SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „AR”

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000147336
Numer REGON: 001378309
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-17
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2023-08-01
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/37816/23/64]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-01-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001378309 NIP 52500066732013-10-10 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „AR”2003-01-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 21092003-01-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-01-17 do dziś
2. Adresulica NOWOURSYNOWSKA nr domu 160 G nr lokalu 1 kod pocztowy 02-776 poczta WARSZAWA 2003-01-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu111.11.1988 R.2003-01-17 do dziś
2UCHWAŁA NR 1/2015 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ „AR” Z DNIA 7 GRUDNIA 2015 ROKU - PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU2016-01-14 do dziś
314.06.2023 R., PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU.2023-08-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-01-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-01-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGURNIK2023-08-01 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ EDMUND2023-08-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-08-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZADU2023-08-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-08-01 do dziś
21. NazwiskoKULESZA2003-01-17 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA EWA2003-01-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-01-17 do dziś
31. NazwiskoŻABICKA2004-10-27 do dziś
2. ImionaBARBARA2004-10-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-10-27 do dziś
45. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-10-27 do dziś
56. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-10-27 do dziś
61. NazwiskoGURNIK2007-10-09 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ EDMUND2007-10-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-10-09 do dziś
71. NazwiskoFILIPOWICZ2007-10-09 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ALEKSANDRA2007-10-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-10-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-10-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-10-09 do dziś
81. NazwiskoMIKUŁA2023-08-01 do dziś
2. ImionaBOGDAN2023-08-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-08-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-08-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-08-01 do dziś
91. NazwiskoBUDZYN2021-01-21 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ JÓZEF2021-01-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-08-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIPOWICZ2023-08-01 do dziś
2. ImionaPIOTR2023-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORKOWSKA2023-08-01 do dziś
2. ImionaJOANNA2023-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYDŁOWSKA2023-08-01 do dziś
2. ImionaDOROTA2023-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-01 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-01-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-01-11 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 20.11.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012003-01-17 do dziś
2data złożenia 01.08.2013 okres 01.01.2009 - 31.12.20092013-10-10 do dziś
3data złożenia 02.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-17 do dziś
4data złożenia 23.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-11 do dziś
5data złożenia 30.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-10 do dziś
6data złożenia 13.06.2016 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-06-29 do dziś
7data złożenia 13.06.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-06-29 do dziś
8data złożenia 13.06.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-06-29 do dziś
9data złożenia 30.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-08 do dziś
10data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
11data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
12data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
13data złożenia 21.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
14data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
15data złożenia 25.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 - 31.12.20092013-10-10 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-17 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-11 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-10 do dziś
5OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-06-29 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-06-29 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-06-29 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-08 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 - 31.12.20092013-10-10 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-17 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-11 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-10 do dziś
5OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-06-29 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-06-29 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-06-29 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-08 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-25 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów