EXNOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000148042
Numer REGON: 356688472
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-22
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2020-07-08
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/13170/20/570]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-01-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 356688472 NIP 67722078102014-06-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXNOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-01-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2004-07-09 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica JULIUSZA LEA nr domu 210 B nr lokalu 24 kod pocztowy 30-133 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2011-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W DNIU 10 STYCZNIA 2003 R. PRZED NOTARIUSZEM JOANNĄ BROSZKIEWICZ W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. KALWARYJSKIEJ 39/7 W KRAKOWIE NR REP. A 227/2003.2003-01-22 do dziś
2UMOWA ZOSTAŁA ZMIENIONA W CAŁOŚCI AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 24 CZERWCA 2004 R. REPERTORIUM A NR 3686/2004 PRZED NOTARIUSZEM JOANNĄ BROSZKIEWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE2004-07-09 do dziś
323.04.2007 R., REP. A NR 2523/2007, NOT. JOANNA BROSZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. KALWARYJSKIEJ 39/7, 30-504 KRAKÓW -ZMIANA: PAR. 5 I PAR. 20 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI.2007-07-23 do dziś
424.10.2013 R. - REP. A NR 22541/2013, NOTARIUSZ WITOLD KAPUSTA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE -ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI2014-01-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-01-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 70 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY, TO JEST ŁĄCZNIE 35.000 ZŁOTYCH2003-07-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-07-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRABKA2003-01-22 do dziś
2. ImionaSTELLA2003-01-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000 ZŁ2014-06-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-01-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIGO2020-07-08 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW ADAM2020-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90.000 ZŁ2020-07-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 PLN2004-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2003-01-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM, PODPISYWANIA UMÓW I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2007-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIGO2020-07-08 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW ADAM2020-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-07-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRABKA2018-04-05 do dziś
2. ImionaSTELLA2018-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-04-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-04-05 do dziś
32. ImionaADAM KAROL2014-06-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-06-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-06-26 do dziś
45. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2004-07-09 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIGO2003-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-22 do dziś
65. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2003-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2003-01-22 do dziś
245 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2003-01-22 do dziś
350 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2003-01-22 do dziś
450 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2003-01-22 do dziś
551 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2003-01-22 do dziś
651 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO2003-01-22 do dziś
763 12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2003-01-22 do dziś
872 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2003-01-22 do dziś
972 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2003-01-22 do dziś
1073 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH2003-01-22 do dziś
1174 40 Z REKLAMA2003-01-22 do dziś
1227 54 A ODLEWNICTWO MIEDZI I STOPÓW MIEDZI2003-01-22 do dziś
1336 11 Z PRODUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA2003-01-22 do dziś
1436 14 A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2003-01-22 do dziś
1573 20 E PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIBLIOTEKARSTWA I INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ2003-01-22 do dziś
1674 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2003-01-22 do dziś
1774 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-01-22 do dziś
1880 42 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-01-22 do dziś
1955 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2003-01-22 do dziś
2074 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-01-22 do dziś
2167 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-01-22 do dziś
2227 54 B ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, Z WYJĄTKIEM ODLEWNICTWA MIEDZI I STOPÓW MIEDZI2003-01-22 do dziś
2351 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2003-01-22 do dziś
2451 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2003-01-22 do dziś
2551 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2003-01-22 do dziś
2651 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2003-01-22 do dziś
2722 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2003-01-22 do dziś
2822 15 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2003-01-22 do dziś
2928 52 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2003-01-22 do dziś
3031 61 Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO DO SILNIKÓW I POJAZDÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-01-22 do dziś
3131 62 A PRODUKCJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2003-01-22 do dziś
3234 30 A PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW2003-01-22 do dziś
3337 10 Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU2003-01-22 do dziś
3445 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2003-01-22 do dziś
3525 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2004-07-09 do dziś
3655 30 A RESTAURACJE2004-07-09 do dziś
3701 41 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2007-07-23 do dziś
3845 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE PRZESYŁOWYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2007-07-23 do dziś
3945 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2007-07-23 do dziś
4045 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2007-07-23 do dziś
4145 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2007-07-23 do dziś
4245 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2007-07-23 do dziś
4345 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2007-07-23 do dziś
4445 43 B SZTUKATORSTWO2007-07-23 do dziś
4545 44 A MALOWANIE2007-07-23 do dziś
4645 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2007-07-23 do dziś
4745 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2007-07-23 do dziś
4802 01 A GOSPODARKA LEŚNA2007-07-23 do dziś
4964 20 A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA2007-07-23 do dziś
5064 20 C TRANSMISJA DANYCH2007-07-23 do dziś
5164 20 D RADIOKOMUNIKACJA2007-07-23 do dziś
5264 20 F TELEWIZJA KABLOWA2007-07-23 do dziś
5364 20 G DZIAŁALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA POZOSTAŁA2007-07-23 do dziś
5471 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2007-07-23 do dziś
5572 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2007-07-23 do dziś
5672 22 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA2007-07-23 do dziś
5772 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2007-07-23 do dziś
5872 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA2007-07-23 do dziś
5902 02 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2007-07-23 do dziś
6074 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2007-07-23 do dziś
6174 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-07-23 do dziś
6292 11 Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2007-07-23 do dziś
6392 13 Z PROJEKCJA FILMÓW2007-07-23 do dziś
6492 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA2007-07-23 do dziś
6592 62 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM, POZOSTAŁA2007-07-23 do dziś
6628 11 B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2007-07-23 do dziś
6728 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2007-07-23 do dziś
6829 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-07-23 do dziś
6932 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI NADAJNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH2007-07-23 do dziś
7032 30 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU RADIOWO-TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM2007-07-23 do dziś
7145 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2007-07-23 do dziś
7247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-01-17 do dziś
7347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2014-01-17 do dziś
7496 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2014-01-17 do dziś
7586 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2014-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 12.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-08-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 08.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-09-19 do dziś
3data złożenia 13.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-31 do dziś
4data złożenia 09.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-23 do dziś
5data złożenia 11.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-29 do dziś
6data złożenia 30.03.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-04-26 do dziś
7data złożenia 30.03.2010 okres 01.01.2008-31.12.20082010-04-26 do dziś
8data złożenia 03.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-13 do dziś
9data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-05 do dziś
10data złożenia 29.11.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122014-01-17 do dziś
11data złożenia 30.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
12data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-12 do dziś
13data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
14data złożenia 19.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-05 do dziś
15data złożenia 08.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-08 do dziś
16data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20052006-07-31 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-23 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-29 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-04-26 do dziś
501.01.2008-31.12.20082010-04-26 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-13 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-07-05 do dziś
801.01.2012-31.12.20122014-01-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-08 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006-31.12.20062007-07-23 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-12 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-05 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-08 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów