SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA „ZORZA” W MYŚLENICACH

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000147961
Numer REGON: 000486155
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-10
Ostatni wpis Nr wpisu48Data dokonania wpisu2022-09-06
Sygnatura akt[RDF/418419/22/609]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-02-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004861552003-02-10 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO -WŁASNOŚCIOWA „ZORZA” W MYŚLENICACH2003-02-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA -ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 225/A2003-02-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat MYŚLENICE gmina MYŚLENICE miejscowość MYŚLENICE2003-02-10 do dziś
2. Adresulica OS. 1000 -LECIA nr domu 15 A kod pocztowy 32-400 poczta MYŚLENICE 2003-02-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu102.12.2002 UCHWALENIE NOWEGO STATUTU2003-02-10 do dziś
2-16.06.2003 R. -UCHWALENIE NOWEGO STATUTU2003-07-15 do dziś
307.06.2004 R. -ZMIANA STATUTU-UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW NR 20/2004, ZMIANA: PAR. 89 UST. 4, PAR. 89 UST. 4 PKT 2, PAR. 105 UST. 1, PAR. 119 UST. 3, DODANO: PAR. 9 UST. 4, PAR. 66 UST. 6, SKREŚLONO DOTYCHCZASOWE: PAR. 40 UST. 2, PAR. 42 UST. 1-3, PAR. 126 UST. 52004-07-12 do dziś
405.06.2006 R., ZMIENIONO: § 6 UST. 2, § 9 UST. 1 PKT 8, § 11 UST. 2 PKT 4, § 11 UST. 2 PKT 7, PPKT C, § 11 UST. 2 PKT 9, § 11 UST. 3, § 12 PKT 1, § 13 UST. 10, § 16 UST. 1, § 17 UST. 1, § 19, § 26, § 35 UST. 1, § 36 UST. 1, § 40 UST. 4, § 41 UST. 2, § 42, § 43 UST. 4, § 45 UST. 2 I 3, § 46, § 49 UST. 1, § 75 UST. 3 I 4, § 78 UST. 2, § 80 UST. 1, TYTUŁ ROZDZIAŁU V, § 84, § 85 UST. 1 I 2, § 86, § 89, § 91, § 93, TYTUŁ PUNKTU D ROZDZIAŁU V, § 97, § 98, § 101, § 102, § 103, § 105, § 110, § 114, § 119, § 120, § 127 UST. 7 PKT 3, § 139 UST. 3, § 148, § 163 UST. 1, § 164, § 169 UST. 3, § 171 UST. 2, § 181 UST. 1, § 181 UST. 5 I6, § 183 UST. 2: DODANO: § 10 UST. 4, § 11 UST. 2PKT 14, § 11 UST. 4, 5, 6I7, § 17 UST. 2PKT 7A, § 17 UST. 2 PKT 13, § 24 UST. 3, § 38 UST. 3, § 47 UST. 3, § 139 UST. 6 I 7, § 151 UST. 3, § 152 PKT 20A, § 169 UST. 4 I 5, § 171 UST. 3, § 181 UST. 3A, § 183 UST. 1A I 1B, UCHYLONO: § 43 UST. 5, § 87 UST. 2, § 104, § 111 PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2006-07-20 do dziś
529.11.2007 R., ZMIENIONO: § 1UST. 2; § 9 UST. 1 PKT 6); § 9 UST. 1 PKT 7); § 9 UST. 4; § 11 UST. 2 PKT 3); § 11 UST. 2 PKT 4); § 11 UST. 2 PKT 5); § 11 UST. 2 PKT 9); § 11 UST. 2 PKT 14); § 11 UST. 7; § 12 PKT 3); § 12 PKT 4); § 12 PKT 5); § 12 PKT 6); § 13 UST. 5 I 6; § 13 UST. 8; § 13 UST. 10; § 16 UST. 2; § 17 UST. 2; § 19 UST. 4; § 19 UST. 7 I 8; § 24; § 28; § 29; § 30; § 31 UST. 12; § 37; § 38 UST. 2; § 42; § 43 UST. 2 I 3; § 54; § 57; § 58; § 61 UST. 1 PKT 2); § 66; § 67; § 68; § 69; § 70; § 71; § 72; § 73 UST. 1; § 77; § 78; § 80; § 83 UST. 2 I 3; § 86; § 91; § 92; § 93; § 94; § 95; § 97; § 103; § 105; § 107; § 110; § 112; § 114; § 116 UST. 2 PKT 2); § 119 UST. 3; § 125 UST. 2; § 127 UST. 3 PKT 3); § 129; § 135, TYTUŁ PUNKTU B ROZDZIAŁU XII; § 138; § 139; § 140; § 141; § 142; § 143; § 144; § 145; § 146; § 147; § 148; § 149 UST. 3; § 150; § 151 UST. 2; § 152 PKT 7; § 152 PKT 9; § 152 PKT 10; § 152 PKT 15; § 152 PKT 16; § 152 PKT 20A; § 156; § 158 UST. 4; § 158 UST. 5; § 159 UST. 1 PKT 11; § 159 UST. 1 PKT 12; § 159 UST. 1 PKT 13; § 159 UST. 2; § 163 UST. 1; § 163 UST. 5; § 169; § 170; § 171 UST. 1; § 174; § 175 UST. 3; § 180; § 181 UST. 3; § 183 UST. 1 B; § 183 UST. 3; DODANO: § 9 UST. 5 I 6; § 14 PKT 5); § 15 UST. 5; § 17 ZE ZN. 1; § 20 ZE ZN.1; § 65 ZE ZN. 1; § 71 ZE ZN. 1; § 116 UST. 2 PKT 6) -8); § 127 UST. 6 ZE ZN. 1 I 6 ZE ZN. 2; § 149 UST. 4 I 5; § 151 UST. 1 PKT 4); § 168 UST. 4; UCHYLONO: § 4 PKT 2; § 11 UST. 2 PKT 7A); § 11 UST. 3 -5; § 13 UST. 4; § 39; § 41; § 60 UST. 2 PKT 2); § 75; § 76 UST. 1; § 81 UST. 1 PKT 1); § 83 UST. 1, W ROZDZIALE V PKT B; § 88; § 89; § 90; § 159 UST. 1 PKT 5); § 159 UST. 1 PKT 6); W ROZDZIALE XII PUNKT F; § 165; § 166; § 167.2008-04-16 do dziś
602.06.2010 R. ZMIENIONO: § 3, § 9 UST. 1 PKT 6, § 9 UST. 2, § 12 PKT 2), § 12 PKT 12), TYTUŁ ROZDZIAŁU V PKT C, § 91, § 93, § 94, § 97 UST. 1 I 2, § 119 UST. 2, § 150 UST. 2, DODANO: W § 4 PKT 7-9, § 17 PKT 13, § 40 UST. 9, § 91 [1].2010-09-03 do dziś
730.06.2014 R.: ZMIENIONO: § 12 PKT. 9, § 12 PKT. 14, § 17 UST. 2 PKT. 5, § 40 UST. 8, § 79, § 119 UST. 3, § 127 UST. 3 PKT. 9, § 136 UST. 2, § 136 UST. 5, § 146 UST. 4, § 152 PKT. 2 PPKT. 4 I 5, § 152 PKT. 16, § 152 PKT. 18, § 152 PKT. 20, § 159 UST. 1 PKT. 17, § 169 UST. 2, § 169 UST. 4, § 170 UST. 1, § 177 UST. 1, § 178 UST. 1, DODANO: § 159 UST. 1 PKT. 18 I 19, § 169 UST. 2A, UCHYLONO: § 17 UST. 2 PKT. 7, § 62 UST. 4, 5 I 6, § 81 UST. 2, § 87, § 117 UST. 3 PKT. 4, § 126 UST. 4, § 152 PKT. 19.2014-08-05 do dziś
820.06.2016 R. ZMIANA: § 1 UST. 2, § 6 UST.3, § 9, § 11 UST. 7, § 13 UST. 1, 2 I 8, § 29 UST. 6, § 50 UST. 3, § 69 UST. 5, ROZDZIAŁ V TYTUŁ PUNKT C, § 93, § 113, § 76, § 116 UST. 2 PKT 4) I 5), § 116 UST. 3 PKT. 4 I 5, § 125 UST. 2, § 134, § 142 UST. 1, § 145 UST. 1, § 146 UST. 3, § 147 UST. 1, § 174, § 176, § 179 UST. 1, § 181 UST. 5 I 6 UCHYLONO: § 6 UST. 4, § 13 UST. 3, § 17(1)UST.2, § 20 UST. 3, § 28 PKT 6, § 29 UST. 5, § 65(1), § 67, § 68, § 71 UST. 1, § 71(1), § 79 UST. 2, § 91(1), ROZDZIAŁ V PKT E, § 116 UST. 2 PKT 7, § 117 UST. 3 PKT 3, § 117 UST. 3 PKT 5, ROZDZIAŁ IX, § 163 UST. 2, § 179 UST. 42016-11-08 do dziś
904.06.2018 R., ZMIENIONO: W ROZDZIALE I TYTUŁ PUNKTU A, § 6, § 7, § 9, § 13, § 14, § 15 UST. 1, § 20(1), § 30, § 31 UST. 1, § 31 UST. 6, § 31 UST. 11, § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38 UST. 2, § 40 UST. 6, § 40 UST. 9, § 49, § 50, § 51, § 52 UST. 1, § 53, § 57, § 60 UST. 1, § 61 UST. 1 PKT. 2), § 61 UST. 1 PKT 9), § 61 UST. 1 PKT 11), § 61 UST. 2, § 61 UST.3, § 62 UST. 1, § 63, § 65, § 66, § 69, § 72, § 76 UST. 2, § 77, § 114, § 138, § 140 PKT 13) I 15), § 145, § 146 UST. 4, § 147, § 152 PKT 17, § 169 UST. 1, § 177 UST. 1, § 178, § 181 UST. 3, § 182, DODANO: W ROZDZIALE III PUNKT E, § 56(1), § 56(2), § 56(3), § 110 UST. 8, § 145(1), § 145(2), § 145(3), § 145(4), § 146(1), § 146(2), § 147(1), USUNIĘTO: § 10 UST. 4, § 12 PKT 3, § 16, § 17, § 17(1), § 19, W ROZDZIALE III TYTUŁ PUNKTU E, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 29, § 38 UST. 3, § 126 UST. 7, § 152 PKT 2 PPKT 4), § 152 PKT 10, § 152 PKT 13, § 152 PKT 20.2018-07-31 do dziś
1010.06.2019R ZMIANA: § 7 UST. 2, § 56(2) UST.12019-09-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-02-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2003-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoLIJEWSKI2003-02-10 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2003-02-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-02-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-02-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-10 do dziś
21. NazwiskoULMAN2003-02-10 do dziś
2. ImionaJERZY2003-02-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-02-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2003-02-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYREK2017-07-11 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2017-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIDZIŃSKI2017-07-11 do dziś
2. ImionaWITOLD2017-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAGDZIARZ2014-07-18 do dziś
2. ImionaMARCELI2014-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-18 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETROŃ2017-07-11 do dziś
2. ImionaBRONISŁAW2017-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-11 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJTOWICZ2017-07-11 do dziś
2. ImionaHELENA2017-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-11 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŚLANKA2017-07-11 do dziś
2. ImionaLESZEK2017-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-11 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMASZEWSKA2014-07-18 do dziś
2. ImionaSTEFANIA2014-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-18 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaLATKIEWICZ2014-07-18 do dziś
2. ImionaJACEK2014-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-18 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAGANEK2014-07-18 do dziś
2. ImionaZOFIA2014-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-18 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULAWIAK2014-07-18 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2014-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-18 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAWAŁA2014-07-18 do dziś
2. ImionaJANUSZ2014-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-18 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOSTAK2014-07-18 do dziś
2. ImionaWANDA2014-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-18 do dziś
131. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYREK2014-07-18 do dziś
2. ImionaSTEFANIA2014-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-18 do dziś
141. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJĄC2014-07-18 do dziś
2. ImionaWERONIKA2014-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-18 do dziś
151. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOKOŁOWSKA2014-07-18 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2014-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU.2010-09-03 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-09-03 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-09-03 do dziś
441 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH.2010-09-03 do dziś
541 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZENACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOSCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH.2010-09-03 do dziś
641 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁAŚNOŚCI TYCH DOMÓW.2010-09-03 do dziś
741 10 Z UDZIELANIE POMOCY CZŁONKOM W BUDOWIE PRZEZ NICH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH LUB DOMÓW JEDNORODZINNYCH.2010-09-03 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 24.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 15.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003-31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-07-14 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 15.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004-31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-06-22 do dziś
4data złożenia 13.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-06-23 do dziś
5data złożenia 04.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-06-08 do dziś
6data złożenia 27.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-08 do dziś
7data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-07 do dziś
8data złożenia 15.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-06-21 do dziś
9data złożenia 31.12.2010 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-05 do dziś
10data złożenia 12.07.2012 okres OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-09-27 do dziś
11data złożenia 18.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-06-28 do dziś
12data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
13data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
14data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
15data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
16data złożenia 12.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
17data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
18data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
19data złożenia 19.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-19 do dziś
20data złożenia 06.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-06 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005-31.12.20052006-06-23 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-06-08 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-08-07 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-06-21 do dziś
5OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-09-27 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-06-28 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-19 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-06-23 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-06-08 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-08 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-07 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-06-21 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-05 do dziś
7OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-09-27 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-06-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-06-23 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-06-08 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-08 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-07 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-06-21 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-05 do dziś
7OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-09-27 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-06-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-19 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-06 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów