„EWFE - G.S.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000148484
Numer REGON: 190322561
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-22
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2021-07-06
Sygnatura akt[RDF/311159/21/251]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-01-22 do dziś
2. Numer REGON\NIP1903225612003-01-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EWFE -G.S.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-01-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU nr w rejestrze 93232003-01-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2007-01-31 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica HOMERA nr domu 55 kod pocztowy 80-299 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2007-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.12.1993 R. NOT. PAWEŁ BŁASZCZAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 14349/1993. 27.11.2002 R. NOT.CEZARY PIETRASIK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU, REPERTORIUM A NR 3288/2002, ZMIENIONO PAR. 3, 5, 15, 19 UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2003-01-22 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPISANY DNIA 21.12.2004 ROKU REPERTORIUM A NR 4953/2004, KANCELARIA NOTARIALNA CEZAREGO PIETRASIKA W GDAŃSKU (KOD POCZTOWY 80-886) PRZY ULICY TARG DRZEWNY 12/14/8; ZMIANA PAR. 5.1, PAR. 62005-04-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-01-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUZAWIŃSKI2011-02-21 do dziś
2. ImionaMACIEJ PIOTR2011-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały732 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 366 000,-ZŁ2015-03-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego370000,00 PLN2005-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1220000,00 PLN2005-04-27 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-01-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.2003-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUZAWIŃSKI2011-02-21 do dziś
2. ImionaMACIEJ PIOTR2011-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-02-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-03-12 do dziś
235 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2015-03-12 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-03-12 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-03-12 do dziś
546 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2015-03-12 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2015-03-12 do dziś
769 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2015-03-12 do dziś
871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-03-12 do dziś
972 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2015-03-12 do dziś
1074 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2015-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 DO 31.12.2002 data złożenia 10.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 DO 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 DO 31.12.20022003-08-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ROK 2003 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 14.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2003 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 2003 01.01.2003 -31.12.20032004-09-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia 05.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-07-09 do dziś
4data złożenia 05.05.2006 okres 01.01.2005 DO 31.12.20052006-05-16 do dziś
5data złożenia 07.05.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-05-30 do dziś
6data złożenia 02.05.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-05-12 do dziś
7data złożenia 17.04.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-04-24 do dziś
8data złożenia 31.05.2010 okres 01.01.2009 DO 31.12.20092010-06-17 do dziś
9data złożenia 10.05.2011 okres 01.01.2010 DO 31.12.20102011-05-17 do dziś
10data złożenia 08.05.2012 okres 01.01.2011 DO 31.12.20112012-05-22 do dziś
11data złożenia 08.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-28 do dziś
12data złożenia 14.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-23 do dziś
13data złożenia 05.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
14data złożenia 09.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-18 do dziś
15data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-24 do dziś
16data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
17data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
18data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
19data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 DO 31.12.20052006-05-16 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-05-30 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-05-12 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-04-24 do dziś
501.01.2009 DO 31.12.20092010-06-17 do dziś
601.01.2010 DO 31.12.20102011-05-17 do dziś
701.01.2011 DO 31.12.20112012-05-22 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-18 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-07-09 do dziś
201.01.2005 DO 31.12.20052006-05-16 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-05-30 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-05-12 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-04-24 do dziś
601.01.2009 DO 31.12.20092010-06-17 do dziś
701.01.2010 DO 31.12.20102011-05-17 do dziś
801.01.2011 DO 31.12.20112012-05-22 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-06-28 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-23 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-18 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-24 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów