BUDLEX CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000147532
Numer REGON: 871655672
Numer NIP: 8792345539
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-16
Ostatni wpis Nr wpisu43Data dokonania wpisu2021-07-07
Sygnatura akt[RDF/312347/21/58]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-01-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDLEX CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2015-12-28 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica UL. LUBICKA nr domu 54 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2015-12-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112 GRUDNIA 2002 R. NOTARIUSZ BEATA GABRYSZEWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W TORUNIU, REP. A NR 1606/20022003-01-16 do dziś
227.05.2003 R.-NOTARIUSZ BEATA GABRYSZEWSKA, KANCELARA NOTARIALNA W TORUNIU PRZY UL. MOSTOWEJ 32, REPERTORIUM A NR 992/2003-ZMIENIONO § 6 UST. 1 I § 72003-08-04 do dziś
302.12.2008 R.-NOTARIUSZ AGNIESZKA ESKA-KRÓLIKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. WIELKIE GARBARY 21/2, REP. A NR 13934/2008, ZMIENIONO § 5 UMOWY SPÓŁKI2009-01-07 do dziś
409.04.2009 R., REP. A NR 3179/2009; NOTARIUSZ AGNIESZKA ESKA-KRÓLIKOWSKA; KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU; ZMIANA § 6 I § 7.2009-04-30 do dziś
505.11.2012 R., REP. A NR 8194/2012, NOTARIUSZ AGNIESZKA ESKA-KRÓLIKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. WIELKIE GARBARY 21/2, 87-100 TORUŃ, ZMIENIONO § 6 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO, A W § 7 DODANO UST. 32012-12-03 do dziś
615.10.2018R., REP. A NR 9201/2018, NOTARIUSZ AGNIESZKA ESKA-KRÓLIKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU PRZY UL. WIELKIE GARBARY 21/2, ZMIENIONO: § 18 UST. 4.2018-11-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-01-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3647020652017-09-18 do dziś
4. Numer KRS0000622919 2017-09-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2865360,00 ZŁ2017-09-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-09-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego2865360,00 ZŁ2012-12-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11143900,00 PLN2003-08-04 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-01-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2018-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMELLEM2018-11-08 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ANNA2018-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-11-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZEZIŃSKA2011-06-21 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2011-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-06-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-06-21 do dziś
34. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-01-16 do dziś
44. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2009-01-07 do dziś
233 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2009-01-07 do dziś
333 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2009-01-07 do dziś
433 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-01-07 do dziś
542 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2009-01-07 do dziś
642 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2009-01-07 do dziś
742 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2009-01-07 do dziś
842 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2009-01-07 do dziś
943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-01-07 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-07-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-14 do dziś
3data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-06 do dziś
4data złożenia 22.08.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-12 do dziś
5data złożenia 28.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-04 do dziś
6data złożenia 14.04.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-04-20 do dziś
7data złożenia 11.05.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-05-14 do dziś
8data złożenia 01.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-09 do dziś
9data złożenia 30.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-05 do dziś
10data złożenia 22.05.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-06-17 do dziś
11data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
12data złożenia 31.05.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-06 do dziś
13data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
14data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
15data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
16data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
17data złożenia 10.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
18data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2012-31.12.20122013-06-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-06 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-12 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-04 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-04-20 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-05-14 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-09 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-05 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-06-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-07-28 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-14 do dziś
301.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-06 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-09-12 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-04-04 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-04-20 do dziś
701.01.2009-31.12.20092010-05-14 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-09 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-06-05 do dziś
1001.01.2012-31.12.20122013-06-17 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-06 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2012-12-03 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE SPÓŁEK DOKONANE W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 492 § 1 PKT 1 K.S.H., POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH: 1/ „BUDLEX OSIEDLE NASZE” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU, 2/ BUDLEX SIELANKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU, 3/ „BUDLEX WARYŃSKIEGO” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU, 4/ BUDLEX WINNICA L4 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU NA SPÓŁKĘ POD FIRMĄ BUDLEX CONSTRUCTION SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA), Z PODWYŻSZENIEM KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W ZAMIAN ZA UDZIAŁY, KTÓRE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA WYDA JEDYNEMU WSPÓLNIKOWI SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH, TJ. SPÓŁCE BUDLEX SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE. UCHWAŁY NADZWYCZAJNYCH ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK: 1/ BUDLEX CONSTRUCTION SP. Z O.O. Z DNIA 5.11.2012 R., 2/ „BUDLEX OSIEDLE NASZE” SP. Z O.O. Z DNIA 5.11.2012 R., 3/ BUDLEX SIELANKA SP. Z O.O. Z DNIA 5.11.2012 R., 4/ „BUDLEX WARYŃSKIEGO” SP. Z O.O. Z DNIA 5.11.2012 R., 5/ BUDLEX WINNICA L4 SP. Z O.O. Z DNIA 5.11.2012 R.2012-12-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów