TALES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000147603
Numer REGON: 356592170
Numer NIP: 6792747171
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-30
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2023-12-07
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/41372/23/462]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-01-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTALES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-01-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2023-12-07 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. PÓŁŁANKI nr domu 80 kod pocztowy 30-740 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2023-12-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAUGUSTYN@TALES.PL2023-12-07 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.TALES.PL2023-12-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuTALES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W RADOMIU2005-08-09 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DN 10.12.2002 R.KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ JOANNY BROSZKIEWICZ W KRAKOWIE PRZY UL. KALWARYJSKIEJ 39/7.REPERTORIUM A NR 6813/2002, ASESOR NOTARIALNY KATARZYNA KOSINIAK-IMIOŁEK-UMOWA SPÓŁKI2003-01-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-01-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYSZKA2003-01-30 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2003-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 119 UDZIAŁÓW NA PRAWACH WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 59500 ZŁ2003-01-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-01-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYSZKA2003-01-30 do dziś
2. ImionaAUGUSTYN STANISŁAW2003-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 1) STO DZIEWIĘTNAŚCIE UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁ NA PRAWACH WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 59 000 ZŁ 2) PIĘĆ TYSIĘCY STO CZTERDZIEŚCI UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2572 000 ZŁ2003-03-27 do dziś
ilość 1.STO DZIEWIĘTNAŚCIE UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁ NA PRAWACH WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 59.500 ZŁ 2.PIĘĆ TYSIĘCY STO CZTERDZIEŚCI CZTERY UDZIAŁY O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 257200 ZŁ2003-05-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-03-27 do dziś
3
4. Numer KRSilość 1.STO DZIEWIĘTNAŚCIE UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁ NA PRAWACH WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 59 000 ZŁ 2.PIĘĆ TYSIĘCY STO CZTERDZIEŚCI CZTERY UDZIAŁY O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2572000 ZŁ2003-05-08 do dziś
ilość STO DZIEWIĘTNAŚCIE UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁ NA PRAWACH WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 59.500 ZŁ 2.PIĘĆ TYSIĘCY STO CZTERDZIEŚCI CZTERY UDZIAŁY O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2572000 ZŁ2003-06-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego2632000,00 PLN2003-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport157500,00 PLN2003-01-30 do dziś
22572000,00 PLN2003-03-27 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-01-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES LUB WICEPREZES SAMODZIALNIE DO KWOTY 200000 ZŁ POWYŻEJ 200000 ZŁ-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PREZES BĄDŹ WICEPREZES ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2003-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYSZKA2003-01-30 do dziś
2. ImionaAUGUSTYN STANISŁAW2003-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-01-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYSZKA2003-01-30 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2003-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2003-01-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 39 Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2003-01-30 do dziś
270 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-01-30 do dziś
351 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2003-01-30 do dziś
451 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2003-01-30 do dziś
551 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2003-01-30 do dziś
652 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2003-01-30 do dziś
752 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2003-01-30 do dziś
860 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2003-01-30 do dziś
963 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2003-01-30 do dziś
1046 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2021-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 02.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032004-07-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 14.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-09 do dziś
3data złożenia 11.08.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-29 do dziś
4data złożenia 16.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-08-08 do dziś
5data złożenia 06.08.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-21 do dziś
6data złożenia 26.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-11 do dziś
7data złożenia 16.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-12 do dziś
8data złożenia 18.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-03 do dziś
9data złożenia 21.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-26 do dziś
10data złożenia 11.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-27 do dziś
11data złożenia 28.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
12data złożenia 11.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
13data złożenia 14.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
14data złożenia 10.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-13 do dziś
15data złożenia 24.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
16data złożenia 06.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
17data złożenia 23.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-23 do dziś
18data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
19data złożenia 26.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
20data złożenia 06.09.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-29 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-08-08 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-21 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-11 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-12 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-03 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-26 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-13 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-23 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-09 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-29 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-08-08 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-21 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-08-11 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-08-12 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-08-03 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-26 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-06-27 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-13 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-23 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów