4data złożenia 29.08.2006 okres 20052006-09-20 do dziś
5data złożenia 11.06.2007 okres 20062007-06-20 do dziś
6data złożenia 15.07.2008 okres 20072008-08-19 do dziś
7data złożenia 03.07.2009 okres 20082009-08-12 do dziś
8data złożenia 06.07.2010 okres 20092010-09-23 do dziś
9data złożenia 29.08.2011 okres 20102011-09-20 do dziś
10data złożenia 02.08.2012 okres 2011 R.2012-09-20 do dziś
11data złożenia 09.07.2013 okres 20122013-08-27 do dziś
12data złożenia 15.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
13data złożenia 07.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-08 do dziś
14data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
15data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
16data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
17data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
18data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
19data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
20data złożenia 29.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
21data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta120092010-09-23 do dziś
220102011-09-20 do dziś
32011 R.2012-09-20 do dziś
420122013-08-27 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-08 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120052006-09-20 do dziś
220062007-06-20 do dziś
320072008-08-19 do dziś
420082009-08-12 do dziś
520102011-09-20 do dziś
62011 R.2012-09-20 do dziś
720122013-08-27 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-08 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-12 do dziś
12OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-12-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-09 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-29 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.2003-09-16 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-08-27 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2004 R.2005-08-30 do dziś
420052006-09-20 do dziś
520062007-06-20 do dziś
620072008-08-19 do dziś
720082009-08-12 do dziś
820092010-09-23 do dziś
920102011-09-20 do dziś
102011 R.2012-09-20 do dziś
1120122013-08-27 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-08 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów