GRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH „ESCULAP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000147370
Numer REGON: 671974290
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-16
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-09-05
Sygnatura akt[RDF/418056/22/766]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-01-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 671974290 NIP 79623087852007-06-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH „ESCULAP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W RADOMIU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 20042003-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. RADOM gmina M. RADOM miejscowość RADOM2003-01-16 do dziś
2. Adresulica WARSZAWSKA nr domu 4 kod pocztowy 26-600 poczta RADOM kraj POLSKA 2003-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.09.1999 R. URSZULA DUTKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU, REP. A NR 6384/992003-01-16 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.07.2003 R. REP. A NR 736/2003 NOTARIUSZ EWA FIJAŁKOWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W RADOMIU, ZMIENIONO PAR. 2 UST. 2, PAR. 5, PAR. 6 UST. 2, PAR. 7 UST. 1, PAR. 7 UST. 2, PAR. 9, PAR. 14 PKT 3, 7, 10, PAR. 15 UST. 1, PAR. 16, PAR. 19 UST. 2, PAR. 20, PAR. 26 ZASTĄPIONO SŁOWA W PAR. 10 UST. 1 PAR. 14 PKT 19, PAR. 22 UST. 3, PAR. 252003-09-29 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.06.2012 R., REPERTORIUM A NR 3205/2012, NOTARIUSZ EWA FIJAŁKOWSKA W RADOMIU, ZMIENIONO: PAR. 5, PAR. 6 UST. 4, PAR. 7 UST. 1, PAR. 9 UST. 8, PAR. 15 UST. 42012-09-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-01-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANIK2012-09-24 do dziś
2. ImionaTERESA2012-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.200 ZŁ2022-03-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRZAK2012-09-24 do dziś
2. ImionaANNA AGNIESZKA2012-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.200 ZŁ2019-06-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-09-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOKORSKA2012-09-24 do dziś
2. ImionaREGINA ANTONINA2012-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ2015-01-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-09-24 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBIERAJ2012-09-24 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA MARIA2012-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ2015-01-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-09-24 do dziś
5
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-09-24 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIATKIEWICZ2015-01-13 do dziś
2. ImionaBARBARA ANTONINA2015-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.200,00 ZŁ2015-01-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-01-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego52800,00 PLN2003-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-01-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY-PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2003-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRZAK2019-05-14 do dziś
2. ImionaANNA2019-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANIK2004-07-14 do dziś
2. ImionaTERESA2004-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-07-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-07-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-07-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAŃCZYK2003-01-16 do dziś
2. ImionaIRENA MICHALINA2003-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-16 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-01-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-16 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIATKIEWICZ2003-01-16 do dziś
2. ImionaBARBARA ANTONINA2003-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-16 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-01-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2015-01-13 do dziś
246 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2015-01-13 do dziś
386 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2015-01-13 do dziś
486 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2015-01-13 do dziś
586 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-01-13 do dziś
687 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2015-01-13 do dziś
788 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2015-01-13 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-01-13 do dziś
985 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2015-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 17.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-09-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 17.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-07-14 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 20.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-06-29 do dziś
4data złożenia 22.06.2006 okres 1.01.2005 -31.12.20052006-07-10 do dziś
5data złożenia 29.05.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-06-25 do dziś
6data złożenia 05.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-06-12 do dziś
7data złożenia 20.05.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-03 do dziś
8data złożenia 14.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-30 do dziś
9data złożenia 14.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-30 do dziś
10data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-24 do dziś
11data złożenia 10.05.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-02 do dziś
12data złożenia 27.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-04 do dziś
13data złożenia 16.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
14data złożenia 30.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
15data złożenia 23.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
16data złożenia 06.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
17data złożenia 09.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-09 do dziś
18data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
19data złożenia 07.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-07 do dziś
20data złożenia 05.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11.01.2005 -31.12.20052006-07-10 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-06-25 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-06-12 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-03 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-30 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-30 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-24 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-07-02 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-09-11 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-07-14 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-06-29 do dziś
41.01.2005 -31.12.20052006-07-10 do dziś
501.01.2006-31.12.20062007-06-25 do dziś
601.01.2007-31.12.20072008-06-12 do dziś
701.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-03 do dziś
801.01.2009 -31.12.20092010-06-30 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-30 do dziś
1001.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-24 do dziś
1101.01.2012-31.12.20122013-07-02 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-04 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów