„BORÓWKA WIELKOPOLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000149226
Numer REGON: 570896124
Numer NIP: 7642293094
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-29
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/355325/21/119]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-01-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP5708961242003-01-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BORÓWKA WIELKOPOLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-01-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W PILE nr w rejestrze 16742003-01-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat PILSKI gmina PIŁA miejscowość PIŁA2003-01-29 do dziś
2. Adresulica POGODNA nr domu 7 kod pocztowy 64-920 poczta PIŁA kraj POLSKA 2003-01-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.04.2000 NOTARIUSZ ELŻBIETA WADOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W PILE UL. 14 LUTEGO 16 REPERTORIUM A 2878/20002003-01-29 do dziś
222.12.2003 R. NOTARIUSZ ELŻBIETA WADOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PILE, UL. 14 LUTEGO 16, REP. A NR 12524/2003 -ZMIENIONO §§: 7, 9, 18, 19.2004-02-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-01-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEFANIAK2003-01-29 do dziś
2. ImionaROMAN2003-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały116 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 58.000,00 ZŁ2021-02-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-08-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEFANIAK2021-02-24 do dziś
2. ImionaIZABELLA2021-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.500,00 ZŁ2021-02-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-02-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego64500,00 PLN2004-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport140000,00 PLN2004-02-23 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2003-01-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2014-11-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEFANIAK2003-01-29 do dziś
2. ImionaROMAN2003-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-01-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUPKE2003-01-29 do dziś
2. ImionaFRIEDRICH2003-01-29 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-01-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRAJ2003-01-29 do dziś
2. ImionaPIOTR WOJCIECH2003-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-29 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-01-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 29 Z UPRAWA GRZYBÓW, KWIATÓW I OZDOBNYCH ROŚLIN OGRODNICZYCH; SZKÓŁKARSTWO ROŚLIN SADOWNICZYCH I OZDOBNYCH2021-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 30.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012003-01-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 30.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-10-14 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 06.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-19 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 08.11.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-11-21 do dziś
5data złożenia 22.12.2006 okres 01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2007-01-29 do dziś
6data złożenia 31.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-22 do dziś
7data złożenia 06.05.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-13 do dziś
8data złożenia 03.09.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-30 do dziś
9data złożenia 11.10.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-15 do dziś
10data złożenia 23.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-24 do dziś
11data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
12data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-16 do dziś
13data złożenia 05.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-18 do dziś
14data złożenia 04.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
15data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
16data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
17data złożenia 04.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-13 do dziś
18data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
19data złożenia 14.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-14 do dziś
20data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2007-01-29 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-22 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-13 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-30 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-15 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-24 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-13 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-14 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-19 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-11-21 do dziś
301.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2007-01-29 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-22 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-13 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-30 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-15 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-24 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-16 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-18 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-13 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-14 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów