TOWER TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000146958
Numer REGON: 014962231
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-14
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2021-10-22
Sygnatura akt[RDF/358634/21/930]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-01-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 014962231 NIP 52224672212011-11-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTOWER TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-08-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 560772003-01-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-02-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. TWARDA nr domu 18 kod pocztowy 00-105 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.01.1999 R. NOTARIUSZ ANNA CHEŁSTOWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, UL. PODWALE 13, AKT NOTARIALNY REP. A NR 572/99 13.12.2002 R. NOTARIUSZ ADAM PALUCH Z KANCELARII K. REK, A. PALUCH S.C. W WARSZAWIE, UL. KRUCZA 23/31 M. 52/55, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO I NADANIE MU NOWEJ TREŚCI -AKT NOTARIALNY REP. A NR 5067/20022003-01-14 do dziś
214.09.2005 R., REP. A NR 3140/2005; ADAM PALUCH -NOTARIUSZ; KANCELARIA NOTARIALNA KRYSTYNA REK NOTARIUSZ ADAM PALUCH NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA UL. KRUCZA 23/31 M. 52/55; 00-525 WARSZAWA; ZMIANA § 3 AKTU ZAŁOZYCIELSKIEGO.2005-09-23 do dziś
328.10.2011 MARTA ZABIELSKA, ASESOR NOTARIALNY, ZASTĘPCA ROBERTA SIELSKIEGO NOTARIUSZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 55/73 LOKAL 33, REP. A NR 15083/2011 § 7 ZMIENIONY, § 13 UCHYLONY, § 17 UST. 7 ZMIENIONY2011-11-28 do dziś
421.12.2016R., REPERTORIUM A NR 10267/2016, NOTARIUSZ HUBERT PERTYCZ, KANCELARIA KOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA PAR. 2, PAR. 3, PAR.8 UST. 1, PAR. 10 UST. 1, PAR. 10 UST. 2, PAR.17 UST. 4, PAR. 17 UST. 6, PAR. 18 UST. 1, PAR. 19, PAR. 20; DODANO: PAR. 18 UST. 2 I 32017-02-06 do dziś
526.10.2017 R., REPERTORIUM A NR 9795/2017, NOTARIUSZ HUBERT PYRCZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: PAR. 8 UST. 5, PAR. 18 UST. 32018-02-06 do dziś
626.03.2019R., REP. A NR 1291/2019, NOTARIUSZ KRZYSZTOF KOPCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLENIE W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA TEKSTU AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI ORAZ NADANIE TEKSTOWI AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO NOWE BRZMIENIE2019-06-27 do dziś
708.06.2020 R., REP. A NR 4977/2020, NOTARIUSZ HUBERT PERYCZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §7 UST. 1, §8, §9 UST. 2, §10 UST. 3, §14 UST. 1, 2, 3, §18, §25 UST. 1, §26, DODANO: §14A, §19 UST. 10, SKREŚLONO: §27, §282020-07-23 do dziś
8AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.04.2021 R., REP. A NR 1730/2021, NOTARIUSZ WANDA WOJEWODA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 14 UST. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.04.2021 R., REP. A NR 2121/2021, NOTARIUSZ WANDA WOJEWODA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 14 UST. 1, § 14 UST. 19 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2021-06-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-01-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMEZZANINE RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH2020-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3693194022019-06-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały32687 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.268.700,00 ZŁ2021-06-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASKOWSKI2019-06-27 do dziś
2. ImionaARTUR JAROSŁAW2019-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 660.000,00 ZŁ2020-07-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASZEWSKI2020-07-23 do dziś
2. ImionaJERZY2020-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6.550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 655.000,00 ZŁ2020-07-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4700500,00 ZŁ2020-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-01-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2017-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĘSZKA2021-06-09 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ADAM2021-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-06-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTYCZEŃ2020-11-12 do dziś
2. ImionaFILIP BONAWENTURA2020-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-11-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZACHARCZUK2019-06-27 do dziś
2. ImionaRENATA2019-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-06-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy132 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2011-11-28 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-11-28 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-11-28 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2011-11-28 do dziś
573 1 REKLAMA2011-11-28 do dziś
670 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2011-11-28 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-11-28 do dziś
863 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-11-28 do dziś
974 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2011-11-28 do dziś
1071 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2017-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2013 okres 01.01.2006-31.12.20062013-07-31 do dziś
2data złożenia 16.07.2013 okres 01.01.2007-31.12.20072013-07-31 do dziś
3data złożenia 16.07.2013 okres 01.01.2008-31.12.20082013-07-31 do dziś
4data złożenia 16.07.2013 okres 01.01.2009-31.12.20092013-07-31 do dziś
5data złożenia 16.07.2013 okres 01.01.2010-31.12.20102013-07-31 do dziś
6data złożenia 16.07.2013 okres 01.01.2011-31.12.20112013-07-31 do dziś
7data złożenia 16.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-31 do dziś
8data złożenia 24.11.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-06 do dziś
9data złożenia 24.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-06 do dziś
10data złożenia 08.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-08 do dziś
11data złożenia 31.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-31 do dziś
12data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
13data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006-31.12.20062013-07-31 do dziś
201.01.2007-31.12.20072013-07-31 do dziś
301.01.2008-31.12.20082013-07-31 do dziś
401.01.2009-31.12.20092013-07-31 do dziś
501.01.2010-31.12.20102013-07-31 do dziś
601.01.2011-31.12.20112013-07-31 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-07-31 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-06 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-06 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-26 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006-31.12.20062013-07-31 do dziś
201.01.2007-31.12.20072013-07-31 do dziś
301.01.2008-31.12.20082013-07-31 do dziś
401.01.2009-31.12.20092013-07-31 do dziś
501.01.2010-31.12.20102013-07-31 do dziś
601.01.2011-31.12.20112013-07-31 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-07-31 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-06 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-06 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-26 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-01 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów