BUSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08
Numer KRS: 0000147085
Numer REGON: 277934676
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-16
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2020-09-25
Sygnatura akt[RDF/243439/20/387]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-01-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLIWICE2003-01-16 do dziś
2. Adresulica SKŁADOWA nr domu 2 kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2003-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.10.2002 R. -NOTARIUSZ WOJCIECH WALENTA, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. A NR 12714/20022003-01-16 do dziś
210.10.2008 R. -ASESOR NOTARIALNY JUSTYNA JAROS, ZASTĘPCA NOTARIUSZA WOJCIECHA WALENTA, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. A NR 16147/2008 -ZMIENIONO § 42009-02-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-01-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHORZELSKI2003-01-16 do dziś
2. ImionaMAREK STANISŁAW2003-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90.000,00; -ZŁ2011-05-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-01-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHORZELSKA2003-01-16 do dziś
2. ImionaMARIA JULIA2003-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ2003-01-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-01-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2003-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-01-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, A W TYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI ORAZ PROKURENT2003-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHORZELSKI2009-02-02 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MICHAŁ2009-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2009-02-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-02-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHORZELSKI2003-01-16 do dziś
2. ImionaMAREK STANISŁAW2003-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-01-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 1 PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA2003-01-16 do dziś
296 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-02-02 do dziś
346 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2009-02-02 do dziś
447 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-02-02 do dziś
546 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2009-02-02 do dziś
646 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2009-02-02 do dziś
746 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-02-02 do dziś
846 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2009-02-02 do dziś
946 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-02-02 do dziś
1046 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2009-02-02 do dziś
1146 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-02-02 do dziś
1247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-02-02 do dziś
1322 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2009-02-02 do dziś
1423 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2009-02-02 do dziś
1522 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2009-02-02 do dziś
1631 PRODUKCJA MEBLI2009-02-02 do dziś
1724 2 PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI2009-02-02 do dziś
1825 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2009-02-02 do dziś
1920 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2009-02-02 do dziś
2008 1 WYDOBYWANIE KAMIENIA, PIASKU I GLINY2009-02-02 do dziś
2116 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2009-02-02 do dziś
2217 24 PRODUKCJA TAPET2009-02-02 do dziś
2310 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2009-02-02 do dziś
2422 1 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY2009-02-02 do dziś
2552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2009-02-02 do dziś
2679 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2009-02-02 do dziś
2779 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2009-02-02 do dziś
2879 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2009-02-02 do dziś
2955 ZAKWATEROWANIE2009-02-02 do dziś
3058 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-02-02 do dziś
3118 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2009-02-02 do dziś
3264 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2009-02-02 do dziś
3328 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW2009-02-02 do dziś
3427 5 PRODUKCJA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO2009-02-02 do dziś
3528 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-02-02 do dziś
3638 2 PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW2009-02-02 do dziś
3741 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-02-02 do dziś
3845 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2009-02-02 do dziś
3949 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2009-02-02 do dziś
4068 31 POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2009-02-02 do dziś
4177 WYNAJEM I DZIERŻAWA2009-02-02 do dziś
4270 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2009-02-02 do dziś
4371 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-02-02 do dziś
4473 1 REKLAMA2009-02-02 do dziś
4537 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2009-02-02 do dziś
4674 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2009-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.02.2003 -31.12.2003 data złożenia 24.11.2004 3. okres za jaki złożono dokument 1.02.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.02.2003 -31.12.20032004-12-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 11.10.20052005-10-20 do dziś
3data złożenia 17.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-22 do dziś
4data złożenia 13.07.2007 okres 1.01.2006 -31.12.20062007-08-22 do dziś
5data złożenia 11.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-08 do dziś
6data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-17 do dziś
7data złożenia 22.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-09 do dziś
8data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-12 do dziś
9data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-02 do dziś
10data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-17 do dziś
11data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
12data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-16 do dziś
13data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
14data złożenia 15.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
15data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
16data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
17data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004- 31.12.20042005-10-20 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-09-22 do dziś
31.01.2006 -31.12.20062007-08-22 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-09-08 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-09-17 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-09 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-09-12 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-10-02 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-09-17 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-16 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-10-20 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-09-22 do dziś
31.01.2006 -31.12.20062007-08-22 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-09-08 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-09-17 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-09 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-09-12 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-10-02 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-09-17 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-16 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów