BOMAX CENTRUM KLIMATYZACJI I EKOINŻYNIERII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000148299
Numer REGON: 008416332
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-24
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2021-09-20
Sygnatura akt[RDF/331175/21/106]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-01-24 do dziś
2. Numer REGON\NIP0084163322003-01-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOMAX CENTRUM KLIMATYZACJI I EKOINŻYNIERII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-01-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KALISZU WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 4362003-01-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina OSTRÓW WIELKOPOLSKI miejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI2003-01-24 do dziś
2. Adresulica CHŁAPOWSKIEGO nr domu 55 kod pocztowy 63-400 poczta OSTRÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2003-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.12.1989 R., REP. A 4770/89, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE BERNARD RODECKI OSTRÓW WLKP. 25.07.2002 R., REP. A 4829/2002, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WLKP. UL. SĄDOWA 6, NOTARIUSZ ANNA MISIAK, ZMIENIONO: § 2, § 3, § 9, DODANO § 8 PKT 2, 3, 4. 09.01.2003 R. REP. A 168/2003, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WLKP. UL. SĄDOWA 6, NOTARIUSZ ANNA MISIAK, WYKREŚLONO § 3 PKT J.2003-01-24 do dziś
226.06.2008 R., REP. NR A 8806/2008, NOTARIUSZ ANNA MISIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM, UL. SĄDOWA 6 -ZMIENIONO: § 4, § 8, § 10, § 13; -SKREŚLONO: § 10, § 12, § 13; -DODANO: § 16; -DOTYCHCZASOWY ZAPIS § 11 OTRZYMAŁ NUMERACJĘ § 10; -DOTYCHCZASOWY ZAPIS §§ 14-18 OTRZYMAŁ NUMERACJĘ ODPOWIEDNIO §§ 11-15; -UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2008-08-13 do dziś
329.06.2011 R., REP. A NR 7009/2011, NOTARIUSZ ANNA MISIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM UL. SĄDOWA 6 -ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI2011-08-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-01-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMBS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2510256812008-02-11 do dziś
4. Numer KRS0000233053 2008-02-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały188 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 94.000,00 ZŁ2008-02-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-02-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2003-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-01-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2003-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAŁATA2008-12-18 do dziś
2. ImionaALICJA EWA2008-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-03-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-12-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBETKA2008-12-18 do dziś
2. ImionaMACIEJ WŁODZIMIERZ2008-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-12-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoSOBCZAK2015-11-26 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA KATARZYNA2015-11-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-11-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-11-26 do dziś
21. NazwiskoGROSS2017-03-16 do dziś
2. ImionaMARTA2017-03-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-03-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-03-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-08-17 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-08-17 do dziś
342 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-08-17 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2011-08-17 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-08-17 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-08-17 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-08-17 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-08-17 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2011-08-17 do dziś
1043 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2015-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 08.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-10-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 23.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-28 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 14.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-18 do dziś
4data złożenia 23.08.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-03 do dziś
5data złożenia 18.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-27 do dziś
6data złożenia 21.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-13 do dziś
7data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-10 do dziś
8data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
9data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-17 do dziś
10data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
11data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-05 do dziś
12data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
13data złożenia 08.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
14data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
15data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
16data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
17data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
18data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
19data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
20data złożenia 11.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-11 do dziś
21data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
22data złożenia 20.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-11 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-03 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-27 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-13 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-10 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-17 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-11 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-28 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-18 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-03 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-27 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-13 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-10 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-17 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-05 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
19OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-11 do dziś
20OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
21OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów