„BOJAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000149265
Numer REGON: 790277474
Numer NIP: 8481392695
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-24
Ostatni wpis Nr wpisu43Data dokonania wpisu2021-10-01
Sygnatura akt[RDF/340096/21/428]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-03-24 do dziś
2. Numer REGON\NIP7902774742003-03-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOJAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-02-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 1044 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SUWAŁKACH2003-03-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat EŁCKI gmina EŁK miejscowość BUCZKI2005-06-24 do dziś
2. Adresnr domu 27 kod pocztowy 19-300 poczta EŁK 2005-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY REP. A NR 396/97 Z DNIA 15.01.1997 R. NOTARIUSZ JERZY KOMAKOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W EŁKU AKT NOTARIALNY REP. A NR 5536/2002 Z DNIA 24.10.2002 R. -ZMIENIONO: PAR.7, PAR.8, PAR.10, PAR.11, PAR.12, PAR.15, PAR.17, PAR.18, PAR.19, PAR.20, PAR.24, PAR.25 NOTARIUSZ WŁADYSŁAW BRZUZY KANCELARIA NOTARIALNA W EŁKU AKT NOTARIALNY REP. A NR 1053/2003 Z DNIA 12.03.2003 R. -ZMIENIONO: PAR.7, PAR.11, PAR.15, PAR.20, PAR.24 UST. 5 NOTARIUSZ WŁADYSŁAW BRZUZY KANCELARIA NOTARIALNA W EŁKU2003-03-24 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.01.2005 R., REP. A NR 186/2005, NOTARIUSZ WŁADYSŁAW BRZUZY, KANCELARIA NOTARIALNA W EŁKU ZMIENIONO: §2, §3, §7, §24 UST. 5 SKREŚLONO W §21 PPKT C2005-02-28 do dziś
308.06.2005 R., NOTARIUSZ WŁADYSŁAW BRZUZY, KANCELARIA NOTARIALNA W EŁKU, REP. A NR 2837/2005 ZMIENIONO: § 32005-06-24 do dziś
403.09.2010 R., NOTARIUSZ JERZY S. KOMAKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W EŁKU, REP. A NR 8332/2010 -ZMIENIONO: § 7 I § 24 UST. 52010-11-18 do dziś
529.09.2020R. NOTARIUSZ EDWARD JÓZEF KARNY, KANCELARIA NOTARIALNA W EŁKU, REP.A NR 7609/2020 - ZMIENIONO § 8 UST.1 I UST.4, § 10 UST.2, § 11, § 13, § 16, § 17 UST.1; SKREŚLONO § 17 UST.2 I UST.6, § 18, § 20, § 21, § 24 UST.72020-11-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2003-03-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2003-03-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHARASIMOWICZ2009-01-05 do dziś
2. ImionaBOHDAN HENRYK2009-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały730 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 730.000,00 ZŁ2016-09-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-09-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego730000,00 ZŁ2011-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-03-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, A W RAZIE ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE2003-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHARASIMOWICZ2015-11-13 do dziś
2. ImionaBOHDAN HENRYK2015-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-11-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANKIEWICZ2008-10-03 do dziś
2. ImionaARTUR KRZYSZTOF2008-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-09-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 20 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK2003-03-24 do dziś
246 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2010-11-18 do dziś
346 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2010-11-18 do dziś
446 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2010-11-18 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-11-18 do dziś
622 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-11-18 do dziś
722 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-11-18 do dziś
823 13 Z PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO2010-11-18 do dziś
923 14 Z PRODUKCJA WŁÓKIEN SZKLANYCH2010-11-18 do dziś
1023 19 Z PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE2010-11-18 do dziś
1123 12 Z KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO2015-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.12.2002 okres 01.01.2001-31.12.2001 R.2003-03-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-22 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 17.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-08-18 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 14.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-10 do dziś
5data złożenia 07.07.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-16 do dziś
6data złożenia 05.07.2007 okres 01.01.-31.12.2006 R.2007-08-06 do dziś
7data złożenia 04.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-11 do dziś
8data złożenia 02.07.2009 okres 2008 R.2009-07-13 do dziś
9data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-07-08 do dziś
10data złożenia 14.07.2011 okres 2010 R.2011-09-12 do dziś
11data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
12data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-20 do dziś
13data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
14data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
15data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
16data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
17data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
18data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
19data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
20data złożenia 01.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2001-31.12.2001 R.2003-03-24 do dziś
201.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-16 do dziś
301.01.-31.12.2006 R.2007-08-06 do dziś
401.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-11 do dziś
52008 R.2009-07-13 do dziś
601.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-07-08 do dziś
72010 R.2011-09-12 do dziś
801.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-20 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2001-31.12.2001 R.2003-03-24 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-22 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-08-18 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-10 do dziś
501.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-16 do dziś
601.01.-31.12.2006 R.2007-08-06 do dziś
701.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-11 do dziś
82008 R.2009-07-13 do dziś
901.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-07-08 do dziś
102010 R.2011-09-12 do dziś
1101.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
1201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-20 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów