„INTEGRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000149118
Numer REGON: 634421854
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-14
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2023-01-16
Sygnatura akt[RDF/465564/23/313]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-02-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INTEGRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-02-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2003-02-14 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica SIENKIEWICZA nr domu 22 kod pocztowy 60-818 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2014-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONO W DNIU 02.12.2002 R., PRZED NOTARIUSZEM IRENĄ KORALEWSKĄ-NOWAK, W KANCELARII IRENA KORALEWSKA NOWAK, UL. 27 GRUDNIA 9, 61-737 POZNAŃ. REPERTORIUM A NR 8803/2002.2003-02-14 do dziś
226.02.2014 R., REP. A NR 1627/2014, NOTARIUSZ WOJCIECH KWARCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU ZMIENIONO § 7, § 20 UST. 4 UMOWY SPÓŁKI2014-05-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-02-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTYCZYŃSKA2003-02-14 do dziś
2. ImionaLUDMIŁA2003-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.000,00 ZŁ2014-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-02-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAJETAŃCZYK2008-10-01 do dziś
2. ImionaRYSZARD2008-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ2008-10-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-10-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000, 00 PLN2003-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2014-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTYCZYŃSKA2008-10-01 do dziś
2. ImionaLUDMIŁA2008-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-10-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAJETAŃCZYK2008-10-01 do dziś
2. ImionaRYSZARD2008-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-10-01 do dziś
34. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-02-14 do dziś
44. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-02-14 do dziś
54. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-05-13 do dziś
242 1 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2014-05-13 do dziś
342 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2014-05-13 do dziś
442 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2014-05-13 do dziś
543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2014-05-13 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-05-13 do dziś
768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2014-05-13 do dziś
871 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-05-13 do dziś
972 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2014-05-13 do dziś
1074 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2014-05-13 do dziś
1174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-05-13 do dziś
1282 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-05-13 do dziś
1396 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.09.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-09-29 do dziś
2data złożenia 14.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-28 do dziś
3data złożenia 04.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
4data złożenia 18.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-24 do dziś
5data złożenia 03.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-24 do dziś
6data złożenia 17.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
7data złożenia 28.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
8data złożenia 23.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
9data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-27 do dziś
10data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
11data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-15 do dziś
12data złożenia 03.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-03 do dziś
13data złożenia 16.01.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-01-16 do dziś
14data złożenia 16.01.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.2008 R.2009-09-29 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-28 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-24 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-04-24 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-27 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-15 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-03 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-01-16 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 -31.12.2008 R.2009-09-29 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-28 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-24 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-04-24 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-27 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-15 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-03 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-01-16 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów