FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „MAREL” SPÓŁKA JAWNA MARIAN URBAN, ELIDIA URBAN

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000146877
Numer REGON: 852515428
Numer NIP: 8711622042
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-14
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-03-30
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/5699/23/470]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-01-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP8525154282004-07-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „MAREL” SPÓŁKA JAWNA MARIAN URBAN, ELIDIA URBAN2017-08-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat DĄBROWSKI gmina DĄBROWA TARNOWSKA miejscowość DĄBROWA TARNOWSKA2003-01-14 do dziś
2. Adresulica GRANICZNA nr domu 20 kod pocztowy 33-200 poczta DĄBROWA TARNOWSKA kraj POLSKA 2003-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „MAREL” SPÓŁKA JAWNA MARIAN URBAN, RAFAŁ URBAN ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU2003-10-27 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. TARNOBRZEG gmina M. TARNOBRZEG miejscowość TARNOBRZEG2003-10-27 do dziś
3. Adresulica KOPERNIKA nr domu 15 miejscowość TARNOBRZEG kod pocztowy 39-400 poczta TARNOBRZEG 2003-10-27 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.01.2003 R. UMOWA SPÓŁKI -TEKST JEDNOLITY2003-01-14 do dziś
21.10.2003 R. ZMIANA §2 UMOWY SPÓŁKI2003-10-27 do dziś
3UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2008 R. O ZMIENIE UMOWY SPÓŁKI, ZMIENIONO BRZMIENIE § § 1 -12, DODANO NOWE § § 13-22.2008-09-10 do dziś
417.05.2017R. - ZMIANA UMOWY W § 1, § 92017-08-29 do dziś
501.02.2018 R. ZMIANA: § 3, § 5, § 7, § 9, § 10 UST.1 I 4, DODANIE W § 10 UST.6 I 7, DODANIE W § 11 UST.4, 5 UMOWY SPÓŁKI 02.03.2018 R. USUNIĘCIE W § 10 UST. 6, ZMIANA § 10 UST. 7 UMOWY SPÓŁKI2018-03-16 do dziś
6DNIA 14.11.2018 R. DOKONANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN UMOWY SPÓŁKI: ZMIENIONO §3, §5, §9 UST.1 I 2, §11, §21 UMOWY SPÓŁKI.2018-12-18 do dziś
724.02.2023R. ZMIENIONO § 7 UMOWY2023-03-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-14 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-01-14 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleART. 26 § 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2003-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „MAREL” MARIAN URBAN, RAFAŁ URBAN2003-01-14 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2003-01-14 do dziś
3. Numer w rejestrzeHU.IX-6411/E/186/01 2662/12003-01-14 do dziś
5. Numer REGON8525154282003-01-14 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAN2003-01-14 do dziś
2. ImionaMARIAN2003-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-01-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-01-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAN2008-09-10 do dziś
2. ImionaELIDIA2008-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-09-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-09-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-09-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-09-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-01-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ I NIEOGRANICZONEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2018-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAN2008-09-10 do dziś
2. ImionaELIDIA2008-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAN2003-01-14 do dziś
2. ImionaMARIAN2003-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-08-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW2017-08-29 do dziś
247 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2017-08-29 do dziś
347 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2017-08-29 do dziś
447 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2017-08-29 do dziś
573 12 B REKLAMA2017-08-29 do dziś
647 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2017-08-29 do dziś
747 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH2017-08-29 do dziś
846 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2017-08-29 do dziś
947 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2017-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 05.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032004-07-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-07-18 do dziś
3data złożenia 22.05.2006 okres 2005 R.2006-06-13 do dziś
4data złożenia 03.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-22 do dziś
5data złożenia 02.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-17 do dziś
6data złożenia 15.05.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-22 do dziś
7data złożenia 10.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-18 do dziś
8data złożenia 24.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-16 do dziś
9data złożenia 28.06.2012 okres 2011 ROK2012-07-09 do dziś
10data złożenia 25.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-16 do dziś
11data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
12data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
13data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
14data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
15data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-06-13 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-22 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-17 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-22 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-18 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-08-16 do dziś
72011 ROK2012-07-09 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-26 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-29 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-29 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów