„GREENCOMPUTING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000148837
Numer REGON: 634429005
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-30
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2019-10-22
Sygnatura akt[RDF/179711/19/200]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-01-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GREENCOMPUTING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-03-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2003-01-30 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica WACHOWIAKA nr domu 2 A kod pocztowy 60-681 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2011-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 06.12.2002 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ SPÓŁKA CYWILNA, AL. WIELKOPOLSKA 28, 60-608 POZNAŃ PRZED NOTARIUSZEM ZBIGNIEWEM TOMASZKIEWICZEM REP. A NR 11848/2002.2003-01-30 do dziś
227 MARCA 2007 R. -KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU NOTARIUSZ ALEKSANDRA BŁAŻEJCZAK-ŻDŻARSKA, NR REP. A 2436/2007 § 2 PKT 1, § 2 PKT 2, § 5, § 8 PKT 1, § 9, § 11 PKT 1, § 14 PKT 5, § 15 PKT 2, § 16 PKT 1, § 16 PKT 3, § 21 PKT 1 I 2 PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2007-05-07 do dziś
308.12.2009 R., REP. A NR 7432/2009, NOTARIUSZ ALEKSANDRA BŁAŻEJCZAK ŻDŻARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU ZMIENIONO: § 2 PKT 1 I 2 ORAZ § 5 UMOWY SPÓŁKI.2010-03-01 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.06.2011 R., REP. A NR: 2759/2011 SPORZĄDZONY PRZEZ BEATĘ SPACZYŃSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ ALEKSANDRY BŁAŻEJCZAK ŻDŻARSKIEJ I BEATY SPACZYŃSKIEJ PRZY UL. NOWOWIEJSKIEGO 10 M 14 W POZNANIU. ZMIANA TREŚCI § 20 PKT 2. DODANIE § 20 PKT 3.2011-09-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-01-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYNDA2003-01-30 do dziś
2. ImionaZBYSZKO TOMASZ2003-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały58 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.000,00 ZŁ2014-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-01-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARCZOŃ2011-09-09 do dziś
2. ImionaEWA2011-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały58 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.000,00 ZŁ2014-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-09-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego58000,00 ZŁ2014-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-01-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PRZEZES ZARZĄDU.2011-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYNDA2014-01-14 do dziś
2. ImionaZBYSZKO TOMASZ2014-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-01-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-01-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAWRZYNIAK2003-01-30 do dziś
2. ImionaMARIUSZ JACEK2003-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-30 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-01-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoŻYNDA2012-06-14 do dziś
2. ImionaZBYSZKO2012-06-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-06-14 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA JEDNOOSOBOWA SAMOISTNA2012-06-14 do dziś
21. NazwiskoTARCZOŃ2015-08-21 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2015-08-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-08-21 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2015-08-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2010-03-01 do dziś
263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-03-01 do dziś
358 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2010-03-01 do dziś
463 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-03-01 do dziś
526 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2010-03-01 do dziś
633 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-03-01 do dziś
762 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-03-01 do dziś
862 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-03-01 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-03-01 do dziś
1062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.03.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 13.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.03.2003 -31.12.2003 R.2004-09-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R. data złożenia 30.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-10-10 do dziś
3data złożenia 02.10.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-17 do dziś
4data złożenia 19.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-05 do dziś
5data złożenia 10.07.2008 okres 01-01-2007 DO 31-12-20072008-08-07 do dziś
6data złożenia 02.02.2010 okres 2008 R.2010-03-01 do dziś
7data złożenia 17.12.2010 okres 2009 ROK2011-01-19 do dziś
8data złożenia 25.11.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-01-23 do dziś
9data złożenia 06.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-14 do dziś
10data złożenia 27.11.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2014-01-14 do dziś
11data złożenia 22.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-23 do dziś
12data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
13data złożenia 28.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-23 do dziś
14data złożenia 06.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-27 do dziś
15data złożenia 22.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-17 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-05 do dziś
301-01-2007 DO 31-12-20072008-08-07 do dziś
42008 R.2010-03-01 do dziś
52009 ROK2011-01-19 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-01-23 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-14 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2014-01-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-27 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.03.2003 -31.12.2003 R.2004-09-20 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-10-10 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-17 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-09-05 do dziś
501-01-2007 DO 31-12-20072008-08-07 do dziś
62008 R.2010-03-01 do dziś
72009 ROK2011-01-19 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-01-23 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-14 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2014-01-14 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-23 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-23 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-27 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów