SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „FARMACJA”

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000147020
Numer REGON: 000492948
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-04
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2023-07-06
Sygnatura akt[RDF/524751/23/804]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-02-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004929482003-02-04 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „FARMACJA”2003-02-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W JELENIEJ GÓRZE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 722003-02-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. JELENIA GÓRA gmina M. JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA2003-02-04 do dziś
2. Adresulica GROTTGERA nr domu 17 kod pocztowy 58-500 poczta JELENIA GÓRA 2003-02-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu127.09.2002 R.2003-02-04 do dziś
2-14.07.2006 R. -ZMIENIONO §§ 4, 5, 23, 32, 54, 71, 72, 73, 75, 76, 89, 102 I 104 ORAZ DODANO §§ 23.1, 49.1 ORAZ 110 DO STATUTU.2006-08-22 do dziś
318.01.2010 R. ZMIENIONO: § 17 UST. 2 PKT 5, § 25 UST. 5 I 6, § 26 UST. 1, § 32 UST. 3, § 60, § 77 UST. 1 I 2, § 85, § 86 UST. 1, § 102, § 104 UST. 1-5; DODANO: § 17 UST. 4, § 32 UST. 4, § 104 UST. 4.1; SKREŚLONO: § 17 UST. 2 PKT 4 I 7, § 17 UST. 3, § 71, § 81 UST. 2, § 84, § 104 UST. 6.2010-02-05 do dziś
419.06.2015 R., ZMIENIONO: § 19 PKT 2 I 3.2015-09-08 do dziś
529.06.2018 R. ZMIENIONO: §3 UST. 3 I 4, §§4-11,§§17-18, §23.1 UST.1-3, §24 PKT 4, §26, §27 UST. 3 I 4, §28, §30 UST.1, §36 UST.11,§36 UST.1 PKT 16, §43 UST.1, §45 UST.2, §49 UST.1, §50,§51,§52 UST.4, §§55-56, §57 UST.3-4, §§58-59, §§61 -63, §§68-70, §§71-80, §81 UST.4, §§86-88, §91, §§93-96, §102 UST.5, §102 UST.5 PKT 1, §102 UST.7, §§103-104; SKREŚLONO: §§12 -15, §§19-22, §49.1, §60, §§64-65, §67, §81 UST.6, §83, §102 UST.6; DODANO: §23.1 UST.6 I 7, §24 PKT 15, §25 UST 7 I 8, §29 UST.4, §29.1, §32 UST. 5-7, §36 UST.19-21, §49 UST.7, §74.1, §101.1, §102 UST.5 PKT 2, §102 UST.9, §§111-112. PONADTO DOKONANO ZMIAN W TYTUŁACH ROZDZIAŁÓW III I V, DODANO W DZIALE II ROZDZIAŁY I- II.2018-10-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-02-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIKA2003-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKRZYSZTOŃ2011-07-19 do dziś
2. ImionaTOMASZ MAREK2011-07-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-07-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-07-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-07-19 do dziś
21. NazwiskoAFTARCZUK2005-10-25 do dziś
2. ImionaPIOTR JÓZEF2005-10-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-10-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2005-10-25 do dziś
31. NazwiskoLUSTYK2005-10-25 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ PIOTR2005-10-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-10-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2005-10-25 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-10-25 do dziś
41. NazwiskoLESZEK2005-10-25 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF IGNACY2005-10-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-10-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2005-10-25 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-10-25 do dziś
51. NazwiskoFRONIO2003-02-04 do dziś
2. ImionaJAN2003-02-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-02-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-02-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-04 do dziś
64. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2003-02-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-04 do dziś
71. NazwiskoWIELKOPOLSKI2003-02-04 do dziś
2. ImionaJÓZEF2003-02-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-02-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2003-02-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYBLEWSKA KUNDZICZ2022-08-09 do dziś
2. ImionaDESTINA2022-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASIŃSKA2022-08-09 do dziś
2. ImionaJOLANTA2022-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWACHAŁOWICZ2022-08-09 do dziś
2. ImionaJAKUB2022-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-09 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBACHOWSKA2022-08-09 do dziś
2. ImionaMARIA2022-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-09 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUPCZYK2022-08-09 do dziś
2. ImionaMACIEJ2022-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-09 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 02.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 12.07.2005 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-03 do dziś
3data złożenia 19.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-21 do dziś
4data złożenia 03.04.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-11 do dziś
5data złożenia 15.04.2007 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-06 do dziś
6data złożenia 19.05.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-05-26 do dziś
7data złożenia 05.05.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-05-19 do dziś
8data złożenia 20.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-19 do dziś
9data złożenia 31.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-08-24 do dziś
10data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 -31.12.20122013-09-18 do dziś
11data złożenia 05.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
12data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
13data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
14data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
15data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
16data złożenia 29.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
17data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
18data złożenia 29.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
19data złożenia 06.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
20data złożenia 18.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-18 do dziś
21data złożenia 06.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-21 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-11 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-06 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-05-26 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-05-19 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-19 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-08-24 do dziś
801.01.2012 -31.12.20122013-09-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
10OD 01.01.2011 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-18 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-08 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-21 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-11 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-06 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-05-26 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-05-19 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-07-19 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-08-24 do dziś
901.01.2012 -31.12.20122013-09-18 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
11OD 01.01.2011 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów