BOTTCHER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000149086
Numer REGON: 012312871
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-30
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2021-07-15
Sygnatura akt[RDF/316785/21/736]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-01-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP0123128712003-01-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOTTCHER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-01-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 492332003-01-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina BŁONIE miejscowość BŁONIE2003-02-24 do dziś
2. Adresulica LESZNOWSKA nr domu 20C kod pocztowy 05-870 poczta BŁONIE 2003-02-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.12.1996 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ZENONA MARMAJA W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REP.8101/1996. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 20.12.2002 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA BARBARĘ BRYL PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, REP.6935/2002 ZMIENIONO: PAR. 5 PKT 1, PAR. 9, PAR. 12, PAR. 16, PAR. 23, PAR. 31 SKRESLONO: PAR. 29 PKT 2, PAR. 32, PAR. 33, PAR. 34, PAR. 35.2003-01-30 do dziś
206.02.2003 R. REPERTORIUM A 492/2003 -NOTARIUSZ ALEKSANDRA CHMIEL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻYRARDOWIE -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PAR. 3, TEKST JEDNOLITY2003-02-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-01-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOTTCHER HOLDING GMBH CO.KG /NIEMCY/2003-01-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 7.182 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.591.000 ZŁ2004-10-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2003-01-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego3591000,00 PLN2004-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport12228500,00 PLN2003-01-30 do dziś
21358500,00 PLN2004-10-29 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2003-01-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2003-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEGGEMANN2003-01-30 do dziś
2. ImionaFRANZ GEORG2003-01-30 do dziś
FRANZ-GEORG2018-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-01-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoOLSZEWSKA NOWICKA2003-01-30 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA URSZULA2003-01-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-01-30 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMODZIELNA2003-01-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy123 20 B PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2003-01-30 do dziś
252 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2003-01-30 do dziś
324 14 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH2003-01-30 do dziś
424 66 Z PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-01-30 do dziś
525 13 B PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH2003-01-30 do dziś
637 20 Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH2003-01-30 do dziś
751 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2003-01-30 do dziś
851 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2003-01-30 do dziś
951 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2003-01-30 do dziś
1052 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 30.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-12-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 08.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-09-13 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 13.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-21 do dziś
4data złożenia 06.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-14 do dziś
5data złożenia 15.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-06-25 do dziś
6data złożenia 16.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-11 do dziś
7data złożenia 12.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-03-23 do dziś
8data złożenia 07.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-18 do dziś
9data złożenia 22.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-12 do dziś
10data złożenia 04.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-12 do dziś
11data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-14 do dziś
12data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
13data złożenia 04.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
14data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
15data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
16data złożenia 14.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-14 do dziś
17data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
18data złożenia 13.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-13 do dziś
19data złożenia 15.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-14 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-06-25 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-11 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-03-23 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-18 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-12 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-12 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-14 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-13 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-07-14 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-06-25 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-11 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-03-23 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-18 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-12 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-12 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów