„ASTIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000148898
Numer REGON: 356571445
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-27
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2020-07-30
Sygnatura akt[RDF/230016/20/40]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-01-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP3565714452004-07-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-01-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat CHRZANOWSKI gmina CHRZANÓW miejscowość CHRZANÓW2003-01-27 do dziś
2. Adresulica FABRYCZNA nr domu 21 kod pocztowy 32-500 poczta CHRZANÓW kraj POLSKA 2003-01-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.10.2002 ROKU, NOT.DAGMARA SKOWROŃSKA, K.N.DAGMARA SKOWROŃSKA W JAWORZNIE, REP. A nr3632/20022003-01-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-01-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁODOBRY2003-01-27 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JERZY2003-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2003-01-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-01-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁODOBRY2003-01-27 do dziś
2. ImionaRENATA2003-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2003-01-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-01-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-01-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁODOBRY2003-01-27 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JERZY2003-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-01-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁODOBRY2003-01-27 do dziś
2. ImionaRENATA2003-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymW-CE PREZES ZARZĄDU2003-01-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMAŁODOBRY2017-07-18 do dziś
2. ImionaJAKUB MATEUSZ2017-07-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-07-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-07-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-01-27 do dziś
246 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2017-07-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2017-07-18 do dziś
246 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2017-07-18 do dziś
346 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2017-07-18 do dziś
446 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2017-07-18 do dziś
546 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2017-07-18 do dziś
647 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2017-07-18 do dziś
747 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-07-18 do dziś
873 REKLAMA2017-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 15.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-22 do dziś
2data złożenia 31.03.2006 okres 01.01.2004 -31.12.20042006-05-10 do dziś
3data złożenia 12.10.2007 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-10-29 do dziś
4data złożenia 13.06.2008 okres 01.01.2006-31.12.20062008-07-31 do dziś
5data złożenia 08.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-06 do dziś
6data złożenia 26.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-07-09 do dziś
7data złożenia 14.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-24 do dziś
8data złożenia 20.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-01 do dziś
9data złożenia 30.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-11 do dziś
10data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-07-11 do dziś
11data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
12data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
13data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
14data złożenia 13.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
15data złożenia 25.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
16data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
17data złożenia 30.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 -31.12.20042006-05-10 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-10-29 do dziś
301.01.2006-31.12.20062008-07-31 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-08-06 do dziś
501.01.2008 -31.12.2008 R.2009-07-09 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-24 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-07-01 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-11 do dziś
901.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-07-11 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2004 -31.12.20042006-05-10 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-10-29 do dziś
301.01.2006-31.12.20062008-07-31 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-08-06 do dziś
501.01.2008 -31.12.2008 R.2009-07-09 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-24 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-07-01 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-11 do dziś
901.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-07-11 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów