INSTYTUT PROGNOZ I ANALIZ RYNKOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000148822
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-20
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2014-03-28
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/668/14/753]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-02-20 do dziś
2. Numer REGON\NIP6398243672003-02-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT PROGNOZ I ANALIZ RYNKOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-02-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 141552003-02-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2003-02-20 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica —- nr domu —- nr lokalu —- kod pocztowy —- poczta —- kraj POLSKA 2014-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.09.2000 R. HANNA JASIEWICZ NOTARIUSZ UL. 23 LUTEGO 7/2, 61-741 POZNAŃ, REP. A NR 5032/2000.2003-02-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-02-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSZEWSKI2003-02-20 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2003-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000, - ZŁ2003-02-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-02-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOŁOŃSKI2003-02-20 do dziś
2. ImionaPIOTR2003-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250, - ZŁ2003-02-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-02-20 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZATOR2003-02-20 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2003-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250, - ZŁ2003-02-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-02-20 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUZIK2003-02-20 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW LUDWIK2003-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.750, - ZŁ2003-02-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-02-20 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUREK2003-02-20 do dziś
2. ImionaWITOLD2003-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.750, - ZŁ2003-02-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-02-20 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAŻEWSKI2003-02-20 do dziś
2. ImionaMAREK2003-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000, - ZŁ2003-02-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-02-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 PLN2003-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2003-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSZEWSKI2003-02-20 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2003-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-02-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAŻEWSKI2003-02-20 do dziś
2. ImionaMAREK2003-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2003-02-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 84 B ORGANIZOWANIE ORAZ WYBÓR ŹRÓDEŁ I FORM FINANSOWANIA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH2003-02-20 do dziś
252 HANDEL DETALICZNY2003-02-20 do dziś
380 42 Z ORGANIZACJA SZKOLEŃ I DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA2003-02-20 do dziś
422 11 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2003-02-20 do dziś
574 84 B WYKONYWANIE PROGNOZ I SYMULACJI GOSPODARCZYCH SPOŁECZNYCH I TECHNICZNYCH2003-02-20 do dziś
674 84 B ORGANIZOWANIE EMISJI2003-02-20 do dziś
774 84 B DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ANALITYCZNA INWESTYCJI2003-02-20 do dziś
874 14 A DORADZTWO I KONSULTING GOSPODARCZY I TECHNICZNY2003-02-20 do dziś
974 14 B ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI2003-02-20 do dziś
1045 21 A ŚWIADCZENIE USŁUG DEWELOPERSKICH2003-02-20 do dziś
1170 20 Z ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI2003-02-20 do dziś
1270 32 A ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI2003-02-20 do dziś
1351 HANDEL HURTOWY2003-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów