DOLNOŚLĄSKA IZBA RZEMIEŚLNICZA WE WROCŁAWIU

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000149020
Numer REGON: 000450051
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-27
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2020-12-10
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/32611/20/493]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiizba rzemieślnicza2003-02-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000450051 NIP 89600058222012-10-26 do dziś
3. NazwaDOLNOŚLĄSKA IZBA RZEMIEŚLNICZA WE WROCŁAWIU2007-08-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTRY IZB RZEMIEŚLNICZYCH nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze IRZ 1/902003-02-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2003-02-27 do dziś
2. Adresulica PLAC SOLNY nr domu 13 kod pocztowy 50-061 poczta WROCŁAW 2003-02-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu113.03.2002 R. TEKST JEDNOLITY STATUTU2003-02-27 do dziś
220.06.2006 R. -ZMIENIONO § 22 UST. 2; DODANO § 22 UST. 19; ZMIENIONO § 30 UST. 12006-09-27 do dziś
329.06.2007 R., ZMIENIONO § 1, § 2, § 4. W § 5 UST. 2 DODANO PKT O), W § 5 UST. 4 ZMIENIONO PKT O), W § 8 UST. 1 ZMIENIONO PKT D), W § 17 ZMIENIONO UST. 2, W § 22 ZMIENIONO UST. 3, W § 22 ZMIENIONO UST. 13, ZMIENIONO § 29, W § 32 ZMIENIONO UST. 1.2007-08-29 do dziś
422.06.2009 R. -ZMIENIONO § 4, § 5, § 6, § 13, § 15 UST. 2, § 16 UST. 3, § 17, § 19, § 20 UST. 4, § 22, § 23 UST. 1, § 24 UST. 1, § 25, § 27, § 29, § 32, § 33, § 34, § 35, § 39 STATUTU.2009-08-20 do dziś
515.06.2011 R. -ZMIANA: § 2 UST. 2 PKT 1, § 3 UST. 2, § 4 UST. 1, § 5, § 8 UST. 1, 2, § 9, § 10, § 11, § 13, § 15, § 16 UST. 2, 3, § 17 UST. 1, § 20, § 22 UST. 2, 17, § 25, § 26 UST. 5, § 28 UST. 4, § 30 UST. 1, § 31 UST. 4, § 32 UST. 1, § 33 UST. 4, 5, § 36 UST. 2, § 39 UST. 3, § 40 UST. 1, § 41, § 42. DODANO: § 17 UST. 7.2011-09-13 do dziś
618.06.2012 R., ZMIENIONO: § 3, § 5 UST. 1, 2, 3, § 17 UST. 4, § 24 UST. 1, § 30, § 33 UST. 4, § 35, § 39, § 43 STATUTU.2012-10-26 do dziś
703.06.2014 R.- ZMIENIONO: § 2 UST. 3, § 5 UST. 2 I 5, § 17 UST. 3, 4 I 8, § 20.2014-09-05 do dziś
815.06.2016 R.- ZMIENIONO §4,§5 UST.1, UST.2, UST.3, UST.4 I UST.5 ORAZ §8 UST.1, §9, §24 UST.1, §26 I §28.2016-11-02 do dziś
921.06.2018 R. - ZMIENIONO § 4 UST. 1 I § 20 UST. 5, DODANO § 22 UST. 9 I § 28 UST. 4 ORAZ ZMIENIONO § 29 UST.4.2018-10-30 do dziś
1015.09.2020 R., - ZMIENIONO § 5 UST.1,2 I 3, § 22, § 31 UST.4, § 32 UST.1 I 2 ORAZ § 35 UST.2.2020-12-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaNIEOZNACZONY2003-02-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU IZBY SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, PRZY CZYM JEDNĄ Z TYCH OSÓB MUSI BYĆ PREZES IZBY LUB WICEPREZES IZBY. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU IZBY UPRAWNIONY JEST TAKŻE, WRAZ Z PREZESEM IZBY LUB WICEPREZESEM IZBY, DYREKTOR IZBY LUB JEGO ZASTĘPCA DZIAŁAJĄCY NA PODSTAWIE UDZIELONYCH IM PEŁNOMOCNICTW.2012-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOBODZIEC2020-12-10 do dziś
2. ImionaJAN ROBERT2020-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU IZBY2020-12-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZUCIDŁO2003-02-27 do dziś
2. ImionaZYGMUNT2003-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES IZBY2003-02-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOLENDA2010-09-10 do dziś
2. ImionaJANUSZ IRENEUSZ2010-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-10 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-02-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2010-09-10 do dziś
44. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-02-27 do dziś
54. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-02-27 do dziś
64. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-02-27 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLAŃCZYK2003-02-27 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2003-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-27 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-02-27 do dziś
84. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-02-27 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁADZIŃSKI2006-09-27 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW STANISŁAW2006-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-09-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES IZBY2006-09-27 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATCZAK2018-10-30 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA ELŻBIETA2018-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU IZBY2018-10-30 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALEC2010-09-10 do dziś
2. ImionaROMAN2010-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2018-10-30 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaFORNALSKI2010-09-10 do dziś
2. ImionaMARIAN2010-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-10-30 do dziś
131. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAPROCKA2014-09-05 do dziś
2. ImionaTERESA APOLONIA2014-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2003-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEPIELA2018-10-30 do dziś
2. ImionaHALINA JANINA2018-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAŃSKI2018-10-30 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2018-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAŃCZAK2015-07-10 do dziś
2. ImionaBEATA2015-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-10 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUBANICZ2006-09-27 do dziś
2. ImionaJAN2006-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-09-27 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaWURSZT2006-09-27 do dziś
2. ImionaFRANCISZEK2006-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-09-27 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-09-13 do dziś
258 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2011-09-13 do dziś
369 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2011-09-13 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-09-13 do dziś
585 32 B ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE2011-09-13 do dziś
694 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW2011-09-13 do dziś
782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2011-09-13 do dziś
885 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2016-11-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-11-02 do dziś
291 03 DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH2016-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-27 do dziś
2data złożenia 08.08.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-29 do dziś
3data złożenia 01.08.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-17 do dziś
4data złożenia 17.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-20 do dziś
5data złożenia 23.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-10 do dziś
6data złożenia 19.07.2011 okres 01.01.2010 R.- 31.12.2010 R.2011-09-13 do dziś
7data złożenia 23.08.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-26 do dziś
8data złożenia 25.06.2013 okres 01.01. 2012 R.-31.12.2012 R.2013-07-01 do dziś
9data złożenia 28.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
10data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
11data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-02 do dziś
12data złożenia 19.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
13data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
15data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
16data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
17data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
2. Tbd101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-27 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-29 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-17 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-20 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-10 do dziś
601.01.2010 R.- 31.12.2010 R.2011-09-13 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-26 do dziś
801.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-07-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiPODSTAWOWYMI CELAMI IZBY SĄ: A) OCHRONA PRAW I POMOC W REPREZENTOWANIU INTERESÓW CZŁONKÓW WOBEC ORGANÓW WŁADZY I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ, ORGANÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, SĄDÓW, ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH, URZĘDÓW I INSTYTUCJI, B) PROWADZENIE NA RZECZ CZŁONKÓW DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO-ORGANIZACYJNEJ, INSTRUKTAŻOWO-DORADCZEJ, SZKOLENIOWEJ I GOSPODARCZEJ, C. PRZEPROWADZANIE EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH CZELADNICZYCH I MISTRZOWSKICH, D) PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPEWNIENIE PRZESTRZEGANIA PRAWA, ZWŁASZCZA PRZEPISÓW USTAWY O RZEMIOŚLE, PRZEZ WSZYSTKIE OSOBY PRAWNE, INSTYTUCJE I OSOBY FIZYCZNE, KTÓRYCH TO MOŻE DOTYCZYĆ, E) UCZESTNICZENIE W REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU OŚWIATY I WYCHOWANIA W CELU ZAPEWNIENIA WYKWALIFIKOWANYCH KADR DLA GOSPODARKI, F) PROPAGOWANIE OŚWIATY RZEMIEŚLNICZEJ ZAWODOWEJ POPRZEZ WYDAWNICTWA, INFORMATORY, PLAKATY, POKAZY, KONKURSY I TURNIEJE, FILMY I MEDIA, G) PROMOCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ RZEMIOSŁA.2012-10-26 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów