SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MARYSIEŃKA”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000147507
Numer REGON: 001362225
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-07
Ostatni wpis Nr wpisu43Data dokonania wpisu2022-07-14
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/7223/22/552]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-02-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001362225 NIP 87800097872010-01-06 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MARYSIEŃKA”2003-02-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W TORUNIU VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze ARS 4432003-02-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat WĄBRZESKI gmina WĄBRZEŹNO miejscowość WĄBRZEŹNO2003-02-07 do dziś
2. Adresulica AKACJOWA nr domu 6 kod pocztowy 87-200 poczta WĄBRZEŹNO 2003-02-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu121.03.1989 R. 19.10.2001 R. UCHWALONO NOWY STATUT. 04.01.2003 R. ZMIENIONO PAR. 11 UST 2, DODANO PAR. 77.1; 77.2; 77.3; 77.4; 77.4; 77.5; 92 UST. 4; 11 UST. 7 ZMIENIONO NUMERACJĘ PAR. 115 NA PAR. 1162003-02-07 do dziś
210.06.2005 R. -ZMIENIONO § 3 UST. 2 PKT 2; § 4 UST. 3; § 7 UST. 3, UST. 5 I UST. 6; § 16 UST. 1; § 79 I § 84; SKREŚLONO W § 62 UST. 1 I UST. 3; § 77; § 78 I § 83; 09.11.2005 R. SKREŚLONO W § 12 UST. 2 PKT „E”; § 58; § 60 I § 73; ZMIENIONO § 57; § 61 UST. 1; § 63 UST. 7 I § 64 UST. 1; UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU2005-12-30 do dziś
3W DNIU 15.11.2007 R., ZMIENIONO § 3 UST. 2 PKT 2, § 5 UST. 10, § 6 PKT 1, 8, § 7 UST. 2, § 8 UST. 1, 10, § 16 UST. 1, § 33 UST. 1, § 36 UST. 1, 2, § 37, § 39, § 54, § 65, § 66, § 72, § 90 UST. 2, 4, § 91 PKT 1, § 93 UST. 3, § 97, UCHYLONO § 57, § 61, § 67, 70 UST. 3. W DNIU 25.02.2008 R., ZMIENIONO § 6 PKT 8, § 33 UST. 1, § 40 UST. 2, § 72, § 91 UST. 1, § 97 UST. 1, UCHYLONO § 8 UST. 9, § 27 UST. 2, § 32, § 62, DODANO § 38.1, § 65 UST. 4.2008-03-18 do dziś
419.06.2010 W § 99 UST. 1 DODANO PUNKT 16, A DOTYCHCZASOWE PUNKTY 16-23 ZASTĄPIONO ODPOWIEDNIO NUMERACJĄ 17-24.2010-09-02 do dziś
518.06.2011 R. ZMIANA § 4 UST. 1, UST. 4, § 5 UST. 4 PKT 4, § 5 UST. 9 PKT 2, § 5 UST. 10, § 6 PKT 9, § 7 UST. 1 PKT 4, § 7 UST. 2, § 7 UST. 2 PKT 2, § 7 UST. 3, § 7 UST. 4 PKT 3,, § 7 UST. 5, § 8 UST. 1, UST. 2, UST. 7, § 9 PKT 4, § 11 UST. 6, § 15 UST. 3, § 17, § 43 UST. 2, UST. 7, § 49 UST. 2, § 50, § 55, § 63 UST. 1, § 65 UST. 1, § 71, § 78 UST. 5 ZD. 2, § 79, § 81 UST. 1 PKT 2, § 87 LIT.A, § 88, § 89 PKT 2, PKT 3, PKT 4, PKT 7, PKT 10, PKT 15, § 90 UST. 2, UST. 4, § 91 UST. 1, UST. 4, § 92 UST. 1, § 93 UST. 1, UST. 3, UST. 8, UST. 9, § 94, § 96, § 97 UST. 1, UST. 4, § 99 UST. 1, 2, 3, § 100 UST. 1, 2, 3, 4, 5, § 101 UST. 2, § 102 UST.1 PKT 1, 4, 7, 8, § 103 UST. 1, § 104 UST. 1, § 106 UST. 1, 2, 3, 5, § 107 UST. 1, § 109 UST. 3, 6, 7, § 111 UST. 4, § 112 UST. 2, § 113 UST. 1, 2, § 114, UCHYLENIE § 3 UST. 3 PKT 4, § 3 UST. 4 PKT 4, § 7 UST. 6, § 22 -41, § 53, § 63 UST. 4, § 64, § 65 UST. 4, § 69, § 70, § 74 UST. 2, § 75 UST. 2, § 76, § 77 UST. 2, § 78 UST. 3, UST. 4, § 99 UST. 1 PKT 3, 4, § 102 UST. 1 PKT 9, § 107 UST 2, § 109 UST 1 PKT 3, 6, § 109 UST. 4, 5, DODANO § 16 UST. 6, § 8 UST. 4, § 43, § 55 ZE ZNACZKIEM 1, § 102 UST. 1 PKT 10 -14, § 102 UST. 3, § 109 UST 1 PKT 7, § 109 UST. 8, 92011-08-22 do dziś
623.06.2012 R. ZMIENIONO § 55 ZE ZN. 1 UST. 3, § 89 PKT 3, § 92 UST. 2, § 97 UST. 2, § 99 UST. 1 POPRZEZ DODANIE PKT 25, § 109 UST. 8 PKT 3, § 109 UST. 8 POPRZEZ DODANIE PKT 4.2012-08-27 do dziś
728.06.2014 R., ZMIENIONO: § 5 UST. 10; § 7 UST. 3, UST. 5; § 8 UST. 1 I UST. 7; § 12 UST. 2; § 14 UST. 2; § 21 UST. 3; § 45 UST. 2; § 55 UST. 7; § 73 UST. 2; § 78 UST. 6; § 88 UST. 3; § 89 PKT. 3; § 91 UST. 2; § 94; § 99 UST. 1; § 109 UST. 3 I UST. 9; § 111 UST. 5 STATUTU DODANO: UST. 8 W § 7; UST. 71 W § 8; UST. 6 W § 14 SKREŚLONO: UST. 4 W § 13; UST. 1 I UST. 3 W § 77.2014-07-24 do dziś
823.06.2018 R.; ZMIENIONO: §1,§4,§5,§6 PKT.5,§7 UST.2,§8 UST.8,§9,§10,§11,§12,§16,§42,§43,§46 UST.1,§46 UST.2,§46 UST.3,§46 UST.7,§48,§52,§59 UST.1,§59 UST.2,§88 UST.2,§92,§93,§94,§101 UST.5,§109 UST.7; UCHYLONO:§7 PKT.1,§7 PKT 7,§7 UST.8,§8 UST.7,§8 UST.7 ZE ZNACZKIEM 1,§13,§14,§15,§44,§45,§46 UST.4,§46 UST.5,§46 UST.6,§54,§55,§78 UST.1,§78 UST.2,§81,§86,§95,§99 PKT.19/,§102 UST.1 PKT.14; DODANO: §109 UST.10; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU2019-01-11 do dziś
908.12.2018 R.-ZMIENIONO §3 I §4 STATUTU.2019-03-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-02-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSIONKOWSKI2019-01-11 do dziś
2. ImionaJACEK PIOTR2019-01-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-01-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2019-01-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-11 do dziś
21. NazwiskoLEWANDOWSKI2011-12-14 do dziś
2. ImionaPIOTR2011-12-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-12-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-01-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-12-14 do dziś
31. NazwiskoWOJCIECHOWSKI2005-11-22 do dziś
2. ImionaRAFAŁ BARTŁOMIEJ2005-11-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-11-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?Z-CA PREZESA ZARZĄDU2005-12-30 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-11-22 do dziś
41. NazwiskoDUSZA2003-02-07 do dziś
2. ImionaRYSZARD2003-02-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-02-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2003-02-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSKWAREK2022-07-14 do dziś
2. ImionaWACŁAW EUGENIUSZ2022-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBELCARSKA2022-07-14 do dziś
2. ImionaIWONA LUCYNA2022-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCHLEWSKA2019-03-01 do dziś
2. ImionaBARBARA MARIA2019-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-01 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONDRACIEWICZ2022-07-14 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW ANDRZEJ2022-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-14 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaZALEŚNA2022-07-14 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2022-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-01-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-01-11 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2019-01-11 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-01-11 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-01-11 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-01-11 do dziś
643 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2019-01-11 do dziś
781 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2019-01-11 do dziś
893 2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2019-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 29.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012003-02-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2002 data złożenia 30.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01. -31.12.20022003-07-28 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 21.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-16 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 16.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-11-22 do dziś
5data złożenia 19.07.2006 okres OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-08-24 do dziś
6data złożenia 20.09.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-01 do dziś
7data złożenia 15.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-12 do dziś
8data złożenia 09.12.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-01-06 do dziś
9data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-02 do dziś
10data złożenia 01.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-22 do dziś
11data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-27 do dziś
12data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-05 do dziś
13data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
14data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
15data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
16data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
17data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
18data złożenia 04.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
19data złożenia 05.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
20data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
21data złożenia 27.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-27 do dziś
22data złożenia 08.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-08-24 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-01 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-12 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082010-01-06 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-02 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-22 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-27 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-27 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-16 do dziś
2OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-08-24 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-01 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-12 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082010-01-06 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-02 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-22 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-27 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-08-05 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-27 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów