FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „GJS” SPÓŁKA JAWNA JANUSZ GARBARZ, STEFANIA GARBARZ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000147476
Numer REGON: 850545342
Numer NIP: 8711511242
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-28
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-09-28
Sygnatura akt[RDF/427101/22/998]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-01-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 850545342 NIP 87115112422007-07-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „GJS” SPÓŁKA JAWNA JANUSZ GARBARZ, STEFANIA GARBARZ2022-08-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat DĄBROWSKI gmina DĄBROWA TARNOWSKA miejscowość DĄBROWA TARNOWSKA2003-01-28 do dziś
2. Adresulica SUCHARSKIEGO nr domu 9 kod pocztowy 33-200 poczta DĄBROWA TARNOWSKA kraj POLSKA 2003-01-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBRYTYJKA@POCZTA.FM2022-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI - TEKST JEDNOLITY Z DNIA 01.01.20032003-01-28 do dziś
217.03.2005 R. DODANO § 15, § 162005-03-23 do dziś
323.06.2005 R. -ZMIANA § 4 TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI W ZAŁĄCZENIU2005-07-27 do dziś
417.10.2006 R. -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W § 1 TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI W ZAŁĄCZENIU2006-11-16 do dziś
529.12.2008 ZMIENIONO § 12009-01-12 do dziś
607.09.2020 R. - ZMIANA § 1 - TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI W ZAŁĄCZENIU.2020-09-24 do dziś
729.06.2022 R. ZMIANA PAR.1, ZMIANA PAR.2, ZMIANA PAR.4, ZMIANA PAR.11 PKT.1, REPERTORIUM A 4228/2022, NOTARIUSZ PAWEŁ WARIAS2022-08-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-28 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-01-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleART. 26 § 4 KODEKSU SPÓŁEK HALNDLOWYCH2003-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „GL” ZBIGNIEW LEŻOŃ, URSZULA LEŻOŃ, JANUSZ GARBARZ, STEFANIA GARBARZ2003-01-28 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2003-01-28 do dziś
3. Numer w rejestrze70/01, 69/01, 47/01, 48/012003-01-28 do dziś
5. Numer REGON8505453422003-01-28 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARBARZ2003-01-28 do dziś
2. ImionaJANUSZ2003-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-01-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-01-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARBARZ2003-01-28 do dziś
2. ImionaSTEFANIA GRAŻYNA2003-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-01-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-01-28 do dziś
4
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-01-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW BEZ OGRANICZEŃ W PEŁNYM ZAKRESIE2003-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARBARZ2003-01-28 do dziś
2. ImionaJANUSZ TADEUSZ2003-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARBARZ2003-01-28 do dziś
2. ImionaSTEFANIA GRAŻYNA2003-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-01-12 do dziś
256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-01-12 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-01-12 do dziś
445 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-01-12 do dziś
547 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-01-12 do dziś
647 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-01-12 do dziś
747 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-01-12 do dziś
847 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-01-12 do dziś
971 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2022-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 21.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.20022003-07-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 16.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.20032004-07-26 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R. data złożenia 08.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.2004 R.2005-07-27 do dziś
4data złożenia 09.06.2006 okres 2005R2006-06-19 do dziś
5data złożenia 05.07.2007 okres 20062007-07-20 do dziś
6data złożenia 31.12.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-01-12 do dziś
7data złożenia 30.09.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-10-27 do dziś
8data złożenia 13.11.2012 okres 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2012-12-03 do dziś
9data złożenia 13.11.2012 okres 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2012-12-03 do dziś
10data złożenia 13.11.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-12-03 do dziś
11data złożenia 12.12.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-01-09 do dziś
12data złożenia 12.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-09 do dziś
13data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 01.01.20142015-09-10 do dziś
14data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
15data złożenia 25.01.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-20 do dziś
16data złożenia 13.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-13 do dziś
17data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
18data złożenia 12.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-12 do dziś
19data złożenia 24.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-24 do dziś
20data złożenia 28.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005R2006-06-19 do dziś
220062007-07-20 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072009-01-12 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-10-27 do dziś
501.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2012-12-03 do dziś
601.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2012-12-03 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-12-03 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-01-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 01.01.20142015-09-10 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-12 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-24 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów