SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ELTRA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000149172
Numer REGON: 000483369
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-28
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2022-10-13
Sygnatura akt[RDF/445513/22/750]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-01-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000483369 NIP 95310234062007-03-12 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ELTRA”2003-01-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY nr w rejestrze 1622003-01-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2003-01-28 do dziś
2. Adresulica NAKIELSKA nr domu 115A nr lokalu -kod pocztowy 85-347 poczta BYDGOSZCZ 2003-01-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu130 GRUDNIA 1957 R. 20 CZERWCA 2002 R. -ZMIANA §70 PKT 1 STATUTU2003-01-28 do dziś
208 GRUDNIA 2003 R. -NOWY STATUT ZE ZMIANĄ § 64 UST. 1 PKT 1 I § 66 UST. 1 Z 16 CZERWCA 2004 R.2004-07-28 do dziś
320 CZERWCA 2006 R. -ZMIANA §§ 5, 9, 17, 20, 30, 39, 40, 41, 46, 47, 51, 54, 56, 64, 66, 75, 902006-11-03 do dziś
4ZMIANA 21.11.2007 -§ 1- § 71 UST. 2, § 71 UST. 4 -§ 123 STATUTU, ZMIANA 23.04.2008 -§ 14 UST. 1, § 15 UST. 1, § 48 PKT 3, § 55, § 71 UST. 2, § 81 UST. 2, § 90, § 98, § 122 UST. 2 (SKREŚLONO)2008-07-14 do dziś
517.04.2012 R. ZMIENIONO: § 61, § 63, § 792012-05-28 do dziś
614.04.2014 - § 13, § 792014-05-28 do dziś
721.04.2015 R. - § 76 USTĘP 5 ORAZ USTĘP 62015-05-29 do dziś
823.04.2018 R. - ZMIANA UCHWALONO NOWY STATUT2018-05-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-01-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-01-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA ŁĄCZNA2003-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKMINIKOWSKA2009-04-08 do dziś
2. ImionaIWONA JUSTYNA2009-04-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-04-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-04-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-04-08 do dziś
21. NazwiskoSIERADZKI2003-01-28 do dziś
2. ImionaSYLWESTER ROMAN2003-01-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-01-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-01-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-28 do dziś
31. NazwiskoRUCIŃSKA2003-01-28 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA MARIA2003-01-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-01-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-01-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-28 do dziś
PREZES2004-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBOLAK2017-05-25 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MARCIN2017-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILCZYŃSKA2017-05-25 do dziś
2. ImionaIRENA RENATA2017-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI2014-05-28 do dziś
2. ImionaALFONS2014-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-28 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUDEK2014-05-28 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2014-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-28 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKA2017-05-25 do dziś
2. ImionaLUDMIŁA TERESA2017-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoKLOZAK2020-01-03 do dziś
2. ImionaCELINA2020-01-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-03 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaREPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ELTRA PRZY DOKONYWANIU CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI2020-01-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 12 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW2004-07-28 do dziś
270 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB O INNYM PRZEZNACZENIU2004-07-28 do dziś
370 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI MIENIE SPÓŁDZIELNI LUB NABYTE NA PODSTAWIE USTAWY MIENIE JEJ CZŁONKÓW2004-07-28 do dziś
470 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI JEJ MIENIA LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELAMI (WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI) TEJ NIERUCHOMOŚCI2004-07-28 do dziś
592 31 F PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ2004-07-28 do dziś
674 20 A PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI PROJEKTOWEJ2004-07-28 do dziś
745 21 A PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, WYTWÓRCZEJ I BUDOWLANEJ, JEŻELI DZIAŁALNOŚĆ TA ZWIĄZANA JEST BEZPOŚREDNIO Z CELEM DZIAŁANIA SPÓŁDZIELNI2004-07-28 do dziś
870 20 Z WYNAJEM LOKALI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI2004-07-28 do dziś
970 20 Z WYDZIERŻAWIANIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ORAZ POWIERZCHNI ŚCIAN I DACHÓW NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWYCH2004-07-28 do dziś
1070 11 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2004-07-28 do dziś
1170 11 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH WŁASNOŚCIOWYCH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE DO MIEJSC POSTOJOWYCH W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2004-07-28 do dziś
1270 12 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2004-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 03.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 R.2003-10-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 24.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-08-04 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 23.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-07-26 do dziś
4data złożenia 28.08.2006 okres 2005 R.2006-11-03 do dziś
5data złożenia 01.06.2007 okres 2006 R.2007-06-05 do dziś
6data złożenia 29.04.2008 okres 2007 R.2008-05-14 do dziś
7data złożenia 01.04.2009 okres 20082009-04-08 do dziś
8data złożenia 21.04.2010 okres 20092010-05-31 do dziś
9data złożenia 01.04.2011 okres 20102011-04-14 do dziś
10data złożenia 17.05.2012 okres 20112012-05-28 do dziś
11data złożenia 18.04.2013 okres 20122013-04-29 do dziś
12data złożenia 29.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
13data złożenia 29.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
14data złożenia 28.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
15data złożenia 17.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-25 do dziś
16data złożenia 10.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
17data złożenia 15.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-15 do dziś
18data złożenia 29.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-29 do dziś
19data złożenia 13.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-13 do dziś
20data złożenia 13.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-11-03 do dziś
22006 R.2007-06-05 do dziś
32007 R.2008-05-14 do dziś
420082009-04-08 do dziś
520092010-05-31 do dziś
620102011-04-14 do dziś
720112012-05-28 do dziś
820122013-04-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.2003-10-22 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-08-04 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-07-26 do dziś
42005 R.2006-11-03 do dziś
52006 R.2007-06-05 do dziś
62007 R.2008-05-14 do dziś
720082009-04-08 do dziś
820092010-05-31 do dziś
920102011-04-14 do dziś
1020112012-05-28 do dziś
1120122013-04-29 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-25 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-15 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-29 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-13 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów