„A-RENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000148667
Numer REGON: 012178450
Numer NIP: 9521134682
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-24
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-12-16
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/54356/22/641]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-01-24 do dziś
2. Numer REGON\NIP0121784502003-01-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A-RENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2022-12-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 480572003-01-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST.WARSZAWA gmina M.ST.WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-01-24 do dziś
2. Adresulica TRAKT LUBELSKI nr domu 397 kod pocztowy 04-667 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2003-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.08.1996 R., NOTARIUSZ WIKTOR BOŁDOK, KANCELARIA NOTARIALNA M. I W. BOŁDOK, J. NALEWAJEK W WARSZAWIE, REP. A NR 4483/96 09.12.1997 R., REP. A NR 6858/97, NOTARIUSZ JOLANTA BUJALSKA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ALEJACH JEROZOLIMSKICH NR 29 P. 18 W WARSZAWIE, ZMIANA §12 PKT 4 10.01.2003 R., NOTARIUSZ JOLANTA BUJALSKA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ALEJACH JEROZOLIMSKICH NR 29 M. 26 W WARSZAWIE, REP. A NR 66/2003, ZMIANA: §2, §4, §10, §11, DODANIE W §5 PKT 5, DODANIE W §12 PKT 5, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2003-01-24 do dziś
202.04.2004 R., NOTARIUSZ JOLANTA BUJALSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ALEJE JEROZOLIMSKIE NR 29/26, REP. A NR 1160/2004, ZMIANA § 4, § 5 UST. 1, § 6, § 12 UST. 22004-07-07 do dziś
317.03.2009, REP 528/2009, NOTARIUSZ JOLANTA BUJALSKA, KANCELARIA NOTARIALNA AL. JEROZOLIMSKIE 29 M. 26 W WARSZAWIE2009-05-29 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.04.2010 R. REP. A NR 1570/2010 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ JOLANTĘ BUJALSKĄ W WARSZAWIE, UCHWAŁA W SPRAWIE ZMIANY § 4, § 5 PKT 1 I 5, § 6 I § 12 PKT. 42010-10-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-01-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZENIO2003-01-24 do dziś
2. ImionaJANUSZ IRENEUSZ2003-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH2010-10-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-10-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2010-10-19 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-10-19 do dziś
377 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2010-10-19 do dziś
477 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-10-19 do dziś
577 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-10-19 do dziś
633 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2010-10-19 do dziś
733 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-10-19 do dziś
895 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO2010-10-19 do dziś
947 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 05.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-09-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01-01-2003 DO 31-12-2003 data złożenia 15.07.20042004-10-01 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 DO 31.12.2004 data złożenia 27.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 DO 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 DO 31.12.20042005-08-05 do dziś
4data złożenia 28.06.2006 okres 01.01.2005 DO 31.12.20052006-08-03 do dziś
5data złożenia 25.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-29 do dziś
6data złożenia 13.09.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-10-19 do dziś
7data złożenia 26.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-21 do dziś
8data złożenia 20.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-03-23 do dziś
9data złożenia 12.02.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-02-15 do dziś
10data złożenia 17.03.2014 okres OD 01.03.2013 DO 31.12.20132014-03-20 do dziś
11data złożenia 18.02.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-02-20 do dziś
12data złożenia 15.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-08 do dziś
13data złożenia 16.02.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-10 do dziś
14data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-07 do dziś
15data złożenia 23.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-23 do dziś
16data złożenia 24.02.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-24 do dziś
17data złożenia 27.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
18data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-02-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 DO 31.12.20052006-08-03 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-05-29 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-10-19 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-06-21 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-03-23 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-02-15 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-20 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-02-20 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-08 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-10 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-07 do dziś
12okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032004-10-25 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-23 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-24 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 DO 31.12.20052006-08-03 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-05-29 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-10-19 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-06-21 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-03-23 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-02-15 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-20 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-08 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-10 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiAKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 27-10-2022 W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA ANNY STEFANIAK W WARSZAWIE UL KORKOWA 77 M. 1 NR REPERTORIUM A 72/2022; UCHWAŁA NR 1/2022 W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI ORAZ UCHWAŁA NR 2/2022 W SPRAWIEPOWOŁANIA LIKWIDATORA ,2022-12-16 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2022-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoZENIO2022-12-16 do dziś
2. ImionaJANUSZ IRENEUSZ2022-12-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościAKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 27-10-2022 W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA ANNY STEFANIAK W WARSZAWIE UL KORKOWA 77 M. 1 NR REPERTORIUM A 72/2022, 27.10.2022; UCHWAŁA NR 1/2022 W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI ,2022-12-16 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-12-16 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów