NEMESIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000148633
Numer REGON: 356311750
Numer NIP: 6762189890
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-30
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-04-14
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/17684/22/290]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-01-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP3563117502003-01-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNEMESIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-09-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 100282003-01-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-07-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PIĘKNA nr domu 15 nr lokalu 21 kod pocztowy 00-459 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-04-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.12.2000 R. REP. A NR 4772/2000 EWA ŻOCHOWSKA-ZALEWSKA -NOTARIUSZ KANCELARIA NOTARIALNA UL. STOLARSKA 6 KRAKÓW. 12.12.2002 R. REP. A NR 16978/2002 ANNA EWA DAŃKO-ROESLER KANCELARIA NOTARIALNA UL. ORDYNACKA 9 00-364 WARSZAWA, ZMIANA: § 2, § 3, § 6, § 7, § 8, § 13, § 15, § 16, § 17.2003-01-30 do dziś
211.12.2003 R., REP. A NR 9173/2003, NOTARIUSZ ANDRZEJ KOREWICKI, KANCELARIA NOTARIALNA UL. SOLEC 66 W WARSZAWIE: ZMIANA § 7 21.01.2004 R., REPERTORIUM A NR 797/2004, ANNA EWA DAŃKO-ROESLER -NOTARIUSZ KANCELARIA NOTARIALNA, UL. ORDYNACKA 9 00-364 WARSZAWA ZMIANA § 172004-02-19 do dziś
3DNIA 26 CZERWCA 2007 ROKU AKTEM NOTARIALNYM REPERTORIUM A NUMER 3534/2007 PRZED NOTARIUSZEM PANIĄ AGNIESZKA KACPRZYCKA-PISAREK W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ NADANIE JEJ NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO.2007-09-26 do dziś
4AKT NOTARIALNY REP. A NR 15146/2015 Z DNIA 04.09.2015R. SPORZĄDZONY PRZEZ MONIKĘ FYK, ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO ROBERTA BŁASZCZAKA NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZY UL. DŁUGIEJ 31. PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ NADANIE JEJ NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO.2015-11-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-01-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGODEK2021-06-17 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JERZY2021-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.500,00 ZŁ2021-06-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-06-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-01-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2015-11-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGODEK2021-06-17 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JERZY2021-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-06-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUK2015-11-23 do dziś
2. ImionaPATRYK BOGUSŁAW2015-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-11-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIENTARA2003-01-30 do dziś
2. ImionaMARCIN PIOTR2003-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-02-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-11-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy181 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2015-11-23 do dziś
281 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2015-11-23 do dziś
381 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2015-11-23 do dziś
464 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-11-23 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-11-23 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-11-23 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-11-23 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-11-23 do dziś
973 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 05.08.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 05.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-17 do dziś
2data złożenia 13.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-30 do dziś
3data złożenia 07.08.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-14 do dziś
4data złożenia okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-21 do dziś
5data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-16 do dziś
6data złożenia 25.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-30 do dziś
7data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
8data złożenia 12.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-12 do dziś
9data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
10data złożenia 01.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-01 do dziś
11data złożenia 14.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-30 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-14 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-21 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-16 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-30 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-12 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-30 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-14 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-21 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-16 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-30 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-12 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów